Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020

Σκάφη από 50 ευρώ βγαίνουν στο σφυρί! Δείτε τα ένα προς ένα!

27 Ιουνίου 2017 21:16
Σκάφη από 50 ευρώ βγαίνουν στο σφυρί! Δείτε τα ένα προς ένα!

Στις 29-6-2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9.00΄π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της ΔΔΔΥ στη Μαγουλέζα (τηλ. 213-2124612, 210-2474200) και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με
τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (τηλ. 2310-232882), του
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄-ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, (τηλ. 2610-317462, 2613-621731) & του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ. 2413-511705, 511706), και με διάφορα Τελωνεία & Δ.Ο.Υ., πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πώληση
των παρακάτω Πλωτών, σύμφωνα με τους Γενικούς ΄Ορους Πώλησης Υλικών & Πλωτών

Στο «σφυρί» 109 σκάφη αναψυχής με τιμές που θα ξεκινήσουν από τα 50 ευρώ

Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων Πλωτών επιτρέπεται, Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης των Πλωτών επιτρέπεται έως 28-6-2017 κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία, από τον αγοραστή μετά τον διακανονισμό τους.

Επίσης οι αγοραστές οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών (ΠΛΩΤΑ) θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Όλα τα είδη επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο από το Νόμο ΦΠΑ 24%.

1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178817.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Τ.Κ. 81200 ΠΛΩΜΑΡΙ
ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΛ. 22520 32296
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432/2014/26-3-
14 ΑΡ.ΣΧ.239 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISHI- T30BM 30HP
ME S/N:1913090120
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ Δ/ΚΗ Β' 61851/24-11-2014 ΤΣΙΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178823.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Τ.Κ. 81200 ΠΛΩΜΑΡΙ
ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΛ. 22520 32296
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432/2014/26-3-
14 ΑΡ.ΣΧ.238
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΑΣΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 7,00Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ
2,50Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

3.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180471.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 2251024115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/14/24-3-
14 ΑΡ.ΣΧ.1970
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 5,00Μ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 40HP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

4.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181986.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 T.K. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 2251024115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/14/17-10-
14 ΑΡ.ΣΧ.8589
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' YHA 2618'' ΕΤΟΥΣ 1986 ΜΗΚΟΥΣ 11,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΡΕΙ GPS GARMIN- 72H ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

5.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 183866.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΤΚ. 81108 ΤΗΛ.
2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/13-2-
15 ΣΧ.249
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ
01,50M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ - ΜΠΛΕ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA 130HP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

6.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 183872.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΤΚ. 81108 ΤΗΛ.
2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/13-2-
15 ΣΧ.250
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 08,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ
02,25M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ
ΕΝVIRUDE 200HP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

7.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186142.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/29-6-
15 ΑΡ.ΣΧ.1207
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,50M
ΠΛΑΤΟΥΣ 02,10 M ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MARINER115HP
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ:ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2000,00

8.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186145.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/20-5-
15 ΑΡ.ΣΧ.898
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , ΜΗΚΟΥΣ 08,00M
ΠΛΑΤΟΥΣ 02,25 M ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ:ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

9.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186148.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 22530 71307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/20-5-
15 ΑΡ.ΣΧ.898
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ-ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 08,00M
ΠΛΑΤΟΥΣ 02,25 M ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI 30HP
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

10.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186511.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/14-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5301/12
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 03,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M ΠΕΡΙΠΟΥ
ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 30 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΚΑΙ S/N:49600507270
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

11.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186512.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/14-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5301/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M ΠΕΡΙΠΟΥ
ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 30 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΚΑΙ S/N:49600406970
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

12.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186513.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/20-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5518/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M ΠΕΡΙΠΟΥ
ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ HONDA, S/N:BABJ1704952
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

13.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186514.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ.
81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/20-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5513/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M ΠΕΡΙΠΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50,00

14.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186515.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 22530 71307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/14-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.1385
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,40M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,45M ΠΕΡΙΠΟΥ,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

15.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186562.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 2251024115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/13-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5232/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,20M , ΠΛΑΤΟΥΣ 01,60M ΠΕΡΙΠΟΥ,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΗ ΜΕ ΓΚΡΙ ΖΩΝΑΡΙ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ HONDA
225HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2000,00

16.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186569.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/9-6-15
ΑΡ.ΣΧ.5075/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ- ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ
03,80M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,10M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ
EVINRUDE 70 HP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

17.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186570.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Τ.Κ. 81100
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/14-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5311/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M ΠΕΡΙΠΟΥ,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ PARSUN 20HP,
S/N:362Q0400958
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

18.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186571.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/9-6-15
ΑΡ.ΣΧ.5079/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ03,60M
ΠΛΑΤΟΥΣ 01,10M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ EVINRUDE 70 HP
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

19.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186621.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/24-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5596
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 02,50M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,00M ΠΕΡΙΠΟΥ,ΜΕ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 6HP, S/N:OR659222
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ-ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

20.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 187438.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/20-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5511
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 01,50M ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΓΚΡΙ, ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ ΜΕ S/N: 362Q0400904
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

21.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 187440.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/20-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5521
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 01,50M
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50,00

22.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 187441.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/20-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5526
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 01,50M
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50,00

23.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 187442.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/31-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5740
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 03,50M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 01,00M
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

24.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188059.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 22530 71307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/19-8-
15 ΑΡ.ΣΧ.1811
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΚΑΙ 01,50M ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

25.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188061.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 22530 71307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/19-8-
15 ΑΡ.ΣΧ.1812
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 40ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

26.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188090.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/13-8-
15 ΑΡ.ΣΧ.1750
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 08,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ
01,50M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ "EVINRUDE" 35HP
Α.Λ.Σ.,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

27.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188091.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 811000 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/15-9-
15 ΑΡ.ΣΧ.6625/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M, ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 01,50M,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

28.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188092.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/11-8-
15 ΑΡ.ΣΧ.5948
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 01,50M,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ "HONDA",ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΙ,
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

29.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188093.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 ΤΚ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/19-8-
15 ΑΡ.ΣΧ.6117
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 01,50M,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ "YAMABISHI" ΜΕ S/N:
1915071355., ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

30.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188094.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/19-8-
15 ΑΡ./ΣΧ.6119
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ
02,00M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ "MERCURY"
75HP ΜΕ S/N:98766., ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

31.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188095.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/8-9-15
ΑΡ.ΣΧ.2018
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΑΝΕΥ ΜΑΡΚΑΣ, ΜΕ S/N:
246Q0736839, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

32.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188096.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΣΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/8-9-15
ΑΡ.ΣΧ.2017
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY" 15HP,
ΜΕ S/N: THO-049 A2, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

33.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188097.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/8-9-15
ΑΡ.ΣΧ.2018
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΜΑΡΚΑΣ "YAMABISHI" 30HP,
ΜΕ S/N: 1915081698, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

34.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188098.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ Τ.Κ.
81106 ΠΕΡΑΜΑ ΓΕΡΑΣ ΤΗΛ. 22510 51555
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--
2153/464/2015/1-9-15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΜΑΡΚΑΣ
"YAMAΗΑ" ΜΟΝΤΕΛΟ F9.9JMH, ΜΕ S/N: 6AUK1045049, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ,ΦΕΡΕΙ
ΣΗΜΑΝΣΗ CE, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

35.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188099.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ Τ.Κ.
81106 ΠΕΡΑΜΑ ΓΕΡΑΣ ΤΗΛ. 22510 51555
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--
2153/466/2015/1-9-15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΜΑΡΚΑΣ
"YAMAΗΑ" ΜΟΝΤΕΛΟ F25AMH, ΜΕ S/N: 026B1202C, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

36.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188100.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ Τ.Κ.
81106 ΠΕΡΑΜΑ ΓΕΡΑΣ ΤΗΛ. 22510 51555
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--
2153/463/2015/1-9-15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΜΑΡΚΑΣ
"YAMAΗΑ" ΜΟΝΤΕΛΟ F9.9JMH, ΜΕ S/N: 6AUK1045034, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ,
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

37.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188101.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ Τ.Κ.
81106 ΠΕΡΑΜΑ ΓΕΡΑΣ ΤΗΛ. 22510 51555
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--
2153/465/2015/1-9-15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΜΕ S/N: Β15F0185,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

38.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188102.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Τ.Κ. 81200 ΠΛΩΜΑΡΙ
ΤΗΛ. 22520 32296
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/11-
8-15 ΑΡ.ΣΧ.489
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 08,00M, ΠΛΑΤΟΣ 03,50 M,ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΟΝΟΜΑ "KARATAS 1" ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ "FORD"
85HP, ΜΕ S/N: 748F6090,ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2000,00

39.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190422.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/21-9-
15 ΑΡ.ΣΧ.7338/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M, ΠΛΑΤΟΣ
01,80M, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

40.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190423.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/25-9-
15 ΑΡ.ΣΧ.6869/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M, ΠΛΑΤΟΣ
02,00M, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

41.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190424.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/20-10-
15 ΑΡ.ΣΧ.7297
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M,
ΠΛΑΤΟΣ 01,50M, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ " YAMABISHI", ΜΕ S/N:
191509764, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

42.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190426.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/11-8-
15 ΑΡ.ΣΧ.5952/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΗΚΟΥΣ 03,50M, ΠΛΑΤΟΣ
01,50M, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ " SUZUKI", ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ,
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

43.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190427.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/20-9-
15 ΑΡ.ΣΧ.6726/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M,
ΠΛΑΤΟΣ 01,50M, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ " YAMABISHI", ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΓΚΡΙ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

44.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190428.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 22530 71307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2121.5/16/4-2-
16 ΑΡ.ΣΧ.91
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 06,80M, ΠΛΑΤΟΣ
02,30M, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", ΜΕ S/N: 219292042,
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

45.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190429.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/3-10-
15 ΑΡ.ΣΧ.2243
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 07,00M, ΠΛΑΤΟΣ
01,80M, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

46.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190430.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 22530 71307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2121.5/4-2-16
ΑΡ.ΣΧ.89
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 15,25M, ΠΛΑΤΟΣ
04,10M, ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

47.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190431.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ.81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2121.5/16/4-2-
16 ΑΡ.ΣΧ.93
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 08,00M, ΠΛΑΤΟΣ
01,80M, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

48.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190432.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2121.5/2016/4-
2-16 ΑΡ.ΣΧ.90
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 08,00M, ΠΛΑΤΟΣ
02,00M, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ "YAMAHA", ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ,
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

49.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190434.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2121.5/16/4-2-
16 ΑΡ.ΣΧ.45
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 07,60M, ΠΛΑΤΟΣ 02,13M,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ "HONDA" 130
ΗΡ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

50.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190435.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΣΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 22530 71307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/24-9-
15 ΑΡ.ΣΧ.2156
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 05,25M, ΠΛΑΤΟΣ
02,00M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ "YAMAHA" 115
ΗΡ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΙ, ΜΕ S/N: 621400-D81P,ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1300,00

51.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190436.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/30-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.2529
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 05,50M, ΠΛΑΤΟΣ 01,50M,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

52.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190437.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2121.5/16/4-2-
16 ΑΡ.ΣΧ.92
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 07,30M, ΠΛΑΤΟΣ
02,70M, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ "YAMABISHI" 30 HP, ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

53.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190509.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/22-10-
15 ΑΡ.ΣΧ.7350/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

54.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190510.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/22-10-
15 ΑΡ.ΣΧ.7353/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ "YAMABISI" ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

55.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190511.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/22-10-
15 ΑΡ.ΣΧ.7353/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ "YAMABISI" ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

56.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190512.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/22-10-
15 ΑΡ.ΣΧ.7351/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

57.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190542.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/22-10-
15 ΑΡ.ΣΧ.7351/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

58.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190543.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/11-8-
15 ΑΡ.ΣΧ.5946/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M , ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

59.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190544.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/11-8-
15 ΑΡ.ΣΧ.5951/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

60.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190545.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/19-8-
15 ΑΡ.ΣΧ.6121/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M , ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

61.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190546.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/20-8-
15 ΑΡ.ΣΧ.6138/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 03,00M , ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 01,00M
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ "HIDEA" 06HP,
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

62.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190547.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/20-9-
15 ΑΡ.ΣΧ.6727/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 05,00M , ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 30
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

63.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190548.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/24-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5232/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΗΜΙΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ, ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ S/N:Q05006656 ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

64.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190549.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/24-6-
15 ΑΡ.ΣΧ.5590/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

65.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190550.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/24-6-
15 ΑΡ.ΣΧ.5590/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

66.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190551.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 2251024115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/24-6-
15 ΑΡ.ΣΧ.5590/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

67.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190552.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/24-6-
15 ΑΡ.ΣΧ.5590/15
25
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

68.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190553.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/24-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5593/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M , ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M
,ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

69.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190554.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/24-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5593/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M , ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M,
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

70.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190555.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/24-7-
15 ΑΡ.ΣΧ.5595/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
26
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M , ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ "MERCURI" 20HP,
ΜΕ S/N:OR669318 ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

71.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190556.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Τ.Κ. 81200 ΠΛΩΜΑΡΙ
ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΛ. 22520 32296
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--
2153.10/571/2015/16-10-15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ "YAMABISI" ΜΕ S/N:1913090094
30BHP, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

72.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190557.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81105 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2121.5/15/28-
12-15 ΑΡ.ΣΧ.2609
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΈΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ
CAYCARLI 61, B-AE472 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 05,00M ΜΕ ΕΣΩ-
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

73.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190558.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΓΡΙΟΥ Τ.Κ. 81112 ΤΗΛ. 22530
54433
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/534/15/7-
12-15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
27
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 03,00M, ΦΕΡΕΙ
ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

74.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190731.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/15-12-
15 ΑΡ.ΣΧ.8239
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

75.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190732.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/22-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.7797/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 05,00M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ "EVINRUDE" 175ΗΡ, ΜΕ S/N: G4159360,
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00

76.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190733.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/22-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.7796
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΗΚΟΥΣ 07,00M,, ΜΕ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

77.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190734.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/22-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.7799/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 05,00M, ΜΕ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ "MARINER" 60ΗΡ, ΜΕ S/N: 37-825064 ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

78.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190735.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/15-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.7689/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 08,00M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΑΦΕ
ΖΩΝΑΡΙ, ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

79.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190736.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/12-2-
16 ΑΡ.ΣΧ.857
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΗΚΟΥΣ 11,50M, ΠΛΑΤΟΣ 04,10M, ΜΕ
ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

80.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191205.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/16/11-3-
16 ΑΡ.ΣΧ.1346
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' ΝΑΖ Β΄'' ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΚΟΥΣ 11,00Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,00Μ ΜΕ
ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

81.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191310.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/16/8-1-16
ΑΡ.ΣΧ.59/16
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΜΠΛΕ, ΜΗΚΟΥΣ
05,00M, ΜΕ ΟΝΟΜΑ "EYLUMUM", ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ "JOHNSON"
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

82.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191313.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/14-9-
15 ΑΡ.ΣΧ.6599/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M, ΠΛΑΤΟΣ 01,50M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ "YAMABISHI", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

83.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191314.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/21-10-
15 ΑΡ.ΣΧ.7337
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M, ΠΛΑΤΟΣ 01,50M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ S/N: 49600808387,
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

84.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191315.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/3-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.7503
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

85.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191316.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 2251024115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/12-12-
16 ΑΡ.ΣΧ.845
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

86.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191317.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/2-2-16
ΑΡ.ΣΧ.704
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΜΑΡΚΑΣ "ZONGSHEN" 30 ΗΡ, ΜΕ
S/N:Τ0324, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

87.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191318.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/2-2-16
ΑΡ.ΣΧ.704
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΜΑΡΚΑΣ "PARSUN" 9,9 ΗΡ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

88.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191319.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/2-2-16
ΑΡ.ΣΧ.704
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

89.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191320.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/11-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.7625/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΜΑΡΚΑΣ "SAIL" 40 HP, ΜΕ S/N: ΟΤΗ40,
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

90.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191321.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/10-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.7625/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΜΑΡΚΑΣ "HIDEA" 20 HP, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

91.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191322.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/10-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.7624/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

92.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191323.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/10-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.7624/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

93.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191324.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/10-11-
2015 ΑΡ.ΣΧ.7624/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

94.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191325.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/10-11-
2015 ΑΡ.ΣΧ.7620/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M, ΠΛΑΤΟΣ 02,00M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50,00

95.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191326.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/10-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.7613
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

96.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191327.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/10-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.7614
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

97.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191328.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/9-11-
15 ΑΡ.ΣΧ.7577/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ
"ZONGSHEN" 30 HP, ΜΟΝΤΕΛΟ T30L-A, ΜΕ S/N: S0482, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

98.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191329.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/2-2-
2016 ΑΡ.ΣΧ.702
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

99.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191330.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/2-2-
2016 ΑΡ.ΣΧ.703
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

100.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191331.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/2-2-
2016 ΑΡ.ΣΧ.694
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 60,00

101.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191332.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/24-1-
2016 ΑΡ.ΣΧ.552
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

102.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191333.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/24-1-
2016 ΑΡ.ΣΧ.539
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

103.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191334.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/9-9-
2015 ΑΡ.ΣΧ.6503/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤH ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 02,50M, ΠΛΑΤΟΣ 01,00M, ΜΕ
ΕΝΔΕΙΞΗ " KOLIBRI", ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, "HIDEA" 06 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

104.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191335.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/24-1-
2016 ΑΡ.ΣΧ.538/16
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

105.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191336.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/12-2-
2016 ΑΡ.ΣΧ.847
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

106.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191337.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/12-2-
2016 ΑΡ.ΣΧ.847
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

107.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191338.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/11-2-
2016 ΑΡ.ΣΧ.825
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 60,00

108.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191339.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 22530 71307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2121.5/16/7-2-
16 ΑΡ.ΣΧ.108
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M, ΠΛΑΤΟΣ 02,50M, ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50,00

109.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191340.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Τ.Κ. 81108 ΜΗΘΥΜΝΑ
ΤΗΛ. 22530 71307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--
2121.5/96/2016/9-2-2016
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 07,00M, ΠΛΑΤΟΣ 02,50M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΛΕΥΚΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50,00

 

Shopping

Ροή ειδήσεων

Share