Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ - Δες αν πληροίς τις προϋποθέσεις

Προσλήψεις στα καταστήματα της Χαλκιδικής

22 Ιουνίου 2021 13:18
ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ - Δες αν πληροίς τις προϋποθέσεις
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, τεσσάρων (4) ατόμων Κατηγορίας Ταχυδρομικού Έργου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αρναίας και Ιερισσού της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ - Δες αν πληροίς τις προϋποθέσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
    Κατ. Αρναίας Αριστοτέλους 72 630 74 ΑΡΝΑΙΑ (τηλ. επικοινωνίας: 23720 22221)

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
    Κατ. Ιερισσού 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ (τηλ. επικοινωνίας: 23770 22262) ώρες υποβολής 09.00 - 13.00

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 23-06-2021 και λήγει στις 02-07-2021. Επίσης, δες τις 77 προσλήψεις που άνοιξαν για τη νέα ομάδα στο Κτηματολόγιο.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Το ΑΣΕΠ... σας στέλνει στο Υπουργείο Οικονομικών - Οι 448 θέσεις σε 10 φορείς

Το ΑΣΕΠ είναι έτοιμο... να σας στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έχουν ανοίξει νέες θέσεις εργασίας, μαζί με αρκετές ακόμη, που υπάρχουν σε διάφορους φορείς.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για την πλήρωση συνολικά 115 θέσεων εργασίας τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Οργανικές Μονάδες του υπουργείου Οικονομικών, όπως αναφέρει η σχετική προκήρυξη, τη στιγμή που προχωρά και το σχέδιο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι θέσεις εργασίας / ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που ζητούνται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη είναι οι εξής:

- ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
- ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη πρέπει:

- Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου

- Να προμηθευτούν παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο).

- Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς.

Συγκεκριμένα υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς σε περίπτωση που δεν προσκομίσει κανένα απολύτως σχετικό δικαιολογητικό, για την απόδειξη αυτών.

ΑΣΕΠ προκηρύξεις

Οι 448 θέσεις εργασίας σε 10 φορείς

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, 10 φορείς της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Θα προσληφθούν συνολικά 448 υπάλληλοι.

ΑΣΕΠ: 31 προσλήψεις στο δήμο Κατερίνης: Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

ΔΕΔΔΗΕ: Νέες συμβάσεις στην Λιβαδειά: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 26 Μαΐου 2021 και λήγει 4 Ιουνίου 2021.

39 προσλήψεις στη Θεσσαλονίκη: Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας από 5 Ιουλίου έως και 27 Αυγούστου 2021. Αιτήσεις έως 2/6.

Συμβάσεις για ηλεκτροτεχνικούς δικτύων στον ΔΕΔΔΗΕ: Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας. Η προθεσμία υποβολής λήγει 4 Ιουνίου 2021.

Προσλήψεις ΑΣΕΠ: Έξι συμβάσεις στο δήμο Κισσάμου: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και θα ολοκληρωθεί Πέμπτη 3 Ιουνίου.

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις τώρα για 301 νέες προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ: Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας. Αιτήσεις έως 1 Ιουνίου.

ΑΣΕΠ: 14 προσλήψεις στον δήμο Επιδαύρου: Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει το Σάββατο 29 Μαΐου και τελειώνει την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.

ΑΣΕΠ: 18 συμβάσεις στον ΔΕΔΔΗΕ: Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. Αιτήσεις έως 7/6.

ΑΣΕΠ: 11 συμβάσεις στον δήμο Έδεσσας: Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021.

ΑΣΕΠ: 18 προσλήψεις στον δήμο Διονύσου: Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share