Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Σινέ Σελήνη (Θερινός)

Διεύθυνση Σελήνια, Σαλαμίνα
Τηλέφωνο 210 4670011 - 210 4670012

Θερινός κινηματογράφος

Χάρτης

Share