Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2020

120 δόσεις: Τελευταία ευκαιρία για τους οφειλέτες!

Τι έχει αλλάξει;

18 Αυγούστου 2019 09:51
120 δόσεις: Τελευταία ευκαιρία για τους οφειλέτες!
Follow us on Google News

Το υπουργείο Οικονομικών μετά τις βελτιώσεις που έγιναν στα τέλη του Ιουλίου, αναμένει αυξημένη ανταπόκριση από τους οφειλέτες του ελληνικού στη ρύθμιση των οφειλών τους με τις 120 δόσεις. Σε πόσες δόσεις θα ρυθμίσετε τα χρέη προς την Εφορία (photos)

Η προθεσμία υπαγωγής λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και αφορά όλους τους φορολογούμενους με χρέη τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με τις βελτιωτικές ρυθμίσεις ξεμπλοκάρουν 1.200.000 λογαριασμοί που έχουν δεσμευθεί από την Εφορία και παράλληλα σταματούν επικείμενες δεσμεύσεις που αφορούν σε πάνω από 1.700.000 οφειλέτες, εφόσον βεβαίως υπαχθούν στη ρύθμιση. Παράλληλα, το επιτόκιο σύμφωνα με τις βελτιωτικές ρυθμίσεις μειώνεται από το 5% στο 3%.

Για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος την τελευταία πενταετία, εκτός κι αν δεν ήταν υπόχρεος για κάποιο έτος, πράγμα που θα δηλώσει στην πλατφόρμα, ενώ πλέον μπορεί αναδρομικά να εντάξει και τις οφειλές που τυχόν θα προκύψουν από αυτές τις δηλώσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

120 δόσεις: Όλες οι διευκολύνσεις και τα ισχυρά κίνητρα προς τους οφειλέτες! Video)

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 20 ευρώ, ενώ ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 18, εκτός κι αν ο περιορισμός των 20 ευρώ/δόση έχει ως συνέπεια να προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος των 18. (για εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ). Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο TAXISnet.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση για τα εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ προβλέπεται προοδευτικός συντελεστής προκειμένου να προσδιορίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών για τον κάθε οφειλέτη και έτσι ο αριθμός των δόσεων που προκύπτουν συναρτάται με το χρέος του, ενώ μείωση των συντελεστών προβλέπεται και ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. 120 δόσεις: Όλες οι διευκολύνσεις και τα ισχυρά κίνητρα προς τους οφειλέτες! Video)

Έτσι, για τμήμα εισοδήματος έως 10.000 ευρώ δεν προβλέπεται συντελεστής. Για τμήμα εισοδήματος:

  • Από 10.000,01 ευτώ έως και 15.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 4%
  • Από 15.000,01 ευρώ έως και 20.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 6%
  • Από 20.000,01 ευρώ έως και 25.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 8%
  • Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 10%
  • Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 12%
  • Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 15%
  • Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 20%
  • Από 100.000 ευρώ και πάνω ο συντελεστής είναι 25%.

Οι συντελεστές μειώνονται κατά μία μονάδα για οφειλέτη με ένα παιδί, κατά δύο μονάδες για δύο παιδιά και κατά τρεις μονάδες για τρία ή περισσότερα παιδιά.

Η ρύθμιση χάνεται εφόσον δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων. Επίσης αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

Η ρύθμιση χάνεται και εφόσον δεν καταβληθούν εντός διμήνου από την προθεσμία πληρωμής τους τυχόν οφειλές που θα προκύψουν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Εκτιμάται ότι 250.000 οφειλέτες έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση, ενώ στα 1,85 δισ. ευρώ είναι το συνολικό ποσό που έχει ρυθμιστεί.

120 δόσεις: Τι κερδίζουν οι ασφαλισμένοι στον επανυπολογισµό χρεών;

120 δόσεις: Τι κερδίζουν οι ασφαλισμένοι στον επανυπολογισµό χρεών;

Για πέντε κατηγορίες ασφαλισµένων οφειλετών αποδεικνύεται συµφέρουσα επιλογή ο επανυπολογισµός χρεών στο πλαίσιο της ρύθµισης των 120 δόσεων. Ο επανυπολογισµός που µειώνει δραστικά το χρέος αλλά επηρεάζει και το ποσό της σύνταξης συνιστά για σηµαντικό αριθµό οφειλετών «σπαζοκεφαλιά», καθώς δεν είναι λίγοι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι οι οποίοι ψάχνουν την πλέον συµφέρουσα φόρµουλα για την περίπτωσή τους. 120 δόσεις: Τα μαύρα σύννεφα - Ποιοι μένουν εκτός;

Οπως επισηµαίνουν οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης, ο «γρίφος» είναι σχετικά εύκολη υπόθεση για περίπου 25.000 ασφαλισµένους που βρίσκονται στο κατώφλι της σύνταξης, καθώς για την πλειονότητα ο επανυπολογισµός συµφέρει. Το ίδιο, ωστόσο, δεν συµβαίνει για όσους απέχουν πολύ από την ηλικία συνταξιοδότησης.

«Αν ο ασφαλισµένος είναι στο κατώφλι της σύνταξης, ο επανυπολογισµός συµφέρει στο 90% των περιπτώσεων. Αυτό ισχύει για έναν βασικό λόγο: Στις περισσότερες περιπτώσεις το επιπλέον µηνιαίο ποσό που κερδίζει ο ασφαλισµένος στη σύνταξή του αν δεν επανυπολογίσει το χρέος του και δεν “κουρέψει” τη βασική οφειλή του είναι τέτοιο ώστε να αποσβένει την απώλεια από την εξόφληση του συνόλου των οφειλοµένων σε 14 χρόνια και πάνω» εξηγεί ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης.

120 δόσεις: Όλες οι διευκολύνσεις και τα ισχυρά κίνητρα προς τους οφειλέτες!

Αντίθετα, όπως εξηγεί ο ίδιος, «στις περιπτώσεις που η σύνταξη είναι σε βάθος πέντε και άνω ετών, δηλαδή ο ασφαλισµένος πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί έπειτα από µια πενταετία και πλέον, τότε συµφέρει συχνά η ρύθµιση να γίνει στο σύνολο της οφειλής χωρίς τον επανυπολογισµό, µε την αφαίρεση των πρόσθετων τελών και των προστίµων».

Η οφειλή χωρίς επανυπολογισµό ξεπερνά τα όρια παρακράτησης από τη σύνταξη και δεν υπάρχει δυνατότητα καταβολής του υπόλοιπου ποσού ώστε ο ασφαλισµένος να µπορέσει να συνταξιοδοτηθεί.

Η οφειλή προς επανυπολογισµό αφορά χρονικό διάστηµα εισφορών µικρότερο των πέντε ετών, ενώ ταυτόχρονα έχουν καταβληθεί σχετικά υψηλές εισφορές για άλλο διάστηµα. Οπως σηµειώνει ο κ. Ρίζος, έως τα πέντε έτη οφειλών δεν επηρεάζεται το ποσό της σύνταξηςσοβαρά µε το «κούρεµα» βασικής οφειλής, ειδικά αν το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα έχουν καταβληθεί σχετικά υψηλές εισφορές.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share