Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Προσωπικά δεδομένα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο σκοπός των πληροφοριών που συλλέγει η «DOUSIS COM E.E.», μέσω της ιστοσελίδας της, είναι αφενός μεν για να μπορεί να απαριθμεί τον αριθμό επισκεπτών και τη συχνότητα των επισκέψεων των χρηστών (λόγοι στατιστικοί), αφετέρου δε για να διευκολύνει την προσωποποίηση της επικοινωνίας της με τους χρήστες – πελάτες της και να επιβεβαιώσει τη διατήρηση της συνδρομής τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται περιορίζονται σε εκείνα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας παροχής συνδρομής και περιλαμβάνουν τα εξής:
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Ταχυδρομικός Κωδικός
E-MAIL

H «DOUSIS COM E.E.» δεσμεύεται να καταχωρεί τα προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων που βρίσκεται υπό το δικαίωμα αποκλειστικής επεξεργασίας της ιδίας και να απέχει από κάθε πράξη παραχώρησης – γνωστοποίησής τους σε οποιοδήποτε οργανισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεργάτη. Σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνισμών και για την ομαλή διεκπεραίωση αυτών , η «DOUSIS COM EE» έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει – γνωστοποιήσει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τους χρήστες – πελάτες της, χωρίς την άδεια αυτών.
Επίσης, επιπρόσθετους λόγους για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, εφόσον δοθούν οικειοθελώς από το χρήστη, αποτελούν η δημιουργία πελατειακής βάσης δεδομένων για την ενημέρωση & προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών της «DOUSIS COM EE», καθώς και η έρευνα αγοράς και η αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων & αποτελεσμάτων αυτής. Οι χρήστες διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Επειδή ο νόμος 2472/1997 ορίζει πώς για την τήρηση Αρχείου το οποίο περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου, αν δεν συμφωνείτε με την καταχώρηση των δεδομένων σας για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα παρακαλείστε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο χρήστης πριν την είσοδο του στην υπηρεσία συμφωνεί ότι αποδέχεται τους ανωτέρω και παρακάτω όρους, οι οποίοι του γνωστοποιούνται από την εταιρία «DOUSIS COM E.E.» με την παρούσα.

Ροή ειδήσεων

Share