Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

Κτηματολόγιο: Αυτά είναι τα "έξτρα" δικαιολογητικά!

Όσα πρέπει να ξέρετε!

16 Απριλίου 2019 10:47
Κτηματολόγιο: Αυτά είναι τα

Πέρα από τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν κατά την κτηματογράφηση, υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες χρειάζεται να προσκομιστούν κι άλλα έγγραφα στο Κτηματολόγιο.

Μεταξύ άλλων, τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν το ακίνητο έχει αποκτηθεί με διαφορετικούς τίτλους, όταν η δήλωση αφορά γειτονικά ακίνητα, όταν πρόκειται για ακίνητο από κληρονομιά και όταν έχει προηγηθεί έκτακτη χρησικτησία.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο αν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο με διαφορετικούς τίτλους (λ.χ. το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), τότε θα πρέπει να καταθέσει όλους τους τίτλους.

Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία στην ενότητα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ».

Εάν ένας ιδιοκτήτης έχει γειτονικά ακίνητα, τότε θα τα δηλώσει ως ενιαίο ακίνητο στο Κτηματολόγιο μόνον εάν η συνένωση προκύπτει από πράξη (π.χ. συμβολαιογραφική), η οποία έχει μεταγραφεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υποβάλει δήλωση για κάθε ακίνητο ξεχωριστά και θα επισυνάψει τον αντίστοιχο τίτλο για κάθε ακίνητο.

κτηματολόγιο δικαιολογητικά

Φάκελος «Κληρονομιά»
Για τα δικαιώματα του εκάστοτε ακινήτου που αποκτώνται μέσω κληρονομιάς, υπάρχουν δυο ξεχωριστές περιπτώσεις:

1) Κληρονομιά με διαθήκη

Αν το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του δηλούντος με διαθήκη τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής έγγραφα:

-ο τίτλος του κληρονομούμενου
-ληξιαρχική πράξη θανάτου
-αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
-πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
-πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς

2) Κληρονομιά χωρίς διαθήκη

Αν πρόκειται για κληρονομιά για την οποία δεν υπάρχει σχετική διαθήκη τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής έγγραφα:

-ο τίτλος του κληρονομούμενου
-ληξιαρχική πράξη θανάτου
-πιστοποιητικό ευγγυτέρων συγγενών
-πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
-πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα με έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει τη σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου.

Έγγραφα που κατά συνδυασμό λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι τα εξής:

κτηματολόγιο δικαιολογητικά

-λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.ό.κ.
-μισθωτήρια
-αποδεικτικά επιδότησης
-συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων
-έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου
-συμβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου
Για την περίπτωση της έκτακτης χρησικτησίας για τη δήλωση στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτικά τα εξής:

Η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος (εκτός αν η θέση και τα όρια του γεωτεμαχίου μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς στον ψηφιακό χάρτη της περιοχής. Ένα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα να αποτελεί το Ε9 που περιλαμβάνει το δηλούμενο ακίνητο.

Κτηματολόγιο 2019: Παράταση σε 19 νομούς!

Δώστε προσοχή γιατί σας αφορά! Παράταση σε 19 νομούς πήρε το κτηματολόγιο, πού θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι ιδιοκτήτες; Θα ισχύσει το νέο χρονοδιάγραμμα για το Κτηματολόγιο 2019! Όσα πρέπει να προσέξετε για τις αιτήσεις για το κτηματολόγιο!

Σε νέο γύρο παρατάσεων σε 19 νομούς της χώρας προχωράει μέσα στις επόμενες ημέρες το Κτηματολόγιο. Το τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον περασμένο Νοέμβριο έως τις 18 Μαρτίου 2019 είχαν υποβληθεί γύρω στις 700.000 δηλώσεις ακινήτων. Από αυτές, το 13% έγινε ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής του Κτηματολογίου, αναφέρει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Με τις νέες παρατάσεις που θα δοθούν το νέο χρονοδιάγραμμα στις προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share