Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022

Ειδικό βοήθημα από τον ΟΑΕΔ 240 ευρώ - Ποιοι οι δικαιούχοι

Πώς θα κάνετε την αίτηση

7 Σεπτεμβρίου 2021 10:12
Ειδικό βοήθημα από τον ΟΑΕΔ 240 ευρώ - Ποιοι οι δικαιούχοι
Από Γιάννης Κυριακόπουλος

Ειδικό βοήθημα ύψους 240 ευρώ μπορούν να λαμβάνουν άνεργοι, και θα πρέπει να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Παράλληλα, ένα νέο πρόγραμμα ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ για ανέργους με μισθό 663 ευρώ το μήνα!

Το ειδικό βοήθημα, το οποίο αποκαλείται «Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων», χορηγείται σε ασφαλισμένους που είναι άνεργοι επί τρεις μήνες, αρκεί να έχουν πραγματοποιήσει το προηγούμενο έτος τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας.

Ισούται με 15 ημερομίσθια και έτσι ανέρχεται σε 240 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού. Το ποσό μπορεί να δοθεί έως και τρεις φορές τον χρόνο, δηλαδή ο άνεργος να πάρει συνολικά 720 ευρώ.

Εκτός από τις 60 ημέρες εργασίας, οι άνεργοι για να δικαιούνται το επίδομα θα πρέπει:

  • Να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λ.π.)
  • Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας.
  • Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ

Ειδικό βοήθημα από τον ΟΑΕΔ

Τα δικαιολογητικά

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ

3) Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος

Πώς κάνετε αίτηση για το επίδομα

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας. ηλεκτρονικά, μέσω του e-services.

Για την μετάβασή σας στο e-services μέσω των ΚΕΠ.

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ, όπου υποβλήθηκε το αίτημα.

ΟΑΕΔ: Αυτοί είναι οι δικαιούχοι για το ειδικό βοήθημα - Το σοβαρό λάθος της εταιρείας

Ειδικό βοήθημα αναμένεται να δώσει ο ΟΑΕΔ σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, που δικαιούνται να πάρουν την εν λόγω ανάσα, τη στιγμή που ετοιμάζει πρόγραμμα για ανέργους.

Πρόκειται για εκείνους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει 60 τουλάχιστον ημέρες στην ασφάλιση ανεργίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κλπ), όπως αναφέρει το enikonomia.gr.

ΟΑΕΔ ειδικό βοήθημα

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Να πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
  • Να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κλπ)
  • Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2018 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.445,34 €

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

  • αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας.
  • ηλεκτρονικά, μέσω του e-services
  • μέσω των ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημα.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα έως και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Επίσης ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τεθεί, σε όλο το καθοριζόμενο σ’ αυτές χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3) ΙΒΑΝ λογαριασμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Το λάθος του ΟΑΕΔ

H ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΦΩΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ, σε ανακοίνωσή της σχετικά με το θέμα των επιταγών βιβλίων που δίνει ο Οργανισμός, αναφέρει:

Ο ΟΑΕΔ στις 26 Αυγούστου εξέδωσε δελτίο τύπου ότι ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την επιταγή αγοράς βιβλίων από την Δευτέρα 30 Αυγούστου μέχρι και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021. Στο Δελτίο Τύπου αναφέρει ρητά ότι «Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα.» Ο όρος μάλιστα αυτός αναγράφεται ρητά και στη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος στη σελίδα 5.

Δυστυχώς όμως όταν οι δικαιούχοι εισέρχονται με τους κωδικούς τους στο ηλεκτρονικό σύστημα και προχωρούν στην καταχώρηση των στοιχείων για τα ωφελούμενα μέλη, στο πεδίο των παιδιών αναγράφει ρητά ότι « Με προσθήκη εγγραφών καταγράφετε τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών σας, συζύγων και παιδιών άνω των 5 ετών που είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη σας».

Δηλαδή οι αιτούντες προφανώς αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι ωφελούμενα τα παιδιά εάν είναι έμμεσα ασφαλισμένα του άλλου γονέα με αποτέλεσμα να μην έχουν προχωρήσει στην καταχώριση των στοιχείων τους στην επόμενη οθόνη. Ενδεχομένως αυτό έχει προκαλέσει πολλές χιλιάδες ελλείψεις στην καταγραφή των ωφελουμένων τέκνων και την απώλεια πολλών χιλιάδων επιταγών από τους δικαιούχους.

Επειδή σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση είναι δυνατή η τροποίηση της αίτησης από τους δικαιούχους με ακύρωση της προηγούμενης μέχρι την ημερομηνία λήξης κατάθεσης αιτήσεων θα πρέπει αφενός να ενημερωθούν όλοι όσοι έχουν καταθέσει σχετική αίτηση έτσι ώστε να συμπληρώσουν ορθά τις αιτήσεις τους αφετέρου να δοθεί επαρκής παράταση τουλάχιστον για επιπλέον μια εβδομάδα. Επειδή είναι πιθανόν παρ’όλη την παράταση κατάθεσης να μην ενημερωθούν όλοι οι δικαιούχοι τότε θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές όλες οι ενστάσεις που θα κατατεθούν με αυτή την αιτιολογία.

Οι δικαιούχοι του ΟΑΕΔ δυστυχώς είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα θύματα εσφαλμένης ενημέρωσης που τους έχει οδηγήσει στην κατάθεση των αιτήσεων με ελλειπή στοιχεία. Ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να παρέμβει άμεσα και να επιλύσει το μείζον πρόβλημα που έχει δημιουργήσει !!

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΦΩΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ

ΛΙΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΙΜΟΣ, ΣΚΟΥΡΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ»

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share