Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Σε πελάγη ευτυχίας ο Απόστολος Βακάκης - «Έσκασαν» τα ευχάριστα για τα Jumbo

«Η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα...»

11 Απριλίου 2023 21:45
Σε πελάγη ευτυχίας ο Απόστολος Βακάκης - «Έσκασαν» τα ευχάριστα για τα Jumbo
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Απόστολος Βακάκης, καθώς «έσκασαν» τα ευχάριστα για την αλυσίδα «Jumbo» και οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2023 ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Με την ευκαιρία, δείτε σε ποια προιόντα μπαίνει τέλος.

Το 2022 οι πωλήσεις του ομίλου Jumbo αυξήθηκαν κατά 14,12% σε σύγκριση με το 2021 και έφτασαν τα 949,38 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ξεπέρασαν τα 248,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 14,78% συγκρινόμενα με τα 216,59 εκατ. ευρώ του 2021. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με δεδομένο ότι οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου 2023 εμφανίζονται ήδη αυξημένες κατά 33%, η διοίκηση -αναγνωρίζοντας το περίπλοκο και ασταθές πληθωριστικό περιβάλλον που επιβαρύνει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών – εκτιμά ότι για το 2023, το σύνολο των πωλήσεων του ομίλου θα αυξηθεί κατά 15% και η κερδοφορία θα κυμανθεί ανάμεσα στα 270 εκατ. ευρώ και 275 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το 2022 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14,12% σε σχέση με το 2021 και ανήλθαν σε 949,38 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 55,92% από 55,66% το 2021. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 336,75 εκατ. ευρώ από 304,99 εκατ. ευρώ το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10%. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 248,60 εκατ. ευρώ από 216,59 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,78%.

Απόστολος Βακάκης jumbo

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 522,48 εκατ. ευρώ έναντι 549,14 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2021. Κατά το 2022, η Jumbo κατέβαλε με τη μορφή έκτακτων χρηματικών διανομών συνολικά 1,1550 ευρώ μικτό ανά μετοχή ενώ το 2021 είχε καταβάλει 0,77 ευρώ μικτό ανά μετοχή.

Οι πωλήσεις του ομίλου Jumbo κατά τον Μάρτιο 2023 κατέγραψαν αύξηση 22% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις του oμίλου, για το πρώτο τρίμηνο του 2023, εμφανίζονται αυξημένες +33%.

Στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 2023 οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 26%. Συνολικά για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 35,5% σε σχέση με το 2022.

Στην Κύπρο, οι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τον Μάρτιο του 2023 αυξήθηκαν κατά περίπου 18%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το πρώτο τρίμηνο του 2023 είναι αυξημένες κατά περίπου 30%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στη Βουλγαρία, οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά περίπου 17% τον Μάριο του 2023, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το πρώτο τρίμηνο του 2023 είναι αυξημένες κατά περίπου 33%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις του δικτύου σημείωσαν αύξηση περίπου 18% τον Μάρτιο του 2023, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πρώτο τρίμηνο του 2023 είναι αυξημένες κατά περίπου 29%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Βακάκης Jumbo

Η διοίκηση της Jumbo λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικό ξεκίνημα της χρονιάς εκτιμά ότι κατά το 2023 οι πωλήσεις θα σημειώσουν αύξηση κατά 15% ενώ το μικτό περιθώριο θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο 54%. Εάν επιβεβαιωθεί η εκτιμώμενη πρόβλεψη των πωλήσεων, τα κέρδη του ομίλου εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 270 εκατ. ευρώ και 275 εκατ. ευρώ το 2023. Επιπλέον, κατά το πρώτο τρίμηνο, η εταιρεία κατέβαλε έκτακτη χρηματική διανομή 1,1550 ευρώ μικτό ανά μετοχή ίσο με το ποσό που καταβλήθηκε κατά το 2022.

Η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει στην προπληρωμή του συνόλου του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ, έκδοσης 2018 και λήξης το 2026 χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλο κόστος. Η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα στις νόμιμες διαδικασίας – διατυπώσεις από τα αρμόδια όργανα της ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν την επόμενη περίοδο εκτοκισμού (Μάιος 2023).

 

Shopping

Ροή ειδήσεων

Share