Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Αντικειμενικές αξίες: Πώς θα βρείτε το σπίτι σας στη νέα εφαρμογή - Δείτε την τιμή ζώνης και του ακινήτου

Η διαδικασία βήμα - βήμα

29 Ιουνίου 2021 09:24
Αντικειμενικές αξίες: Πώς θα βρείτε το σπίτι σας στη νέα εφαρμογή - Δείτε την τιμή ζώνης και του ακινήτου
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Μετά την εφαρμογή valuemaps.gov.gr, που παρέχει «στους πολίτες τη δυνατότητα να εντοπίζουν άμεσα, εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού στην οποία ανήκει το ακίνητο που τους ενδιαφέρει, αλλά και να υπολογίζουν την αντικειμενική αξία του, συμπληρώνοντας τις απαραίτητες σχετικές παραμέτρους έρχεται, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μέσα στους επόμενους μήνες ο εμπλουτισμός του όλου συστήματος.

Παράλληλα βέβαια όλο αυτό "κουμπώνει" και στην προώθηση και του νέου μηχανισμού των ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων κι έτσι πλέον η αγορά ακινήτων περνά στη φάση της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης με χρήση των big data, έξυπνων μεθόδων και πλήρους ψηφιοποίησης.

Ειδικότερα σε σχέση με τις αντικειμενικές αξίες, τα επόμενα βήματα αφορούν τόσο την ψηφιοποίηση των υπόλοιπων εντύπων προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου όσο και την εισαγωγή ψηφιοποιημένων δεδομένων, όπως των συντελεστών δόμησης της πολεοδομίας και των συντελεστών εμπορικότητας, ώστε να αυτοματοποιηθεί πλήρως ο υπολογισμός αξίας ακινήτων.

Αντικειμενικές αξίες: Πώς θα βρείτε το σπίτι σας στην νέα εφαρμογή - Δείτε την τιμή ζώνης και του ακινήτου

Η β΄φάση

Προς αυτή την κατεύθυνση, η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Πληροφοριακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων με τη δημιουργία ενός εκτιμητικού μοντέλου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Ουσιαστικά με αυτοματοποιημένο τρόπο, με μια πάγια ψηφιακή διαδικασία θα γίνεται η επικαιροποίηση των τιμών με βάση τα στοιχεία που θα μπαίνουν στο σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ήδη ξεκινήσει η προεργασία, η οποία και προχωρά, όπως τονίζεται, με εντατικούς ρυθμούς.

Κεντρικός στόχος είναι όπως έχει ειπωθεί επανειλημμένα αλλά και αποτελεί δέσμευση της χώρας έναντι των θεσμών, είναι η εναρμόνιση των Τιμών Ζώνης στις τάσεις των εμπορικών τιμών.

Αντικειμενικές αξίες: Πώς θα βρείτε το σπίτι σας στην νέα εφαρμογή

Το νέο σύστημα

Μάλιστα στο συγκεκριμένο έργο καταγράφεται στη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την περίοδο 2020- 2025, που πριν λίγες μέρες οριστικοποιήθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα. Έτσι σε αυτήν τη δεύτερη φάση, της μεταρρύθμισης που αφορά τις αντικειμενικές αξίες προβλέπεται η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA)

Το έργο σύμφωνα με όσα αναφέρει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ)» και ικανοποιεί υποχρεώσεις της Πολιτείας για το πρόγραμμα εκτέλεσης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα ESM (European Stability Mechanism) των Θεσμών, καθώς και την ανάγκη μιας πιο ορθολογιστικής και δικαιότερης διαχείρισης της φορολογικής πολιτικής για τα ακίνητα (ΕΝΦΙΑ).

Όπως αναφέρεται η εκτίμηση της αξίας ακινήτου θα υπολογίζεται με βάση τρέχουσες, γνωστές, εμπορικές αξίες των ακινήτων (σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα συναλλαγών πωλήσεων και εκτιμήσεων), τα φυσικά χαρακτηριστικά των ακινήτων (οικονομικά, πολεοδομικά, τεχνικά, κοινωνικά, νομικά, πολιτικά) και το γεωχωρικό πλαίσιο στο οποίο αυτά εντάσσονται και συσχετίζονται. Θα γίνεται αξιοποίηση αξιόπιστων χωρικών-οικονομετρικών/ γεω-στατιστικών μοντέλων Ανάλυσης Πολλαπλής, Γραμμικής Παλινδρόμησης, καθώς και μοντέλων Μηχανικής Εκμάθησης (νευρωνικά δίκτυα), τα οποία θα ποσοτικοποιούν τη σχέση μεταξύ εμπορικής αξίας ακινήτου και ενός υβριδικού συνδυασμού παραμέτρων, που δυνητικά την επηρεάζουν. Θα υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ανά τύπο ακινήτου (οικία, διαμέρισμα, εμπορικό, βιομηχανικό, οικόπεδο, αγρόκτημα).

Αντικειμενικές αξίες: Δείτε την τιμή ζώνης και του ακινήτου

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα διαθέτει ενιαία, φιλική, γραφική διεπαφή χρηστών για εσωτερικούς χρήστες της Υπηρεσίας και μονάδα web portal για την διεπαφή εξωτερικών χρηστών, ενώ θα εξάγει λειτουργικότητα προς τρίτα συστήματα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Η θέαση αποτελεσμάτων αναζήτησης και εντοπισμού, θα γίνεται μέσω γεωγραφικών χαρτών και αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τεμάχια, πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεω-αναφερμένο υπόβαθρο ορθο-φωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου, να πλοηγείται πάνω σε διαδραστικούς χάρτες, να εισάγει δεδομένα και να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει. Το σύστημα θα αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε κεντρική, σχεσιακή βάση δεδομένων, θα διαθέτει μηχανή και περιβάλλον ροών εργασίας, υποσύστημα διοίκησης και υποσύστημα διαχείρισης ενστάσεων και προσφυγών. Επιπλέον θα παράγει και διαθέτει στατιστικά στοιχεία προς αξιοποίηση, σε Φορείς και Οργανισμούς.

Σύμφωνα μάλιστα με τη ΓΓΠΣ, το σύστημα θα υποβοηθά στη λήψη δίκαιης απόφασης σχετικά με την εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου με βάση τη δυναμική της Κτηματαγοράς και δεν θα λαμβάνει υπόψη αντικειμενικές αξίες ακινήτων. Επιπλέον θα τεκμηριώνει τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας κατά τρόπο αξιόπιστο, συνεπή, εύλογο και νομικά έγκυρο.

Τα στοιχεία προς αξιοποίηση

Αναλυτικά το έργο θα συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, όπως π.χ. υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, (με έμφαση στα σχετικά στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ), καθώς και ανοιχτά δεδομένα. Ενδεικτικά δεδομένα που στοχεύει να συγκεντρώσει το έργο είναι:

α) δεδομένα αξιών ακινήτων (π.χ. αξίες συμβολαίων, μισθωτικές αξίες, εκτιμηθείσες αξίες, αξίες απαλοτροίωσης,

β) δεδομένα χαρακτηριστικών ακινήτων (π.χ. χρήσης γης, επιφάνεια ακινήτων, όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό, σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, κ.λπ.).

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα:

α) να βλέπει πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεωαναφερόμενο υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου,

β) να πλοηγείται σε διαδραστικούς χάρτες,

γ) να εισάγει δεδομένα και

δ) να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει.

Ο χάρτης

Πάντως χτες το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσαν σε εφαρμογή την εφαρμογή valuemaps.gov.gr, που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να εντοπίζουν άμεσα, εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού στην οποία ανήκει το ακίνητο που τους ενδιαφέρει.

Με την εφαρμογή μπορεί ο πολίτης σε πραγματικό υπόβαθρο να:

  • εντοπίσει άμεσα και με ακρίβεια τη ζώνη στην οποία ανήκει το ακίνητο που σας ενδιαφέρει
  • έχει πρόσβαση σε όλα τα ψηφιοποιημένα στοιχεία του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού που αφορούν την αντίστοιχη ζώνη
  • υπολογίσει την αντικειμενική αξία του ακινήτου σας για τα βασικά έντυπα (Ε1-Ε5) του συστήματος
  • αντικειμενικού προσδιορισμού
  • συγκρίνει αξίες όμορων περιοχών ή αξίες της ίδιας περιοχής σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα

Οδηγίες χρήσης

Οι ενδιαφερόμενοι εισάγοντας τα αναγκαία στοιχεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κατοικίας (παλαιότητα, προσόψεις κ.λπ.), μπορούν να υπολογίσουν την τρέχουσα αντικειμενική αξία του ακινήτου,

Η διαδικασία για κατοικίες αναλυτικά:

Αρχικά εισέρχεστε στην διεύθυνση valuemaps.gov.gr και διαλέγετε το «είσοδος στην υπηρεσία».

Για εντοπισμό ζώνης του αντικειμενικού συστήματος, εισάγετε διεύθυνση, τοπωνύμιο ή τον κωδικό ζώνης στο πεδίο αναζήτησης και πατώντας το μεγεθυντικό φακό εστιάζετε στη ζώνη ενδιαφέροντος.

Η εναλλαγή μεταξύ των ζωνών της αναπροσαρμογής του 2018 και της αναπροσαρμογής του 2021 γίνεται μέσω του σχετικού κουμπιού αριστερά.

Ακολούθως:

1. Στο πλαίσιο «Διεύθυνση ή Τοποθεσία ή Ζώνη» (πάνω αριστερά) γράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας και πατήστε enter. Ο χάρτης θα εστιάσει στη διεύθυνση που γράψατε, με το πλαίσιο Αναζήτησης Αποτελέσματος να δείχνει επάνω στο ακίνητο. Κλείστε το πλαίσιο αυτό πατώντας το Χ.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε1)» μέσα από το «Επιλογή Μεθόδου Υπολογισμού» και κάντε κλικ στο ακίνητο ενδιαφέροντος πάνω στον χάρτη.

Στον χάρτη εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Ζώνη του ακινήτου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζεται αυτόματα η Τιμή Εκκίνησης (Τιμή Ζώνης) και όλες οι πιθανές προσόψεις του ακινήτου σε ζώνη. Θα πρέπει να επιλέξετε όσες προσόψεις ισχύουν (πχ. Γραμμική Ζώνη Α, Κυκλική Ζώνη Β, κτλ.) ώστε να επιλεγεί η σωστή τιμή εκκίνησης.

3. Επιλέξτε μία περίπτωση από το «Β. Συντελεστής Πρόσοψης».

4. Επιλέξτε τον όροφο της κατοικίας μέσα από το «Γ. Συντελεστής Ορόφου».

5. Συμπληρώστε τον Συντελεστή Εμπορικότητας μέσα στο πλαίσιο (οι Συντελεστές

Εμπορικότητας των δρόμων της Ζώνης βρίσκονται στο πλαίσιο της ζώνης με χρήσιμες πληροφορίες που αναφέρθηκε πιο πάνω, επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Περισσότερες πληροφορίες» στον τίτλο «Σ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ»).

Αναζητήστε το όνομα του δρόμου που έχει πρόσοψη/προσόψεις το ακίνητο και συμπληρώστε την αντίστοιχη τιμή. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το όνομα του δρόμου που έχει πρόσοψη/προσόψεις το ακίνητο, ο Σ.Ε. παίρνει την τιμή 1,0.

6. Συμπληρώστε τα τετραγωνικά της κατοικίας στο «Δ. Επιφάνεια (σε τ.μ.)» και ο Συντελεστής Επιφάνειας θα εμφανιστεί αυτόματα στο «Ε. Συντελεστής Επιφάνειας».

7. Συμπληρώστε το Έτος Κατασκευής ή τα Χρόνια Παλαιότητας στο «ΣΤ. Συντελεστής Παλαιότητας».

8. Επιλέξτε τυχόν ειδικές συνθήκες που συντρέχουν στο «Ζ. Συντελεστής Ειδικών Συνθηκών».

9. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «Η. Συντελεστής Αποπεράτωσης».

10. Επιλέξτε τον Τρόπο Κατασκευής στο «Θ. Συντελεστής Τρόπου Κατασκευής».

11. Επιλέξτε τυχόν εξοπλισμό που συντρέχει στο «Ι. Συντελεστής Εξοπλισμού».

12. Επιλέξτε τυχόν Συνιδιοκτησία στο «ΙΑ. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας».

Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο, στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κουμπί «Επαναφορά» ή «Reset» διαγράφει τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στα πεδία για να προχωρήσετε σε νέο υπολογισμό.

Η εφαρμογή παρέχει και αναλυτικό οδηγός για άλλες περιπτώσεις όπως επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο, παρκινγκ.

Η διαδικασία για επαγγελματική στέγη αναλυτικά:

1. Στο πλαίσιο Αναζήτησης Διεύθυνσης γράψτε τη διεύθυνση της επαγγελματικής στέγης και πατήστε enter. Ο χάρτης θα εστιάσει στη διεύθυνση που γράψατε, με το πλαίσιο Αναζήτησης Αποτελέσματος να δείχνει επάνω στο ακίνητο.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το κουμπί € .

Επιλέξτε «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (Ε2)» μέσα από το «Επιλογή Μεθόδου Υπολογισμού» και κάντε κλικ στο ακίνητο ενδιαφέροντος πάνω στον χάρτη. Στον χάρτη εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Ζώνη του ακινήτου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζεται αυτόματα η Τιμή Εκκίνησης (Τιμή Ζώνης) και όλες οι πιθανές προσόψεις του ακινήτου σε ζώνη. Θα πρέπει να επιλέξετε όσες προσόψεις ισχύουν (πχ. Γραμμική Ζώνη Α, Κυκλική Ζώνη Β, κτλ.) ώστε να επιλεγεί η σωστή τιμή εκκίνησης.

3. Επιλέξτε μία περίπτωση από το «Β. Συντελεστής Πρόσοψης».

4. Επιλέξτε τον όροφο της επαγγελματικής στέγης μέσα από το «Γ. Συντελεστής Ορόφου».

5. Συμπληρώστε τον Συντελεστή Εμπορικότητας μέσα στο πλαίσιο (οι Συντελεστές

Εμπορικότητας των δρόμων της Ζώνης βρίσκονται στο πλαίσιο της ζώνης με χρήσιμες πληροφορίες που αναφέρθηκε πιο πάνω, επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Περισσότερες πληροφορίες» στον τίτλο «Σ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ» - αρχείο pdf). Αναζητήστε το όνομα του δρόμου που έχει πρόσοψη/προσόψεις το ακίνητο και συμπληρώστε την αντίστοιχη τιμή. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το όνομα του δρόμου που έχει πρόσοψη/προσόψεις το ακίνητο, ο Σ.Ε. παίρνει την τιμή 1,0.

6. Το «Δ. Κριτήριο Βάθους» διαμορφώνεται αυτόματα από την εφαρμογή και εφαρμόζεται μόνο σε ισόγεια επαγγελματική στέγη.

7. Συμπληρώστε τα τετραγωνικά της επαγγελματικής στέγης, την πρόσοψη (σε μέτρα – μόνο για ισόγεια επαγγελματική στέγη), καθώς και τυχόν επιφάνεια παταριού στο «Ε. Επιφάνεια (σε τ.μ.)».

8. Συμπληρώστε τη Συνολική Επιφάνεια σε περίπτωση πολλαπλών ορόφων με λειτουργική ενότητα ή επιλέξτε τον συντελεστή επιφάνειας στο «ΣΤ. Συντελεστής Επιφάνειας».

9. Συμπληρώστε το Έτος Κατασκευής ή τα Χρόνια Παλαιότητας στο «Ζ. Συντελεστής Παλαιότητας».

10. Επιλέξτε τυχόν ειδικές συνθήκες που συντρέχουν στο «Η. Συντελεστής Ειδικών Συνθηκών».

11. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «Θ. Συντελεστής Αποπεράτωσης».

12. Επιλέξτε τον Τρόπο Κατασκευής στο «Ι. Συντελεστής Τρόπου Κατασκευής».

13. Επιλέξτε τυχόν εξοπλισμό που συντρέχει στο «ΙΑ. Συντελεστής Εξοπλισμού».

14. Επιλέξτε τυχόν Συνιδιοκτησία στο «ΙΒ. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας».

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share