Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024

Ανοίγει η αυλαία για τις «αυτόματες» φορολογικές δηλώσεις 1,3 εκατ. φορολογούμενων: Τα 13 πράγματα που πρέπει να ξέρουμε

'Αρχισε η αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την ΑΑΔΕ προς τους 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενους, για τους οποίους δρομολογείται από σήμερα η διαδικασία αυτόματης υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

22 Μαΐου 2024 13:09
Ανοίγει η αυλαία για τις «αυτόματες» φορολογικές δηλώσεις 1,3 εκατ. φορολογούμενων: Τα 13 πράγματα που πρέπει να ξέρουμε
Από Παναγιώτης Παπανικολάου

Η ΑΑΔΕ ξεκίνησε την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενους, εγκαινιάζοντας από σήμερα τη διαδικασία αυτόματης υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Η τελική υποβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα την 1η Ιουλίου, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να πατήσει το κουμπί νωρίτερα. Από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, οι πολίτες θα μπορούν να κατεβάσουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myAADEapp τόσο το εκκαθαριστικό όσο και την αυτόματα συμπληρωμένη φορολογική δήλωση, καθώς και το ενημερωτικό αρχείο προεκκαθάρισης που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ.

Η απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες για την ενίσχυση της διαδικασίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί ακόμη περισσότερο από του χρόνου ο αριθμός των αυτόματων δηλώσεων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διευρυνθούν τα κριτήρια ώστε οι αυτόματες υποβολές να μην ισχύουν μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους με μία πηγή εισοδήματος, αλλά και για φορολογούμενους με εισοδήματα από ποικίλες πηγές.

Διαβάστε επίσης: Φορολογικές δηλώσεις: Προκαθορισμένα λάθη που εντοπίζουν οι λογιστές

Ανοίγει η αυλαία για τις «αυτόματες» φορολογικές δηλώσεις 1,3 εκατ. φορολογούμενων: Τα 13 πράγματα που πρέπει να ξέρουμε

To νέο πλαίσιο που πρακτικά τίθεται από σήμερα σε λειτουργία, διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες

1. Σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων υπόχρεων σε δήλωση των εισοδημάτων τους μπορούν να προσδιορισθούν με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο προσδιορισμός πραγματοποιείται και με βάση προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία αυτά δήλωση, που έχει κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο.

2. Η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της. Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.

3. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί ψηφιακά, την προσυμπληρωμένη δήλωση, με την ανάρτηση αυτής στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

4. Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία

5. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής. Ουσιαστικά αυτό του επιτρέπει να εκκαθαρίσει τη δήλωσή του νωρίτερα από τις 2 Ιουλίου.

6. Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της δήλωση

7. Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε. Για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται οίκοθεν πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου η οποία κοινοποιείται στον φορολογούμενο

8. Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον οίκοθεν προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

9. Ο φόρος που προσδιορίζεται, καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για το οικείο φορολογικό έτος. Δηλαδή, για φέτος θα ισχύουν οι 8 μηνιαίες δόσεις ή η εφάπαξ καταβολή έως τέλος Ιουλίου με έκπτωση 3%.

10. Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ

11. Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου μικρότερο των πέντε (5) ευρώ

12. Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, δύναται να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης αυτής, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

13. Σε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος μετά την έκδοση οίκοθεν πράξης προσδιορισμού φόρου, δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία επέχει θέση εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης εφόσον υποβληθεί εντός της παραταθείσας προθεσμίας.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share