Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020

Χοροστάσιον

Χοροστάσιον
Διεύθυνση Σκουλενίου 2, Αθήνα, Αθήνα - Κέντρο
Τηλέφωνο 210 3314330
Email [email protected]
Site https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhorostasio.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2OE9nLxkBHRVjjPPOMuUZYGcoil7BzVKskcUSalceLH0U39xWWf3pj09Q&h=AT3kfQ7qx7kamD7LzNAehVBYqdn_ITmmoRzZ-InJBUrg62_rOasS_OPPKIN6sujz4vdo1YFk6xX1OWVq-HdbQJP1eauLz3cNjY38S9a2UY7rPxXMhfV1DEL
Facebook https://www.facebook.com/xorostasion/

Στο κέντρο της Αθήνας εδώ και μια 10ετία περίπου βρίσκεται το Χοροστάσιον Μπαρ χαρίζοντας μας rock βραδιές με alternative χαρακτήρα.

Χάρτης

Share