Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Θα ανακουφίσουν την ψυχή: Οι 2 προσευχές του Αγίου Παϊσίου που όταν τις ψέλνεις η Παναγία θα σε βοηθά (Video)

Να ψέλνεις το «Πάντων προστατεύεις, ἀγαθὴ» και το «Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά»

18 Ιουνίου 2023 09:02
Θα ανακουφίσουν την ψυχή: Οι 2 προσευχές του Αγίου Παϊσίου που όταν τις ψέλνεις η Παναγία θα σε βοηθά (Video)
Από Γιάννης Κυριακόπουλος

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται σταδιακά ιστορίες που έχουν να κάνουν με τον Άγιο Παΐσιο, ενώ αποκαλύπτονται οι συμβουλές και οι προσευχές του. Παράληλα, διαβάστε εδώ μία ταραχώδη προφητεία του Αγίου Παϊσίου που ήρθε στην επιφάνεια και είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς μιλάει για την έλευση των μεταναστών στην Ελλάδα.

Να ψέλνεις το «Πάντων προστατεύεις, ἀγαθὴ» και το «Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά», είχε αναφέρει κάποτε ο Άγιος Παΐσιος. Κάποιος πιστός είχε ρωτήσει τον ίδιο, πως μπορεί να συνεχίσει την προσπάθειά του, έπειτα από συνεχείς πτώσεις και λύπες. Έτσι, ο Άγιος του είχε δώσει τη συγκεκριμένη απάντηση.

Όσα είχε αναφέρει ο Άγιος Παΐσιος στον πιστό

Γέροντα, όταν έχω συνέχεια πτώσεις στον αγώνα μου, με πιάνει λύπη.

Άγιος Παΐσιος – Απάντηση: Να ψέλνεις το «Πάντων προστατεύεις, ἀγαθὴ» και το «Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά». Αυτό να το κάνεις σαν κανόνα, και η Παναγία θα σε βοηθήσει. Η Παναγία δεν μας αφήνει· μας κουβαλάει στην πλάτη Της, αρκεί κι εμείς να το θέλουμε και να μην κλωτσάμε, όπως κάνουν τα άτακτα παιδιά. Πάντων προστατεύεις Αγαθή, των καταφευγόντων εν πίστει τη κραταιά σου χειρί. Άλλην γαρ ουκ έχομεν, αμαρτωλοί προς Θεόν, εν κινδύνοις και θλίψεσιν, αεί μεσιτείαν,

Οι κατακαμπτόμενοι, υπό πταισμάτων πολλών, Μήτερ του Θεού του Υψίστου. όθεν σοι προσπίπτομεν. ρύσαι, πάσης περιστάσεως τους δούλους σου. Δέσποινα, πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

Εκ παντοίων κινδύνων τούς δούλους σου φύλαττε, ευλογημένη Θεοτόκε, ίνα σε δοξάζωμεν, τήν ελπίδα τών ψυχών ημών. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σην ειρήνην δος ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος οικτίρμων.

Πάντων θλιβομένων η χαρά, και αδικουμένων προστάτις, και πενομένων τροφή, ξένων Τέ παράκλησις, και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψις, καταπονουμένων, σκέπη και αντίληψις, και ορφανών βοηθός, Μητερ του Θεού του ύψίστου, συ Υπάρχεις Αχραντε σπευσον, δυσωπούμεν ρύσασθαι τους δούλους σου. (ήχος πλ. δ’)

 

Retromania

Ροή ειδήσεων

Share