Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Επίδομα 904 ευρώ σε 4 βήματα - Ποιοι και πώς «γεμίζουν» τις τσέπες τους

Έτσι θα το λάβετε και εσείς

20 Μαρτίου 2023 16:33
Επίδομα 904 ευρώ σε 4 βήματα - Ποιοι και πώς «γεμίζουν» τις τσέπες τους
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας με επιδότηση μέσα από το Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα ξεκινάει το επόμενο χρονικό διάστημα και ο οδηγός του προγράμματος δείχνει για επιδοτήσεις έως 900 ευρώ.

Το πρόγραμμα έχει μια σειρά από κριτήρια και προϋποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα ο δικαιούχος που έχει διαμέρισμα σε πολυκατοικία θα πρέπει να δηλώσει το ισχύει στον σχετικό κανονισμό, καθώς ο ηλιακός θερμοσίφωνας θα τοποθετηθεί σε κοινόχρηστο χώρο.

Συγκεκριμένα κατά την υποβολη της αίτησης θα πρέπει να δηλωθούν όσα ισχύουν σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά κυρίως τις παλαιότερες πολυκατοικίες. Την ίδια ώρα, έχουμε έκτακτο πανικό στα ΑΤΜ - 200 ευρώ επιπλέον στον λογαριασμό σας πατώντας αυτό το κουμπί!

Ειδικότερα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώσει ότι στην κατοικία του μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.).

Το καλύτερο σημείο τοποθέτησης ηλιακού είναι προς το νότο καθώς εκεί υπάρχει ηλιοφάνεια το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, ενώ όσο πιο κοντά γίνεται η εγκατάσταση στο σημείο κατανάλωσης του νερού υπάρχει καλύτερη απόδοση, καθώς δεν χάνεται η θερμότητα μέσα από μακρινές διαδρομές στις σωληνώσεις.

Ειδικά στις πολυκατοικίες είναι υψηλότερο το κόστος εγκατάστασης για τα διαμερίσματα που βρίσκονται στους πρώτους ορόφους. Προκειμένου να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει:

 • Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.
 • Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο.

Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης

Τα Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω:

 • της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020, ή
 • Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη ταυτοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών–διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α’ 184).

Μετά την ταυτοποίηση του, ο αιτών υποβάλλει αίτηση δηλώνοντας -μεταξύ άλλων-

 • τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας,
 • ότι στην κατοικία του μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.),
 • την ύπαρξη ή μη μέλους ΑμεΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της,
 • ένα μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης (OTP), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή του κωδικού της επιταγής (voucher), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο. Στην περίπτωση που υπάρχει, μπορεί να δηλωθεί συμπληρωματικά και προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο αιτών επιβεβαιώνει επίσης τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από τρίτες υπηρεσίες και μητρώα του Δημοσίου που αφορούν την αίτησή του.

Η επεξεργασία της αίτησης χρηματοδότησης γίνεται με βάση

(1) τα δηλωθέντα-προσκομισθέντα από τον αιτούντα στοιχεία,

(2) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με στοιχεία τρίτων υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου, που αποσκοπούν στην επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και στον υπολογισμό των κριτηρίων επιλογής/κατάταξης της συγκεκριμένης αίτησης.

Για τον υπολογισμό της ανάλωσης της δημόσιας δαπάνης ανά αίτηση, λαμβάνεται υπόψη η το 80% της μέγιστης ονομαστικής αξίας μίας επιταγής για κάθε εισοδηματική κατηγορία (λαμβάνεται υπόψη επιχορήγηση ΦΠΑ = 24%), ήτοι:

 • 935,00 € x 80% = 748,00 € για την 3η εισοδηματική κατηγορία,
 • 1.029,00 € x 80% = 823,20 € για την 2η εισοδηματική κατηγορία,
 • 1.122,00 € x 80% = 897,60 € για την 1η εισοδηματική κατηγορία.
 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share