Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021

ΟΑΕΔ: Δύο νέα προγράμματα - Ποιοι οι δικαιούχοι

6.000 θέσεις για ανέργους

13 Οκτωβρίου 2020 14:18
ΟΑΕΔ: Δύο νέα προγράμματα - Ποιοι οι δικαιούχοι
Από Γιάννης Κυριακόπουλος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους φορείς που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση δύο νέων προγραμμάτων απασχόλησης με 6.000 θέσεις για ανέργους, εξέδωσε ο ΟΑΕΔ. Παράλληλα, 6 ανοικτά προγράμματα 35.600 νέων θέσεων εργασίας "τρέχει" ο ΟΑΕΔ με ποσοστά επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων.

Τα δύο νέα προγράμματα αφορούν:

  • Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο (3.000 θέσεις)
  • Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο (3.000 θέσεις)

Οι προαναφερόμενες πράξεις, με όρους ολοκληρωμένης παρέμβασης με εξατομικευμένη προσέγγιση, εστιάζουν στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης στην αγορά εργασίας για ανέργους, απόφοιτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ μέσω εξειδικευμένης ανάπτυξης και ενίσχυσης επαγγελματικών δεξιοτήτων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων, καθώς και για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχηση των προσφερόμενων δεξιοτήτων με τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες.

Άνω των 30 ετών: Ωφελούμενοι της δράσης είναι 3.000 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 30 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Τα προγράμματα σπουδών θα καταρτιστούν βάσει των αναγκών της τοπικής και περιφερειακής αγοράς εργασίας και μετά από συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Η πράξη περιλαμβάνει: – Επαγγελματική Συμβουλευτική σε δύο φάσεις:

  • Α φάση: προ της έναρξης της κατάρτισης (2 ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες για τον εντοπισμό ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προτιμήσεων των ωφελουμένων, πιθανών ελλειμμάτων στο πλαίσιο του επαγγέλματος/ειδικότητας και για την προετοιμασία συνέντευξης με εργοδότη στο πλαίσιο εύρεσης κατάλληλης επιχείρησης πρακτικής άσκησης, καθώς και 1 ομαδική συνεδρία αναφορικά με τεχνικές εξεύρεσης εργασίας)
  • Β φάση: προ της έναρξης της πρακτικής άσκησης (1 ομαδική συνεδρία, για την προετοιμασία και ομαλή ένταξη των ωφελουμένων στην πρακτική άσκηση) – Κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες (διάρκειας 100-140 ωρών)

ΟΑΕΔ: Δύο νέα προγράμματα

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Δύναται να υλοποιηθεί με την εξ’ αποστάσεως μέθοδο (τηλεκατάρτιση σύγχρονη ή ασύγχρονη).

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ. Δύναται να διενεργείται με την εξ’ αποστάσεως μέθοδο. – Πρακτική Άσκηση (διάρκειας 330-370 ωρών).

Η πρακτική άσκηση, κατόπιν προηγηθείσας εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με επιχειρήσεις του κλάδου με προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ του ωφελούμενου.

Σε περίπτωση που η θέση πρακτικής άσκησης μετατραπεί σε θέση απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας με συγκεκριμένους όρους, ο πάροχος κατάρτισης λαμβάνει επιπλέον το ποσό των 300 € ανά ωφελούμενο (Bonus).

Έως 29 ετών: Ωφελούμενοι της δράσης είναι 3.000 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το οικονομικό αντικείμενο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

TAGS
 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share