Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

«Σφίγγει ο κλοιός» για τα κόκκινα δάνεια! Δείτε ποιοι κερδίζουν με τον νέο πτωχευτικό κώδικα!

Αναλυτικά!

10 Φεβρουαρίου 2020 10:16
«Σφίγγει ο κλοιός» για τα κόκκινα δάνεια! Δείτε ποιοι κερδίζουν με τον νέο πτωχευτικό κώδικα!

Ξεκινά την 1η Μαΐου η απελευθέρωση των πλειστηριασμών, αλλάζοντας την αντιμετώπιση σε όσους χρωστούν σε εφορία, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία, με ορατό το ενδεχόμενο πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας, αλλά ο νέος νόμος για τον πτωχευτικό κώδικα, δίνει την ευκαιρία ένταξης στην ευνοϊκή ρύθμιση προστασίας έως τις 30 Απριλίου 2020, ενώ θα υπάρξει κοινωνικό μέρισμα και τον Μάρτιο.

Έτσι, όποιος φορολογούμενος χρωστά σε Εφορία, δάνεια ή ασφαλιστικά Ταμεία θα ρευστοποιεί όλη του την περιουσία και στη συνέχεια θα είναι «καθαρός». Ο νέος πτωχευτικός κώδικας θα είναι έτοιμος σε λίγο καιρό.

πτωχευτικός κώδικας

Η πλήρης παύση της προστασίας πρώτης κατοικίας από την 1η Μαΐου σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη κατάργηση κάθε περιορισμού σε ό, τι αφορά τους πλειστηριασμούς για τα νοικοκυριά με κόκκινα δάνεια, οδηγεί στην ανάγκη αναζήτησης αυτού του νέου πλαισίου.

Βασική αρχή του νέου πλαισίου θα είναι ο συνδυασμός πτώχευσης, αλλά και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, έτσι ώστε το χρέος να μην διαιωνίζεται εις βάρος του οφειλέτη, και των πιστωτών του. Την πτώχευση του οφειλέτη θα μπορεί να εκκινεί ως διαδικασία ο ίδιος ή οι πιστωτές του (τράπεζες, προμηθευτές) εφόσον κρίνεται ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Γι' αυτό, θα ρευστοποιείται η περιουσία του οφειλέτη για την ικανοποίηση των πιστωτών και τη διαγραφή του χρέους. Έτσι το χρέος παύει να υφίσταται και άρα δεν κληρονομείται στην επόμενη γενιά.

O Νόμος 4605/2019 δίνει μια τελευταία ευκαιρία στους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια για την ένταξη τους στην ευνοϊκή ρύθμιση προστασίας της πρώτης κατοικίας εως τις 30/04/2020.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον δανειολήπτη ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr με την επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας».

Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας (Ν 4605/2019) κάθε φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας 1 ης κατοικίας τη ρύθμιση των οφειλών του προς τις Τράπεζες, τα funds και τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, προκειμένου να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.

Για να είναι κάποιος «επιλέξιμος» θα πρέπει κάποιος να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
- Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος.
- Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
- Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.

- Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
- Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.
- Υφίσταται τουλάχιστον μία οφειλή επιδεκτική ρύθμισης.
- Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.

Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι μετά την 30/04/2020 δεν θα υφίσταται προστασία πρώτης κατοικίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με αποτέλεσμα να υπάρξει μπαράζ πλειστηριασμών.

Από την 1η Μαΐου περνάμε σε μια νέα δύσκολη εποχή που δεν θα υπάρχει πλέον η προστασία της κύριας κατοικίας, για όσους δεν έχουν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη και για όσους δεν έκαναν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας σύμφωνα με το ισχύον προστατευτικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου τώρα είναι η πιο κατάλληλη περίοδος οι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια να ρυθμίσουν τα δάνεια είτε μέσω της πλατφόρμας ή διμερώς καταθέτοντας πρόταση στο αρμόδιο υποκατάστημα τραπέζης και η διαδικασία αυτή να γίνει πριν τις 30/04/2020 και σε κάθε περίπτωση πριν έρθει το έσχατο σημείο του πλειστηριασμού.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share