Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

ΟΑΕΔ: Νέο επίδομα 2.400 ευρώ - Ποιοι οι δικαιούχοι

15+6 προγράμματα για 74.500 θέσεις εργασίας

27 Ιουλίου 2021 17:01
ΟΑΕΔ: Νέο επίδομα 2.400 ευρώ - Ποιοι οι δικαιούχοι
Από Γιάννης Κυριακόπουλος

Ειδικό επίδομα 200 ευρώ τον μήνα για 12 μήνες (συνολικά 2.400 ευρώ) δικαιούνται οι μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ. Το ειδικό επίδομα το χορηγεί ο Οργανισμός σε ανέργους στους οποίους έχει λήξει η 12μηνη τακτική επιδότηση του επιδόματος ανεργίας. Μεγάλες αλλαγές φέρνει στο επίδομα ανεργίας ο ΟΑΕΔ, με την πρόταση της επιτροπής Πισσαρίδη να φέρνει διαφοροποιήσεις ακόμη και στο μηχανισμό υπολογισμού του, επηρεάζοντας φυσικά κάθε δικαιούχο.

Για να το αποκτήσουν πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας. Το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων αφορά σε ηλικίες από 20 μέχρι 66 ετών. Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

Νέο επίδομα 2.400 ευρώ από τον ΟΑΕΔ

Δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών.

Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

ΟΑΕΔ: 15+6 προγράμματα για 74.500 θέσεις εργασίας

Η «μάχη» κατά της ανεργίας καλά κρατεί στον ΟΑΕΔ. Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί κάπως το μέγεθος του προβλήματος, ο Οργανισμός «τρέχει» ήδη 10 προγράμματα. Ενώ, μεγάλες αλλαγές φέρνει στο επίδομα ανεργίας ο ΟΑΕΔ, με την πρόταση της επιτροπής Πισσαρίδη να φέρνει διαφοροποιήσεις ακόμη και στο μηχανισμό υπολογισμού του, επηρεάζοντας φυσικά κάθε δικαιούχο.

Όμως υπάρχουν άλλα πέντε, που θα ενεργοποιηθούν εντός τριμήνου. Σε όλα αυτά, πρέπει να προστεθούν και έξι προγράμματα που βρίσκονται υπό σχεδιασμό και αναμένουν έγκριση και φυσικά χρηματοδότηση, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Συνολικά, εκτιμάται ότι από τα προγράμματα που ήδη είναι ενεργά, αλλά και από εκείνα που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα προκύψουν έως 74.500 νέες θέσεις εργασίας.

Πιο αναλυτικά, κατά την τρέχουσα περίοδο υλοποιούνται τα εξής προγράμματα:

  1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) της χώρας.
  2. Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για νέους ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες.
  3. Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας.
  4. Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας.
  5. Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών.
  6. Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
  7. Πρόγραμμα εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑμεΑ.
  8. Πρόγραμμα προεργασίας για 400 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  9. Πρόγραμμα προεργασίας για 600 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  10. Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Προγράμματα ΟΑΕΔ για 74.500 θέσεις εργασίας

Εντός του επόμενου τριμήνου πρόκειται να προκηρυχθούν τα εξής προγράμματα:

  1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας (ΟΑΕΔ).
  2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών (Β’ κύκλος).
  3. Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους, ηλικίας έως 29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
  4. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους, ηλικίας έως 29 ετών, στο ψηφιακό μάρκετινγκ (Β’ κύκλος).
  5. Δέσμη προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης, προεργασίας, σε περιοχές και για ανέργους που επλήγησαν κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο.

Υπό σχεδιασμό και για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκονται τα εξής προγράμματα:

  1. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης.
  2. Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε περιοχές υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας.
  3. Στοχευμένο πρόγραμμα για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες με σημαντικά εμπόδια ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας.
  4. Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους.
  5. Επέκταση πιλοτικών δράσεων «ανοιχτού τύπου».
  6. Πρωτοβουλία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πράσινη οικονομία.
 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share