Τρίτη, 05 Μαρτίου 2024

Επίδομα «όαση» για χιλιάδες πολίτες - Άμεσες εξελίξεις

Σας αφορά!

23 Αυγούστου 2023 13:03
Επίδομα «όαση» για χιλιάδες πολίτες - Άμεσες εξελίξεις
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Νέα και τρίτη κατά τα τελευταία 2 ½ χρόνια αύξηση θα δουν όλα τα επιδόματα ανεργίας. Στη βάση λοιπόν το σημερινών κυβερνητικών ανακοινώσεων, το επίδομα της τακτικής ανεργίας, το οποίο εισπράττει η μεγάλη πλειοψηφία των επιδοτούμενων ανέργων, θα αυξηθεί κατά 41 ευρώ, φτάνοντας στα 479 ευρώ έναντι των 438 ευρώ που είναι σήμερα.

Το επίδομα αυτό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του ανέργου. Έτσι, για παράδειγμα, αν ένας άνεργος έχει 2 ανήλικα τέκνα, τότε το επίδομα θα είναι κατά 20% υψηλότερο (ή 96 ευρώ), φτάνοντας στα 575 ευρώ έναντι των 525 ευρώ που είναι σήμερα.

Δείτε επίσης: Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ: Ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Λεφτά επιδόματος
Λεφτά επιδόματος

«Ζεστά» 287 ευρώ κάθε 3 μήνες: Το «κρυφό» επίδομα που λίγοι ξέρουν με μια απλή αίτηση στο Gov.gr

Αν είστε άνεργοι και δεν είστε δικαιούχοι για το τακτικό επίδομα, τότε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης δίνει στους δικαιούχους το επίδομα των 287 ευρώ που καταβάλλεται κάθε τρεις μήνες. Την ίδια στιγμή, εν αναμονή του Υouth Pass των 150 ευρώ είναι χιλιάδες νέοι, οι οποίοι θα το λάβουν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για το επίδομα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), που ονομάζεται τρίμηνης παραμονής και καταβάλλεται με την αίτηση του ανέργου μετά από τρεις μήνες παραμονής στο μητρώο ανέργων. Ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να περιμένει τρεις μήνες για να κάνει την αίτηση στο Gov.gr για το συγκεκριμένο επίδομα ΔΥΠΑ, αλλά η πρώτη πληρωμή θα γίνει αφού κλείσουν τρεις μήνες από την αίτηση.

Το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο για ένα έτος και το ποσό θα ανέρχεται στα 287 ευρώ σε κάθε πληρωμή μετά από την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού.

Οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους του επιδόματος από την ΔΥΠΑ

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΔΥΠΑ οι προϋποθέσεις για το επίδομα τρίμηνης παραμονής είναι οι εξής:

  • Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων
  • Το ειδικό αυτό επίδομα από ΔΥΠΑ δικαιούνται οι ασφαλισμένοι/-ες, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων επί τρεις (3) μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ..
  • Η ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας.
  • να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
  • να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.)
  • το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του/της ασφαλισμένου/-ης να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2022 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.619,22 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος

Διάρκεια και ποσό επιδότησης

Οι ασφαλισμένοι/-ες μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα (60) ημερομισθίων, η οποία είναι απαραίτητο να πληρούται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος. Επίσης, οι ασφαλισμένοι/-ες πρέπει να έχουν τεθεί, για όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού.

Το ποσό του βοηθήματος ισούται με δεκαπέντε (15) ημερήσια επιδόματα και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share