Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

Δείτε τι συμβαίνει ακριβώς κατά την αποτέφρωση ενός νεκρού...(Video)

Πολλοί το επιλέγουν αντί για την ταφή!

25 Ιουνίου 2019 10:23
Δείτε τι συμβαίνει ακριβώς κατά την αποτέφρωση ενός νεκρού...(Video)

Στη Γαλλία η αποτέφρωση νεκρών επιτράπηκε με διάταγμα από το 1789, αλλά ρυθμίστηκε πληρέστερα με νόμο της 15ης Νοεμβρίου 1887. Στη Γερμανία διασφαλίζεται με έναν συνδυασμό διατάξεων ο σεβασμός στη βούληση του αποθανόντος και με νόμο του 1934 περί αποτέφρωσης των νεκρών εξισώνεται με την ταφή.

Στην Ισπανία το θέμα ρυθμίστηκε το 1945 με τον νόμο περί θρησκευτικής ελευθερίας. Στη Βρετανία επιτρέπεται η αποτέφρωση των νεκρών με δικαστική απόφαση του 1884.

Στην Ελλάδα το θέμα τέθηκε για πρώτη φορά το 1987, όταν ο τότε δήμαρχος Αθηναίων Μιλτιάδης Έβερτ απέστειλε σχετική επιστολή στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, το 2006, επιτράπηκε και στην Ελλάδα με την ψήφιση σχετικού νόμου (3448/2006, άρθρο 35) η αποτέφρωση σε όσους το επιτρέπουν οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν την αποτέφρωση αντί για την ταφή ενός νεκρού, συνήθως κατόπιν επιθυμίας του εκλιπόντος.
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες μέχρι το 2025 περίπου το 56% των Αμερικανών θα επιλέγουν την αποτέφρωση αντί για την πολυδάπανη ταφή σε νεκροταφείο.

Να τι γίνεται όταν ο τάφος καταστραφεί από θεομηνία!

Πριν από λίγο καιρό κάποιοι τάφοι σε κοιμητήριο υπέστησαν ζημιές από πτώση δέντρου. Οι συγγενείς των νεκρών διαμαρτυρήθηκαν ζητώντας αποζημιώσεις, όμως ο δημοτικός σύμβουλος του τοπικού διαμερίσματος , έψαξε το θέμα και διαπίστωσε ότι ο δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ανάρτησε και τη σχετική νομολογία και ιδού τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις:

 Να τι γίνεται αν ο τάφος αν καταστραφεί από θεομηνία!
Συγκεκριμένα παραθέτουμε την νομολογία επί του θέματος:


«Πράξη VII Τμήματος 260/2010 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Μη νόμιμη η καταβολή δαπάνης για την προμήθεια μαρμάρων για επισκευή οικογενειακών τάφων στο Δημοτικό Νεκροταφείο, λόγω ζημίας από πτώση κορμού δένδρου, διότι, αφενός δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του Δήμου να καταβάλει με αυτεπάγγελτη ενέργεια αποζημιώσεις στους πολίτες (επισκευή των οικογενειακών τάφων δημοτών) και αφετέρου η δαπάνη αυτή δε φέρεται να συμβάλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου ούτε σχετίζεται με την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του.

 Να τι γίνεται αν ο τάφος αν καταστραφεί από θεομηνία!
Επιπλέον, η απαίτηση των φερομένων ως ζημιωθέντων δημοτών δεν έχει αναγνωριστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, όπου να διαπιστώνεται η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την αποζημίωση αυτών από το Δήμο και συγκεκριμένα παράνομη ενέργεια ή παράλειψη του Δήμου, το ύψος της ζημίας και τυχόν συνυπαιτιότητα των φερομένων ως δικαιούχων».
Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι οι θεομηνίες αποτελούν κατά νόμο εξαιρετικά γεγονότα που εμπίπτουν στην έννοια της ανωτέρας βίας μη δυνάμενα να προβλεφθούν με μέτρα άκρα επιμέλειας και συνέσεως και ως εκ τούτου οι ζημιές που προκαλούν δεν αποκαθίστανται.

 

Videos

Ροή ειδήσεων

Share