Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023

«Εκτίναξη» στα ΑΤΜ - Το επίδομα που αυξάνεται για χιλιάδες δικαιούχους

Ποιους αφορά;

25 Οκτωβρίου 2022 10:02
«Εκτίναξη» στα ΑΤΜ - Το επίδομα που αυξάνεται για χιλιάδες δικαιούχους
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Αυξάνεται κατά 7% το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ από 1.1.2023. Η αύξηση της εθνικής σύνταξης θα «συμπαρασύρει» και το επίδομα ανασφάλιστων υπερήλικων.

Ειδικότερα, το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων ανέρχεται σήμερα σε 360 ευρώ από 1.1.2023 θα αυξηθεί κατά 7% όσο η εθνική σύνταξη και έτσι θα διαμορφωθεί στα 385 ευρώ. Άρα οι περίπου 17.500 ανασφάλιστοι υπερήλικες θα δουν αύξηση στα 25 ευρώ κάθε μήνα συνολικά για το έτος 300 ευρώ.

Δείτε επίσης: Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι παίρνουν 420 ευρώ τα Χριστούγεννα - Η νέα ημερομηνία πληρωμής και τα ποσά αναλυτικά

Η αίτηση για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων υποβάλλεται μέσω του Κέντρου Κοινότητας του τόπου κατοικίας σας. Το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων δικαιούται:

- Αν έχει ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας σας και δεν λαμβάνει σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή στην Ελλάδα, μεγαλύτερη των 360 ευρώ.

- Αν η σύνταξη αυτή ή η παροχή από δημόσιο φορέα είναι μικρότερη από το επίδομα των 360 ευρώ, δικαιούται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνετε από αλλού.

Αν το ποσό που προκύπτει ως διαφορά είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ, το επίδομα δεν καταβάλλεται.

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνετε από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, έχετε υποχρέωση να το δηλώσετε αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

επιδομα-οπεκα-ατμ-δικαιουχοι-25-10

Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.

Για να υποβάλλει κάποιος το σχετικό αίτημα θα πρέπει να διαμένει μονίμως και νομίμως στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης σας ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και 67ου έτους της ηλικίας σας, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να διαμένει στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή μειωμένο λόγω σύνταξης εξωτερικού ή προνοιακής παροχής εντός Ελλάδας για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.

Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.

Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:

α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.

β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

γ. Το επίδομα ανεργίας.

δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share