Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023

«Έσκασε» επίδομα 2.000 ευρώ! Ποιοι το δικαιούνται άμεσα

Οικονομική «ανάσα» για πολλούς!

1 Οκτωβρίου 2023 20:41
«Έσκασε» επίδομα 2.000 ευρώ! Ποιοι το δικαιούνται άμεσα
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Οριστικοποιήθηκε η αύξηση για το φοιτητικό επίδομα που είχε εξαγγελθεί από την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Παράλληλα, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επιλογή προγράμματος κατάρτισης της δράσης «Πάω Μπροστά» της ΔΥΠΑ για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 150.000 μισθωτών του ιδιωτικού τομέα με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες με επίδομα ύψους 400 ευρώ.

Με το ΦΕΚ για τη φοιτητικό στεγαστικό επίδομα τροποποιείται η ισχύουσα απόφαση του 2017 και προστίθενται νέες διατάξεις. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος κατά 50% στο άρθρο 1 επισημαίνεται ότι «οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με 1.500 ευρώ». Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανερχόταν στα 1.000 ευρώ.

Ποιοι θα πάρουν 2.000 ευρώ

Επίδομα
Επίδομα

Με το ίδιο ΦΕΚ κατοχυρώνεται νέα ρύθμιση που προβλέπει διπλασιασμό φοιτητικού επιδόματος από 1.000 στα 2.000 ευρώ για όσους συγκατοικούν.

Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι "στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλον προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και εφόσον τα τμήματα σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με 2.000 ευρώ".

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης –που πρέπει να γίνεται από την 1η έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους- για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι:

  • κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ
  • και κάτοχος Α.Φ.Μ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής που υλοποιεί και υποστηρίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για την περίπτωση της συγκατοίκησης στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή και το ΑΦΜ του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share