Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Επίδομα ανάσα 480 ευρώ - Τεράστια ανακούφιση για χιλιάδες Έλληνες

Σας αφορά όλους

15 Νοεμβρίου 2023 08:32
Επίδομα ανάσα 480 ευρώ - Τεράστια ανακούφιση για χιλιάδες Έλληνες
Πηγή φωτογραφίας: Shutterstock
Από Παναγιώτης Παπανικολάου

Επίδομα ανάσα: Οι εγγεραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων έως 479 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του δώρου είναι ο ασφαλισμένος να επιδοτείται από τη ΔΥΠΑ το διάστημα 1η Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου.

Πόσο είναι το Δώρο Χριστουγέννων

Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ φθάνει κατά ανώτατο όριο το ποσό των 479 ευρώ και εξαρτάται από το διάστημα που είναι άνεργος ένας πολίτης.

Το Δώρο Χριστουγέννων αναμένεται να καταβληθεί το πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου στους δικαιούχους μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων της ΔΥΠΑ, όπως η τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρονίως ανέργων, βοήθημα ανεργίας των αυτοαπασχολούμενων.

Από το Δώρο Χριστουγέννων εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων.

Επίδομα 479 ευρώ
Πηγή φωτογραφίας: Shutterstock

Πάνω από 1.500 ευρώ σ' ένα μήνα: Τότε θα πάρετε το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάθε εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα είναι το Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο στην ουσία είναι ένας δεύτερος μισθός. Με βάση λοιπόν ότι ο κατώτατος μισθός είναι περίπου 750 ευρώ, τότε όλοι μέσα στα Χρτιστούγεννα θα λάβουν σ' ένα μήνα 1.500 ευρώ.

Πότε όμως; Με τους εργαζόμενους, λοιπόν, να αναμένουν τις διακοπές των Χριστουγέννων και να διερωτώνται για το Δώρο, μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω πότε καταβάλλεται αυτό κάθε χρόνο, ποιοι είναι δικαιούχοι, πώς θα υπολογίσετε το ποσό και τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής του από τον εργοδότη.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λάβουν το δώρο Χριστουγέννων μέχρι την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, σε μία «σταθερή» ημερομηνία για την πληρωμή του «έξτρα μισθού» για τους εργαζομένους.

Δικαιούχοι του δώρου Χριστουγέννων είναι όλοι οι μισθωτοί, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη.

Το ποσό που θα λάβουν οι εργαζόμενοι εξαρτάται από τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Πάνω από 1.500 ευρώ σ' ένα μήνα: Τότε θα πάρτε το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Δώρο Χριστουγέννων 2023: Πώς υπολογίζεται

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι, όμως, από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής:

  • 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
  • Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Παράδειγμα: εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ (μικτό μισθό) με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τo δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων εντάσσονται επίσης και:

το επίδομα αδείας: για τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας πολλαπλασιάζουμε το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666
Για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων μπορείτε να μπείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ.

Δείτε εδώ την online εφαρμογή που έχει δημιουργήσει το ΚΕΠΕΑ για να υπολογίσετε μόνοι σας το δώρο που θα λάβετε σε περίπτωση εκ περιτροπής εργασίας: https://www.kepea.gr/calc-ek-peritropis-doro-xristoygennon.php

Πάνω από 1.500 ευρώ σ' ένα μήνα: Τότε θα πάρτε το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Τι ισχύει σε περίπτωση μη καταβολής

Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα (21/12), οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share