Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

"Βροχή" επιδομάτων και συντάξεων ο Ιούνιος!

Ποιες είναι οι ημερομηνίες που καταβάλλονται τα χρήματα;

14 Ιουνίου 2019 12:56

Ο Ιούνιος βρέχει χρήματα για τους συνταξιούχους και τους δικαιούχους των επιδομάτων! Στις 25 Ιουνίου ξεκινούν οι πληρωμές και ολοκληρώνονται στις 28 Ιουνίου!

Παράλληλα στις 25 Ιουνίου θα πληρωθούν τα προνοιακά επιδόματα και οι συντάξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων.

Αναλυτικά, το ΚΕΑ θα πληρωθεί στις 28 Ιουνίου και το επίδομα ενοικίου στις 25 Ιουνίου.

Επίδομα συντάξεις

Επίδομα ενοικίου

Στις 25 Ιουνίου θα πληρωθεί το επίδομα ενοικίου. Πρόκειται για την τρίτη δόση και αυτή την φορά δεν δίνονται αναδρομικά ποσά.

Στην καταβολή αυτή θα πληρωθούν όσοι υπέβαλαν αίτηση έως τις 31 Μαΐου.

Προνοιακά

Τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα θα καταβάλλονται πλέον σε μηνιαία βάση σε όλους τους δικαιούχους και σε σταθερή ημερομηνία, η οποία θα είναι η 25η εκάστου μήνα. Έτσι για τον μήνα Ιούνιο θα πληρωθούν την Τρίτη 25 Ιουνίου.

Θα εξοφληθούν τα δικαιούμενα ποσά σε όλους όσοι πληρώνονταν μέχρι το 2018 από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, όπως και σε όλους όσοι υπέβαλλαν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Κέντρων Κοινότητας και αυτή έχει εγκριθεί μετά από τους ηλεκτρονικούς και διοικητικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΑ.

Πληρωμή του ΚΕΑ

θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Υπενθυμίζεται πως η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες
Στις 25 Ιουνίου θα πληρωθούν και τα επιδόματα και οι συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Κι αυτό γιατί θα πληρώνονται μαζί με τις συντάξεις του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ, οι οποίες θα καταβάλλονται πλέον νωρίτερα λόγω των διατάξεων του νόμου 4611/2019.

Συντάξεις Ιουλίου

Νωρίτερα αυτό τον μήνα οι συντάξεις ΟΓΑ και ΟΑΕΕ

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

Το ΙΚΑθα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη.

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 2 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη.

Τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

Επίδομα παιδιού

Στα τέλη Ιουλίου θα πληρωθεί η επόμενη δόση για το επίδομα παιδιού καθώς οι δόσεις είναι δίμηνες.

Αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού 2019 θα υποβάλλονται διαρκώς, όπως και πέρυσι, μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2020. Οι καταβολές θα είναι διμηνιαίες, όπως και το 2018. Τα δικαιούμενα ποσά θα καταβάλλονται αναδρομικά για το 2019, όποτε κι αν υποβάλλουν οι δικαιούχοι την αίτησή τους έως και τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Συντάξεις σε 30.000 ασφαλιζόμενους έως 7 χρόνια νωρίτερα!

Παράθυρο για έξοδο στη σύνταξη από το Δηµόσιο έως και επτά χρόνια νωρίτερα µε περιορισµένο «πέναλτι» στο δικαιούµενο ποσό έχει ανοίξει για πάνω από 30.000 δηµοσίους υπάλληλους, κυρίως γυναίκες ασφαλισµένες αλλά και άντρες, που µπορούν να αποχωρήσουν µε µειωµένη- σύνταξη.


Οι ευνοϊκές ερµηνείες που έχουν δοθεί σε πρόσφατες νοµοθετικές διατάξεις ανοίγουν τον δρόµο σε τρεις βασικές κατηγορίες υπαλλήλων µε πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης σήµερα, ώστε να συνταξιοδοτηθούν αρκετά νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας. Κερδισµένοι είναι ασφαλισµένοι που είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε 25ετία ασφάλισης το 2010, το 2011 ή το 2012 αλλά δεν είχαν «κλειδώσει» και την απαραίτητη ηλικία των 55 ετών πριν από τον Αύγουστο του 2015, όταν δηλαδή ψηφίστηκε η µεγάλη µεταβατική περίοδος των νέων ορίων ηλικίας έως και το 2021.

Συντάξεις ασφαλισμένοι

Ποιους συμφέρει
Με τον περιορισµό της ποινής µείωσης της σύνταξης στην Εθνική Σύνταξη και κατά συνέπεια ένα πολύ πιο ελκυστικό ποσό να χορηγείται στις περιπτώσεις εξόδου µε πρόωρη και φυσικά µε τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη να έχουν αποµακρυνθεί µετά την αύξησή τους µε τον ν. 4336/2015, συµφέρει πλέον να αποχωρήσουν άµεσα µε µειωµένη σύνταξη αντί να περιµένουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι, που η πλήρης σύνταξη για αυτούς είναι πλέον αρκετά µακριά ακόµη και από τα 62.

Αντίστοιχα είναι συµφέρουσα επιλογή και για υπαλλήλους που συµπληρώνουν τα 58 µετά το 2019 καθώς η πλήρης µε 35ετία και για την περίπτωση αυτή τοποθετείται µετά τα 61. Πλέον µε µια πολύ µικρή ποινή µπορούν οι ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου να αποχωρήσουν µε αξιοπρεπή πρόωρη συνταξιοδότηση.

Γενικό Λογιστήριο
«Με ευνοϊκή ερµηνεία που έχει δώσει η αρµόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία ανήκει πλέον στον ΕΦΚΑ, σε διατάξεις των νόµων 4336/2015, 4387/2016 και 4488/2017 ανοίγει η πόρτα της πρόωρης σύνταξης κυρίως σε γυναίκες ασφαλισµένες αλλά και σε άνδρες που έχουν κατοχυρωµένο δικαίωµα ακόµη κι αν δεν είχαν συµπληρώσει το όριο ηλικίας της µειωµένης τον Αύγουστο του 2015» επισηµαίνει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης.

Συνεπώς περί τους 30.000 υπαλλήλους, που κλείνουν ακόµη και φέτος τα 55, τα 56 ή τα 58, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη/πρόωρη σύνταξη, στην οποία όµως η µείωση θα είναι αρκετά µικρότερη από το αναµενόµενο, καθώς το ανώτατο «πέναλτι» για όσους φύγουν µε πρόωρη είναι 115,2 ευρώ. Επί της ουσίας, η ευνοϊκή ερµηνεία δέχεται πως ο νόµος 4336 του 2015 δεν επηρέασε τα κατοχυρωµένα µέχρι και το 2012 δικαιώµατα και τα όρια των µειωµένων συντάξεων στο ∆ηµόσιο. Στους κερδισµένους ανήκουν και χιλιάδες υπάλληλοι που είχαν κατοχυρώσει δικαίωµα ως γονείς ανηλίκων τέκνων, πλην όµως ήταν σε νεαρή ηλικία και έτσι η αύξηση των ορίων του ν. 4336/2015 ουσιαστικά τους εγκλώβισε, καθώς σήµερα έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν µε µειωµένη σύνταξη αρκετά νωρίτερα.

«Η επιλογή της µειωµένης σύνταξης είναι πλέον ωφέλιµη για όσους την επιλέξουν, καθώς το τελικό ποσό µείωσης είναι αρκετά χαµηλό σε σχέση µε την αντίστοιχη πλήρη σύνταξη για τα ίδια έτη» εξηγεί ο κ. Ρίζος και αναφέρει αναλυτικά τις τρεις κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων που µπορούν να κάνουν χρήση των ειδικών διατάξεων και να αποχωρήσουν νωρίτερα:

Γυναίκες και άνδρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011
Οι ασφαλισµένοι αυτής της κατηγορίας µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 56 ετών µε µειωµένη σύνταξη ακόµη κι αν συµπληρώνουν τα 56 σήµερα και για όσους συµπληρώνουν τα 56 ως τις 31/12/2022. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και γονείς που είχαν κατοχυρώσει δικαίωµα ως γονείς ανηλίκων πλην όµως συµπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους µετά τις 19/8/2015 µε αποτέλεσµα να υπάρχει επιβάρυνση στο όριο ηλικίας για την πλήρη ανάλογα µε την περίπτωση.

Γυναίκες και άνδρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011
Οι ασφαλισµένοι αυτής της κατηγορίας µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ετών µε µειωµένη σύνταξη ακόµη κι αν συµπληρώνουν τα 58 σήµερα και για όσους συµπληρώνουν τα 58 ως τις 31/12/2022. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και γονείς που είχαν κατοχυρώσει δικαίωµα ως γονείς ανηλίκων πλην όµως συµπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους µετά τις 19/8/2015 µε αποτέλεσµα να υπάρχει επιβάρυνση στο όριο ηλικίας για την πλήρη ανάλογα µε την περίπτωση.

Γυναίκες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010
Οι ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 55 ετών µε µειωµένη σύνταξη ακόµη κι αν συµπληρώνουν τα 55 σήµερα και εφόσον το 55ο έτος της ηλικίας συµπληρώνεται ως τις 31/12/2022. ∆εν υπάρχει επιβάρυνση στο όριο ηλικίας για τις εν λόγω γυναίκες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και γυναίκες που είχαν κατοχυρώσει δικαίωµα ως µητέρες ανηλίκων, πλην όµως συµπλήρωσαν το 50ό έτος της ηλικίας τους µετά την 1/1/2016 µε αποτέλεσµα να υπάρχει επιβάρυνση στο όριο ηλικίας για την πλήρη σύνταξη που µεταφέρθηκε αρκετά µετά τα 55ανάλογα µε την περίπτωση.

Διπλό ψαλίδι στην ποινή, 115,2 ευρώ η µέγιστη διαφορά µεταξύ πλήρους και µειωµένης
Το ποσοστό µείωσης υπολογίζεται πλέονµόνοστο ποσό της Εθνικής Σύνταξης ενώ η Ανταποδοτική Σύνταξη χορηγείται πλήρης. Επίσης καταργήθηκε η επιπλέον ποινή µείωσης του 10% για όσους το όριο ηλικίας τους είχε επηρεαστεί από τον ν. 4336/2015 ενώ ορίζεται ως ανώτατο πλαφόν ρύθµισης το 30% για όλους τους ασφαλισµένους, πράγµα που σηµαίνει ότι και για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου η ανώτατη µείωση είναι πλέον 30%.

Υπενθυµίζεται πως µε την ψήφιση του ν. 4336/2015 σε περιπτώσεις εξόδου µε µειωµένη σύνταξη και εφόσον το όριο ηλικίας λήψης σύνταξης είχε επηρεαστεί από την αλλαγή των ορίων ηλικίας, οριζόταν η επιβολή µιας επιπλέον περικοπής της τάξης του 10% µέχρι συµπληρώσεως του νέου ορίου εξόδου µε πλήρη σύνταξη. Το εν λόγω ποσοστό του 10% οριζόταν ότι απαλείφεται στη συνέχεια όταν συµπληρωνόταν το νέο όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης αφήνοντας να ακολουθεί εφ’ όρου ζωής η αρχική ποινή. Πλέον η εν λόγω ποινή τού 10% έχει καταργηθεί.

Ετσι κάποιος που πρόκειται να εξέλθει µε πρόωρη/ µειωµένη σύνταξη θα δει το ανώτατο όριο µείωσης σύνταξης να είναι 115,2€. Εποµένως αν κάποιος ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει για παράδειγµα 35 χρόνια αλλά όχι ακόµη το όριο ηλικίας για την πλήρη και βγει σε µειωµένη σύνταξη, η διαφορά µεταξύ πλήρους και µειωµένης για 35 έτη είναι 115,2€.

30% αντί 50%
Με την ψήφιση του ν. 4336/2015 σε περιπτώσεις εξόδου µε µειωµένη σύνταξη από το ∆ηµόσιο επιβαλλόταν ποσοστό µείωσης που σε πολλές περιπτώσεις έφτανε και το 50% καθώς ήταν πολύ µεγάλη η αύξηση του ορίου ηλικίας της πλήρους σύνταξης. Πλέον η ποινή µείωσης θα φτάνει µέχρι το 30% και θα περιορίζεται στην Εθνική Σύνταξη µε ανώτατο ποσό τα 115,2€. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί η µείωση να ξεπεράσει το ποσό αυτό.


Παραδείγματα
Γυναίκα ασφαλισµένη στο ∆ηµόσιο ΠΕ µε 25ετία συµπληρωµένη το 2010 και 57 ετών σήµερα µε 34 έτη ασφάλισης µπορεί να υποβάλει άµεσα αίτηµα συνταξιοδότησης για µειωµένη. Η ποινή θα είναι 30% και θα περιορίζεται µόνο στην Εθνική Σύνταξη (εποµένως µείωση 115,2 €). Ετσι θα λάβει 810 € περίπου, ενώ µε την πλήρη σύνταξη για τα ίδια έτη θα λάµβανε περίπου 925€.
Γυναίκα υπάλληλος ∆Ε κατηγορίας συµπληρώνει τα 55 της τον Ιούλιο του 2018 ενώ έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε 25 έτη ασφάλισης το 2010. Η εν λόγω ασφαλισµένη εµπίπτει στην κατηγορία των µειωµένων συντάξεων που δεν άλλαξαν µε τον νόµο 4336/2015 µε συνέπεια να µπορεί άµεσα να αποχωρήσει µε ποινή µείωσης 30% στην Εθνική Σύνταξη. Ετσι µε αποχώρηση σήµερα θα λάβει 613,7 ευρώ κύρια.
Δηµόσιος υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας συµπλήρωσε το 2011 τα απαραίτητα 25 έτη ασφάλισης και θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα ώστε να µπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 56 ετών µε µειωµένη σύνταξη. Είναι σήµερα 58 ετών. Ο εν λόγω υπάλληλος µπορεί άµεσα να πάρει µειωµένη σύνταξη κατά 30% επί της Εθνικής Σύνταξης. Ετσι µε παραίτηση σήµερα θα λάβει 669,8 ευρώ κύρια σύνταξη
∆ηµόσια υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, 56 ετών σήµερα, θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε 25 έτη ασφάλισης το 2011. Η εν λόγω ασφαλισµένη µπορεί άµεσα να συνταξιοδοτηθεί µε πρόωρη σύνταξη, µε ποινή µείωσης 115,2€ στην Εθνική Σύνταξη. Θα λάβει 697€ κύρια σύνταξη.
Ανδρας ΠΕ δηµόσιος υπάλληλος συµπλήρωσε το 2011 τα απαραίτητα 25 έτη ασφάλισης και είχε ανηλικότητα τέκνου, κατοχυρώνοντας έτσι δικαίωµα για το 52ο έτος της ηλικίας του. Συµπλήρωσε όµως τα 52 έτη το 2018 Το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη για την περίπτωσή του είναι τα 60 έτηκαι 2 µήνες. Εναλλακτικά µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη στην ηλικία των 56 ετών το 2022. Η µείωση στην περίπτωσή του θα είναι 92,1€. Ετσι, µε αίτηση για σύνταξη το 2022 θα λάβει κύρια σύνταξη 797€.
Γυναίκα δηµόσια υπάλληλος ∆Ε κατηγορίας, που είναι σήµερα 54 ετών, είχε συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης το 2010 και θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε τις διατάξεις που ίσχυαν για το 2010. Η εν λόγω ασφαλισµένη µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πρόωρη σύνταξη από το 2020 που συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της, µε ποινή µείωσης 115,2€ στην Εθνική Σύνταξη. Θα λάβει 602€ κύρια σύνταξη.
Δηµόσια υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε 25 έτη ασφάλισης το 2010 (33 έτη το 2018) και γίνεται 56 ετών φέτος. Η εν λόγω ασφαλισµένη µπορεί να αποχωρήσει άµεσα µε ποινή µείωσης 30% στην Εθνική Σύνταξη. Η σύνταξή της σήµερα θα είναι 787€.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share