Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Εφορία: Ποιους αφορά η διαγραφή οφειλών;

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο!

18 Απριλίου 2019 10:07
Εφορία: Ποιους αφορά η διαγραφή οφειλών;

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις οφειλές και αυτό θα επιφέρει διαγραφή των χρεών από την εφορία!

Προκειμένου να γίνουν διαγραφές οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση προανήγγειλε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μιλώντας σε ημερίδα ο Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι από το σύνολο των 104 δισ. ευρώ που είναι οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπωνπρος τη φορολογική διοίκηση, μόλις τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, δηλαδή είναι ουσιαστικά εισπράξιμα.

 Εφορία

Τα υπόλοιπα 86 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος» αφορούν οφειλές φορολογούμενων οι οποίοι είναι πτωχευμένοι ή ακόμη και νεκροί.

Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο για τις διαγραφές οφειλές προκειμένου να μην εμφανίζονται σε αυτές απαιτήσεις του Δημοσίου, οπως για παράδειγμα από την Πειραϊκή Πατραϊκή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι λύσεις που μπορούν να εξεταστούν προς αυτήν την κατεύθυνση περιλαμβάνουν τον περιορισμό της οφειλής στο ύψος της περιουσίας του οφειλέτη.

Για παράδειγμα αν η περιουσίας μιας επιχείρησης είναι 100.000 και οι οφειλές της ανέρχονται στις 500.00 ευρώ, τότε θα μπορούσε να γίνει μια διαγραφή της τάξεως των 400.000 ευρώ.

Έρχεται νέα "παγίδα" από την εφορία! - Ποιοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να πληρώσουν φόρο;

 Εφορία

Οι εργαζόμενοι ου λαμβάνουν παροχές (κινητό, αυτοκίνητο) απειλούνται με επιπλέον φόρο από την εφορία! Έρχεται νέα "παγίδα" που θα πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι!

Όλες οι παροχές φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εκτός από την αμοιβή τους από την επιχείρηση λαμβάνουν και επιπλέον παροχές, όπως κινητό, αυτοκίνητο ή κατοικία θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι παροχές, είτε σε χρήμα είτε σε είδος φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, εκτός από κάποιες, οι οποίες ρητά εξαιρούνται. Ανατροπή για τις 120 δόσεις – Μετά το Πάσχα η ρύθμιση, έρχεται…

Πρόκειται:

 Εφορία

για εταιρικά οχήματα, μισθωμένη κατοικία, κινητά τηλέφωνα, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, πιστωτικές κάρτες ενώ κάποιες κατηγορίες παροχών εξαιρούνται. Οι παροχές σε είδος συμπεριλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδηματων εργαζομένων και στα συγγενικά τους πρόσωπα εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ.

Οι παροχές σε είδος που θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται είναι: Κινητά τηλέφωνα: Η παροχή της χρήσης εταιρικής σύνδεσης κινητού σε εργαζόμενους, διαχειριστές και μέλη διοίκησης φορολογείται κατά το μέρος που υπερβαίνει το κόστος του προγράμματος χρήσης και υπό την προϋπόθεση ότι το υπερβάλλον ποσό χρησιμοποιείται για προσωπικούς τους σκοπούς και όχι για σκοπούς της επιχείρησης. Ο γίνεται με βάση τον λογαριασμό που εκδίδει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή βάσει σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη.Τα δάνεια: Αν ο εργαζόμενος ή ο εταίρος ή ο μέτοχος λάβει δάνειο από τον εργοδότη, με έγγραφη σύμβαση, προκύπτει φορολογητέο εισόδημα στην περίπτωση που το επιτόκιο που συμφωνήθηκε είναι μικρότερο από το μέσο επιτόκιο αγοράς. Ειδικότερα, ως εισόδημα φορολογείται η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων. Σε περίπτωση όμως που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου και εφόσον το ποσό υπερβαίνει τους τρεις (καθαρούς) μισθούς, λαμβάνεται ως φορολογητέο εισόδημα το σύνολο του ποσού.Η προκαταβολή μισθού: Κάθε προκαταβολή μισθού, η οποία δεν συμψηφίζεται εφάπαξ μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό, λογίζεται ως δάνειο.Η παραχώρηση κατοικίας: Αν παραχωρηθεί κατοικία στον εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο μιας επιχείρησης, ως φορολογητέο εισόδημα θεωρείται το ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.Η παραχώρηση αυτοκινήτου: Εφόσον το ποσό της λιανικής τιμής προ φόρων (ΛΤΠΦ) ενός εταιρικού αυτοκινήτου, το οποίο παραχωρείται δωρεάν για χρήση σε εργαζόμενο ή μέτοχο ή εταίρο μιας επιχείρησης, είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ ή εφόσον το όχημα, ανεξαρτήτως ύψους ΛΤΠΦ, δεν χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς, τότε επί του ποσού της ΛΤΠΦ υπολογίζεται, με τη χρήση ποσοστιαίου συντελεστή, η αξία της παροχής του αυτοκινήτου στον εργαζόμενο, ώστε αυτή να θεωρηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και να φορολογηθεί αθροιστικά, μαζί με τις χρηματικές απολαβές του από την επιχείρηση, βάσει συντελεστών φόρου κλιμακούμενων από 22% έως 45%. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος από μια επιχείρηση σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο αυτής, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:4% για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ7% για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ14% για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ18% για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ22% για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ.

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος υπολογίζεται ως ποσοστό στο σύνολο της ΛΤΠΦ και όχι κλιμακωτά. Π.χ. σε αυτοκίνητο με ΛΤΠΦ 15.000 ευρώ η αξία της φορολογητέας παροχής σε είδος υπολογίζεται με ποσοστό 7% επί του ολόκληρου του ποσού των 15.000 ευρώ και ανέρχεται σε 1.050 ευρώ. Επίσης, σε περίπτωση χρήσης εταιρικού οχήματος για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους (νέα πρόσληψη, αποχώρηση εργαζόμενου κτλ.), η αξία της παροχής υπολογίζεται αναλογικά με το χρονικό διάστημα (μήνες) χρησιμοποίησής της.

Η διάρκεια χρήσης εταιρικού οχήματος από εργαζόμενο για διάστημα άνω των 15 ημερολογιακών ημερών λογίζεται ως μήνας. Υπάρχουν όμως και τα 20 μυστικά πριν από το φετινό ραντεβού με την Εφορία!

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:0-2 έτη καμία μείωση3-5 έτη μείωση 10%6-9 έτη μείωση 25%Από 10 έτη και μετά μείωση 50%.

Από τις παραπάνω επαχθείς ρυθμίσεις εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως 12.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι για να ισχύει η εξαίρεση, θα πρέπει και η ΛΤΠΦ του οχήματος να είναι μικρότερη ή ίση με 12.000 ευρώ και το όχημα να έχει παραχωρηθεί αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share