Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Όασις (Θερινός)

Διεύθυνση Πρατίνου 7, Παγκράτι
Τηλέφωνο 210 7244015

Δευτέρα-Τετάρτη 21:00 και 23:00

Χάρτης

Share