Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Δυνατή ευχή για το κακό μάτι και την γλωσσοφαγιά από τον Άγιο Κυπριανό!

Διαβάστε την ευχή που θα σας σώσει!

29 Ιουλίου 2019 13:28
Δυνατή ευχή για το κακό μάτι και την γλωσσοφαγιά από τον Άγιο Κυπριανό!
Follow us on Google News

Αν διαβάσετε αυτήν την ευχή από τον Άγιο Κυπριανό για το κακό το μάτι θα σας σώσει! Αν θεωρείτε ότι σας γλωσσοτρώνε τότε δεν υπάρχει καλύτερη προσευχή!

Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιωνων, ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο ποιων παντα και μετασκευάζων μόνο τω βουλεσθαι, ο την επταπλάσιον καμινον και την φλογα την εν Βαβυλωνι εις δροσον μεταβαλων και τους αγιους σου τρεις Παίδας σώους διαφυλάξας, ο ιατρος και θεραπευτής των ψυχών ημων…,

Την ασφάλεια των εις σε ελπιζοντων, σου δεομεθα και σε παρακαλουμεν, αποστησον, φυγαδευσον και απελασον πάσαν διαβολικήν ενεργειαν, πασαν σατανικήν έφοδον και πασαν επιβουλην , περιεργειαν τε πονηραν και βλαβην και οφθαλμων βασκανιαν των κακοποιων και πονηρων ανθρωπων απο τον/τους δουλους σου

Ευχή Άγιος μάτι

(………ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΣΩΝ ΘΕΛΟΥΜΕ….) και ή υπο ωραιότητας ή ανδρειας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθονου ή βασκανίας συνεβη, αυτός φιλανθρωπε Δεσποτα, έκτινον την κραταιαν σου χειρα και τον βραχιονα σου τον ισχυρον και υψιστον και επισκοπων επισκοπησον το πλασμα σου τουτο, και καταπεμψον αυτων Αγγελον ειρηνικον ,κραταιον ψυχής και σωματος φύλακα, ος επιτημίσει και απελάσει απ’αυτου πασαν πονηραν βουλην, πασαν φαρμακειαν και βασκανιαν των φθοροποιων και φθονερων ανθρωπων ίνα υπο σου ο σος ικετης φρουρουμενος μετ ‘έυχαριστιας ψαλλη σοι.

«Κυριος εμοι βοηθος και ου φοβηθησομαι κακα, ότι εσύ μετ’ εμου ει»

οτι συ ει ο Θεός κραταιωμα μου , ισχυρός εξουσιαστης , αρχων ειρήνης, πατήρ το μελλοντος αιωνος.

Ναι, Κύριε ο Θεός ημων, φεισαι του πλασματος σου και σωσον τον δουλον σου από πασης βλαβης και επηρειας της εκ βασκανιας γινομενης και ανωτερον αυτον παντός κακου διαφυλαξον.

Πρεσβειες της υπερευλογμενης , ενδοξου Δεσποινης ημων Θεοτοκου και αειπαρθενου Μαριας, των φωτοειδων Αρχαγγελων και παντων σου των αγιων.

Αμην!

Προσευχή του Αγίου Όρους: Αν τη λέτε κάθε πρωί τίποτα κακό δεν θα σας αγγίξει!

Αν λέτε κάθε πρωί την προσευχή αυτή από το Άγιο Όρος τίποτα κακό δεν θα σας αγγίξει!

Ένα πανίσχυρο «όπλο». Φέρνει αγαλίασση, χαρά και ειρήνη στις ψυχές που τη χρησιμοποιούν. Η πιο δυνατή προσευχή με παρρησία στον Θεό.

Όπως διδάσκουν παλαιοί γέροντες του Αγίου Όρους κι ο γέροντας Παϊσιος, το ψαλτήρι του Δαυϊδ, αποτελεί πανίσχυρο όπλο κατά οποιουδήποτε κακού.

Προσευχή Άγιο Όρος

Παραθέτουμε λοιπόν έναν εκ των ισχυρών ψαλμών, κάθε πρωϊ όταν λέγεται αυτός ο ψαλμός δεν πλησιάζει τίποτα κακό, σύμφωνα με άγιους πατέρες.

Ψαλμός ΞΘ’ (69)

Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσαι μοι σπεύσον. Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, και καταισχυνθήτωσαν οι βουλόμενοί μοι κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι, οι λέγοντές μοι: Εύγε, εύγε.

Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί Σοί, πάντες οι ζητούντες σε, ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν Σου. Εγώ δε πτωχός ειμί και πένης, ο Θεός, βοήθησόν μοι. Βοηθός μου, και ρύστης μου ει Συ, κύριε, μη χρονίσης.

Αμην

Δείτε επίσης στο Athensmagazine.gr:

Προσευχή που σκοτώνει το μάτι και τσακίζει τα μάγια!

Αναβλύζει μύρο εικόνα του Αγίου Νεκταρίου!

Διαβάστε περισσότερα θέματα retro στο Athensmagazine.gr.

 

Retromania

Ροή ειδήσεων

Share