Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

Αυτά αλλάζουν για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες στο νέο ασφαλιστικό!

Τι ισχύει;

27 Ιανουαρίου 2020 09:54
Αυτά αλλάζουν για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες στο νέο ασφαλιστικό!

Αλλαγές και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως και τους αγρότες, προβλέπονται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο από την Κυβέρνηση, ενώ σήμερα (27/1) θα πληρωθούν συντάξεις.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι πρέπει, εν αρχή, να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία (μία από τις έξι) στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν για το 2020.

Ασφαλιστικό

Όσοι δεν επιλέξουν με αίτηση τους την ένταξή τους σε κάποια κατηγορία θα ενταχθούν υποχρεωτικά στην πρώτη και κατώτατη που αντιστοιχεί σε 220 ευρώ.

Με το νέο ασφαλιστικό σύστημα «κερδισμένοι» είναι όσοι δηλώνουν υψηλά εισοδήματα ενώ αντίθετα επιβαρύνει την συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών, που δηλώνουν εισόδημα κάτω από 15.000-20.000 ευρώ.

Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι σε συνδυασμό με τη μείωση της φορολογίας, υπάρχει όφελος για το σύνολο των μη μισθωτών.

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες των ελευθέρων επαγγελματιών
1η κατηγορία : 155 ευρώ
2η κατηγορία : 186 ευρώ
3η κατηγορία : 236 ευρώ
4η κατηγορία : 297 ευρώ
5η κατηγορία : 369 ευρώ
6η κατηγορία : 500 ευρώ

Οι εισφορές υγείας είναι 55 ευρώ για την 1η κατηγορία και 66 ευρώ για τη 2η έως 6η κατηγορία.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει και μια ειδική -χαμηλότερη- για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους για τα πρώτα 5 έτη από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος, στα 126 ευρώ (κύρια ασφάλιση και υγεία). Παράλληλα καταργείται η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου η «ασφαλιστική οφειλή» Πλέον, η καταβολή μειωμένης εισφοράς έως και μια 5ετία για τους νέους επαγγελματίες δεν συνιστά «ασφαλιστική οφειλή».

Επικουρική

Ακόμα μία σημαντική αλλαγή αφορά τις εισφορές στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, καθώς οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες θα έχουν δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών κατηγοριών.

Όπως και στο σημερινό σύστημα, οι εισφορές καταβάλλονται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ειδική ρήτρα αύξησης των εισφορών από το 2023. Έτσι από 01/01/2023 έως 31/12/2024 τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1-1-2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ΄ έτος κατά το δείκτη μεταβολής μισθών.

Οι εισφορές των αγροτών

Για τους αγρότες, τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται χαμηλότερα από αυτά των υπόλοιπων μη μισθωτών (για το τρέχον έτος από 121 έως 324 ευρώ το μήνα μαζί με την εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας) ενώ εφαρμόζεται και η προβλεπόμενη σταδιακή αύξηση του ασφαλίστρου κύριας σύνταξης έως το 2022.

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τους αγρότες:

1η κατηγορία 87
2η κατηγορία 104
3η κατηγορία 132
4η κατηγορία 166
5η κατηγορία 207
6η κατηγορία 280

Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις (έξι).

Αλλαγές προβλέπονται και όσον αφορά τις εισφορές στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, καθώς οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες θα έχουν δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών κατηγοριών.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share