Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020

Η προσευχή του αδικημένου και ο Άγγελος που κατέβαινε κάθε μέρα!

Διαβάστε το και θα νιώσετε διαφορετικά!

18 Σεπτεμβρίου 2019 18:55
Η προσευχή του αδικημένου και ο Άγγελος που κατέβαινε κάθε μέρα!

Ο πνευματικός άνθρωπος έχει την εμπειρία να διακρίνει πως πίσω από κάθε επίθεση, από κάθε συκοφαντία και από κάθε αδικία που περνά υπάρχουν αιτίες που οι κοσμικοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται. Η προσευχή του αδικημένου και ο Άγγελος που κατέβαινε κάθε μέρα!

Διαβάζουμε στο βίο του Όσιου Νήφωνα:

Πες μου, πάτερ, σέ παρακαλῶ, καί κάτι ἄλλο: Γιά ποιό λόγο οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι μισοῦν τούς δικαίους; Γιατί τούς περιφρονοῦν; Γιατί σκανδαλίζονται μαζί τους; Ἀντίθετα, λίγοι εἶν’ ἐκεῖνοι πού τούς τιμοῦν….

Δείτε ακόμα: Ιησού, Συ που δημιούργησες τους αγγέλους! Η θαυματουργή προσευχή!

–Πολύ συμφέρει τούς δικαίους, παιδί μου, ἡ περιφρόνηση τῶν ἀνθρώπων. Τούς ταιριάζει, θά ’λεγα, ὅπως ταιριάζουν στόν οὐρανό τ’ ἀστέρια. Εἶδα μάλιστα ἐνάρετο, πού κέρδισε πενήντα στεφάνια σέ μιά μέρα ἀπό τίς κακολογίες τῶν ἄλλων.

Προσευχή

-Καί μέ ποιό τρόπο τά κέρδισε; Ρώτησε ἀπορημένα ὁ ἀδελφός.

-Ἄκουσε: Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἔμενε στά Βούκολα. Ἦταν ἐπιφανής καί ἀξιοσέβαστος. Ἔκανε πολλά καλά ἔργα στούς συνανθρώπους του καί ὅλους τούς ἀγαποῦσε σάν ἄγγελος τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνοι, ὡστόσο, πλανέθηκαν ἀπό τόν πονηρό κι ἄρχισαν ν’ ἀντιπαθοῦν τόν εὐρεγέτη τους σά νά ἦταν κακοῦργος.

Ἄλλοι ἔλεγαν πώς εἶναι δολερός, ἄλλοι ἀκόλαστος, ἄλλοι κλέφτης καί ἄλλοι αἱρετικός! Ἔχει, βλέπεις, τή συνήθεια ὁ διάβολος νά διασύρει τούς ἁγίους μέ τό στόμα τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων.

Ὁ ἄνθρωπος ὅμως γιά τόν ὁποῖο μιλάω, ἀκούγοντας τίς συκοφαντίες αὐτές χαιρόταν εἰλικρινά καί εὐχαριστοῦσε τό Θεό. ‟Κύριε’’, ἔλεγε, ‟δεῖξε τό ἔλεός Σου σ’ ὅσους μέ μισοῦν, μέ συκοφαντοῦν, μέ διασύρουν. Κανένας ἀπ’ τούς ἀδελφούς νά μήν πάθει κακό γιά μένα τόν ἁμαρτωλό, οὔτε στήν παρούσα ζωή οὔτε στήν ἄλλη. Σύντριψε ὅμως καί ἀφάνισε τούς πονηρούς δαίμονες, πού τούς ξεσηκώνουν ἐναντίον μου. Σέ παρακαλῶ, Θεέ μου, ὅπως δέν ἀποστράφηκες ἐμένα τόν βέβηλο, ὅσες φορές ἁμάρτησα καί πρόστρεξα στήν εὐσπαλχνία Σου ζητώντας συγχώρηση, ἔτσι καί νά μήν ἀποστραφεῖς τώρα κι αὐτούς, πού κατηγοροῦν τόν ἀχρεῖο δοῦλο Σου. Ἀντίθετα, ἁγίασέ τους μέ τό ἔλεός Σου καί σκέπασέ τους μέ τήν ἀγαθότητά Σου’’.

Ἔτσι προσευχόταν, ἀγαπητέ, ὁ δίκαιος ἐκεῖνος, γι’ αὐτούς πού τόν μισοῦσαν καί τόν κακολογοῦσαν! Καί κοίταξε τί θαυμαστό γινόταν: Ὅσες φορές τή μέρα βίαζε τόν ἑαυτό του καί προσευχόταν γιά τούς ἐχθρούς του, τόσες φορές κατέβαινε ἄγγελος Κυρίου καί τοποθετοῦσε στό κεφάλι του οὐράνιο διαμαντοστόλιστο στεφάνι.

Ευλογια θεου αὐτό, βέβαια, δέν τό καταλάβαινε ὁ ἴδιος, γιατί ὁ Θεός τόν στεφάνωσε ἀόρατα…. Γι’ αὐτό λοιπόν, παιδί μου, ἐπιτρέπει πολλές φορές ὁ ἀγαθός Θεός νά κακολογοῦνται καί νά ἐξουθενώνονται οἱ ἐνάρετοι, γιά ν’ αὐξήσουν ἔτσι τά στεφάνια τους καί τά βραβεῖα τους καί τούς οὐράνιους μισθούς τους.

-Ὡστόσο, ὅπως εἶπα καί πρίν, πάτερ, δέν μπορῶ νά καταλάβω γιατί οἱ δίκαιοι σ’ ἄλλους ἀνθρώπους ἀρέσκουν καί σ’ ἄλλους ὄχι.

-Πρόσεξε, παιδί μου, καί θά σοῦ τό ἐξηγήσω μέ μερικά παραδείγματα:

Δέν βλέπεις πού ὁ Θεός στέλνει βροχή, καί δέν ἀρέσει σέ ὅλους; Ὅπως συνήθως, ἄλλοι λένε τό ἕνα καί ἄλλοι τό ἄλλο. Ὁ ἕνας λέει: ‟Δόξα σοι ὁ Θεός! Θά ποτιστεῖ ἡ γῆ!’’.

Ὁ ἄλλος ἀντίθετα: ‟Κακό πού μᾶς βρῆκε! Πάει ἡ σοδειά!’’.

Ἄν πάλι ὁ Θεός στείλει βαρύ χειμώνα, οἱ φτωχοί, τρέμοντας ἀπό τή παγωνιά, λένε μέ παράπονο: Ἄχ, γιατί νά κάνει ὁ Θεός τόσο κρύο;’’. Οἱ πλούσιοι, ἀπεναντίας, τότε ἀκριβῶς ἀπολαμβάνουν περισσότερο τή θαλπωρή, γιατί ἔχουν ὅλα ὅσα χρειάζονται –καί θέρμανση καί χοντρά ροῦχα καί κρασί καί ζεστό ψωμί καί κρέατα καί καθετί πού ἀναπαύει τό σῶμα. Τέλος πάντων, φεύγει ὁ χειμώνας, ἔρχεται ἡ ἄνοιξη καί ἀκολουθεῖ τό καλοκαίρι μέ τήν πολλή ζέστη.

Τότε λένει μερικοί: ‟Ὁ χειμώνας εἶναι πολύ καλύτερος. Οὔτε μύγες ἔχει, οὔτε ψύλλους οὔτε κοριούς’’.

Καί, κοντολογῆς, ἄλλοι προτιμοῦν τό χειμώνα σάν ὑγιεινόετρο, ἄλλοι τήν ἄνοιξη σάν γλυκύτερη, ἄλλοι τό καλοκαίρι σάν θερμότερο…. Ἀλλά γιατί στά λέω ὅλ’ αὐτά; Φτάνει μόνο νά σκεφτεῖς, ὅτι ὁ Χριστός, ὁ Κύριος καί Θεός μας, ἔγινε ἄνθρωπος, συναναστράφηκε μέ τούς ἀχάριστους Ἑβραίους καί τούς εὐεργέτησε μέ μύρια καλά –δαιμόνια ἔδιωξε, λεπρούς καθάρισε, τυφλούς φώτισε, κουτσούς στήριξε, παράλυτους σήκωσε, νεκρούς ἀνέστησε, τελῶνες διόρθωσε,πόρνες συνέτισε, μέ λίγα ψωμιά πλήθη χόρτασε καί τόσα ἄλλα ἔκανε, γιά τά ὁποῖα φθαρτός ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά μιλήσει. Καί γιά ὅλα τοῦτα ποιά ἦταν ἡ ἀνταμοιβή τοῦ Κυρίου μας;

Ὁ φθόνος, ἡ συκοφαντία, οἱ ἐξευτελισμοί, τά ραπίσματα, ἡ μαστίγωση, τά φτυσίματα καί στό τέλος ἡ σταύρωση! Ἄν λοιπόν ὁ Πλάστης μας δέν ἄρεσε σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους, πῶς θά τούς ἀρέσει ὁ δίκαιος συνάνθρωπός τους; Ξέρεις, παιδί μου, ὅτι ὁ ἐνάρετος Ἄβελ ἔζησε τότε πού ἐλάχιστοι ἄνθρωποι ὑπῆρχαν πάνω στή γῆ.

Καί παρόλο πού δέν ἔκανε τό παραμικρό κακό στόν ἀδελφό του Κάιν, αὐτός σκοτισμένος ἀπό τόν πονηρό, τόν φθόνησε καί τόν σκότωσε. Σκέψου λοιπόν, ἄν τότε, πού ὑπῆρχαν μονάχα δυό ἀδέλφια στή γῆ, ὁ δίκαιος Ἄβελ δέν μπόρεσε νά ξεφύγει ἀπ’ τόν ἀνθρώπινο φθόνο, θά μπορέσει κανείς σήμερα ζώντας ἀνάμεσα σέ τόσο κόσμο; Ἀδύνατον!

Εἶναι γραμμένο ἄλλωστε: «Τέκνον, εἰ προσέρχῃ δουλεύειν Κυρίῳ Θεῷ, ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς πειρασμόν». Σειράχ 2:1

Προσευχήσου στον Αρχάγγελο Μιχαήλ για να φύγει κάθε πόνος!

Επικαλεστείτε τους Αγγέλους για κάθε σας πρόβλημα. Βάλτε τους στην ζωή σας προσωπικούς βοηθούς και συνοδοιπόρους. Η δυνατή προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ που θα σας κάνει να λυτρωθείτε από τους πόνους!

Τη νοερά προσευχή να την λέτε κάθε μέρα!

ΟΙ 4 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ

Οι Αρχάγγελοι είναι Άγια και Πάνσοφα Θεϊκά Όντα που κτίζουν, κυβερνούν και προβάλλουν απεριόριστα τον Εαυτό τους μέσα στο σύμπαν δημιουργώντας τοποχρονικές διαστάσεις και υλικούς κόσμους με βάση τα θεϊκά αρχέτυπα. Οι Άγγελοι μιλούν της γλώσσα της Αγάπης, των Χρωμάτων, των Ήχων, των Σχημάτων και των Συμβόλων. Ζουν στο τέλειο φως, διαθέτοντας Απόλυτη Αυτοσυνείδηση.

Προσευχή

Το φαινόμενο της ζωής, της φύσης και της υλικής πραγματικότητας προέρχεται από την εργασία και την συνεργασία των 4 Αρχαγγέλων – στοιχείων: του Μιχαήλ, του Γαβριήλ, του Ραφαήλ, και του Ουριήλ. Τα ονόματά τους προέρχονται από αρχαίες υπερβατικές γλώσσες συμβόλων (Τα Αρχαία Ελληνικά, Αιγυπτιακά, Εβραϊκά, Σανσκριτικά) οι οποίες θεωρούνται ανώτερες δηλαδή αρχετυπικές γλώσσες που φέρουν την δόνηση του ουρανού.

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ είναι ένας από τους αγγέλους σύμφωνα με την χριστιανική θρησκεία και από τους λίγους που ονοματίζονται στην Αγία Γραφή. Το όνομα προέρχεται από το Ra-fa-el που στα Αιγυπτιακά το Ra είναι ο Θεός του Ήλιου, Fa είναι η δόνηση και El όπως ήδη έχουμε αναφέρει σημαίνει Θεός. Επομένως Ραφαήλ, είναι η δόνηση του Ηλίου που φέρει θεραπεία, ζωτικότητα, ενέργεια και για αυτό σημαίνει «ο Θεός θεραπεύει».

Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ είναι ο υπεύθυνος για τους θεραπευτές και τις θεραπείες σε όλο τον πλανήτη. Είναι συμφέρον για τον καθένα να επικαλείται τη βοήθεια του Αρχάγγελου Ραφαήλ για μια θεραπεία.

Ζητήστε βοήθεια από τον Ραφαήλ, όταν έχετε οποιοδήποτε πόνο, είτε αυτός είναι του φυσικού σώματος, είτε είναι συναισθηματικός ή ρομαντικός, είτε νοητικός ή πνευματικός. Με κάποιο τρόπο θα σας εμπνεύσει με ξαφνικές ιδέες και σκέψεις που θα σας δώσουν ακριβώς τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ώστε να σας βοηθήσει στη θεραπεία. Δώστε προσοχή σε αυτές τις οδηγίες που είναι η απάντηση στις προσευχές σας, και μετά ακολουθήστε τις.


Ο Ραφαήλ περιβάλλει και διαπερνά τα άτομα που χρειάζονται βοήθεια με το σμαραδόχρουν πράσινο του φωτοστέφανού του. Το πράσινο είναι το χρώμα της θεραπευτικής ενέργειας και οι ενορατικοί μπορεί και να βλέπουν πράσινες σπίθες, όταν ο Ραφαήλ είναι παρών. Εκτός από περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θάνατος ή η αρρώστια είναι μέρος του θεϊκού σχεδίου για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο Αρχάγγελος Ραφαήλ θα προμηθεύσει πρόθυμα οτιδήποτε χρειάζεται για να προωθηθεί η θεραπεία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, δεν είναι δεδομένο ότι πάντοτε θεραπεύσει τα πάντα αμέσως. Μπορεί να σας υποδείξει ότι οι αρνητικές σας σκέψεις έχουν συντελέσει στην δημιουργία αυτής της αρρώστιας και για να απελευθερωθείτε από αυτήν θα πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας. Παραδώστε του τον θυμό του παρελθόντος για να τον καθαρίσει στο φως. Όταν ο θυμός φύγει, θα νοιώσετε πολύ καλύτερα, γαλήνη και τα αποτελέσματα του θυμού και της οργής στο σώμα σας θα θεραπευθούν.

Ο Ραφαήλ εκπαιδεύει και δίνει δύναμη στους θεραπευτές ψιθυρίζοντας οδηγίες μέσα στ’ αυτιά τους, σε γιατρούς, χειρούργους, ψυχολόγους, νοσοκόμους και άλλους συμπεριλαμβανομένων και των επιστημόνων. Οι παρεμβολές του βοηθούν τους επιστήμονες να ανοίγουν νέους δρόμους για ιατρικές θεραπείες. Ζητήστε την συμμετοχή του Ραφαήλ για να θεραπεύσει προβληματικούς γάμους, εθισμούς, οδύνη, κατάθλιψη, απώλεια, οικογενειακές σχέσεις και αγχώδη τρόπο ζωής.

Απλά επικαλεσθείτε το όνομα του ή κάνετε μια συγκεκριμένη παράκληση:

«Αρχάγγελε Ραφαήλ παρακαλώ έλα στο πλάι μου και βοήθησε με να νοιώσω καλύτερα με/για ………………… . Σε παρακαλώ να με περιβάλεις με την θεραπευτική σου ενέργεια και να οδηγήσεις τις πράξεις και τις σκέψεις μου εκεί που πρέπει, ώστε να θεραπευτώ.»

Ο Ραφαήλ είναι επίσης υπεύθυνος για τα ταξίδια. Όταν μπαίνετε σε αεροδρόμιο, ζητήστε από τον Ραφαήλ να προσέχει τις αποσκευές σας, το αεροπλάνο και το ταξίδι σας. Ο Ραφαήλ και οι άγγελοι του ταξιδιού μπορούν να ελέγχουν τις αναταράξεις του αεροπλάνου, να σας δώσουν οδηγίες σε περίπτωση που θα χαθείτε ή θα πάθετε λάστιχο στο αμάξι σας.

Εμπιστευτείτε αυτή την ενέργεια του Ραφαήλ για όλες τις θεραπείες. Βγάλτε από το μυαλό σας ότι είμαστε μόνοι μας και ανυπεράσπιστοι. Είναι πολύ βασικό να ενεργοποιήσουμε τις αόρατες δυνάμεις της άλλης πλευράς για να σταματήσουμε να είμαστε αδύναμοι και ανασφαλείς.

Το ρητό «Πίστεψε και θα σου δοθεί» είναι το πλέον απαραίτητο για την ζωή σας.

Ιησού, Συ που δημιούργησες τους αγγέλους! Η θαυματουργή προσευχή!

Διαβάστε την θαυματουργή προσευχή που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στις δύσκολες σας στιγμές! Προσευχή που σκοτώνει το μάτι και τσακίζει τα μάγια!

Ιησού, Συ που δημιούργησες τους Αγγέλους, και είσαι Κύριος αυτών των αυλών όντων, που σε δοξολογούν ασίγητα, Σε δοξολογώ, Ιησού, που καλλώπισες όλα τα κτίσματα, Σ᾿ ευχαριστώ, γιατί με το λογικό που μου έδωσες τα βλέπω και τα χαίρομαι.

Ιησού, που μ᾿ ένα Σου νεύμα έφτιαξες τον ουρανό, εξομολογούμαι ότι με το βάρος των αμαρτιών μου δεν μπορώ να σηκώσω το βλέμμα να τον δω.

Προσευχή

Ιησού, που κατασκεύασες τον ήλιο και τη σελήνη, φώτισε την ψυχή μου.

Ιησού, που διακόσμησες τον ουρανό με τ᾿ άστρα, κόσμησέ με, με τα χαρίσματά Σου.

Ιησού, που ζωγράφισες τη γη με τα πολύχρωμα κι ευωδιαστά λουλούδια, κάνε να βλαστάνει κι η ψυχή μου άνθη των αρετών.

Ιησού, που έκανες να βγάζουν τα δέντρα διαφόρους ωραίους καρπούς, πλούτισε με, με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.

 

Retromania

Ροή ειδήσεων

Share