Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις στον Σκλαβενίτη: Έκτακτες αποφάσεις στην εταιρεία

Αλλάζουν τα πάντα μετά την τελευταία εξέλιξη

27 Σεπτεμβρίου 2021 09:20
Ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις στον Σκλαβενίτη: Έκτακτες αποφάσεις στην εταιρεία
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Σημαντικές οικονομικές εξελίξεις υπάρχουν στον Σκλαβενίτη, γεγονός που οδηγεί την εταιρεία σε έκτακτες αποφάσεις, σχετικά με το μέλλον της, έχοντας αποφασίσει αύξηση μισθών στους υπαλλήλους της.

Συγκεκριμένα, περίπου 10 εκατ. ευρώ τζίρο στοίχισε η κρίση της πανδημίας στη The Mart, εταιρεία χονδρικού εμπορίου του ομίλου Σκλαβενίτη, που εμφάνισε πάντως ισχυρή κερδοφορία έναντι ζημιών στην προηγούμενη χρήση, επιβεβαιώνοντας έτσι την ανθεκτικότητά της στις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Έχοντας ήδη νέο Delivery Center, 13 καταστήματα ανά την Ελλάδα αλλά και e-shop, η The Mart φαίνεται πως είχε τα εργαλεία να διαχειριστεί με επάρκεια τις προκλήσεις της πανδημίας. Ο κύκλος εργασιών της στη χρήση 2020 ανήλθε σε 318,4 εκατ. ευρώ από 328,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με πτώση 3,16% και με το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων να διαμορφώνεται σε 255,7 εκατ. ευρώ από 267,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 62,7 εκατ. ευρώ από 61,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων ήταν 2,5 εκατ. ευρώ από ζημίες 419.627,06 ευρώ στην προηγούμενη χρήση και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ από ζημίες 416.921,13 ευρώ αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά, αν ληφθεί υπόψη η εφαρμογή του ΔΠΧΠ 16, η επίπτωση του οποίου ανήλθε σε 456 χιλ. ευρώ περίπου μετά φόρων.

Σημειώνεται επίσης ο έντονος ανταγωνισμός που υπήρξε στην εξεταζόμενη χρήση, οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής κρίσης και κυρίως η επίπτωση της πανδημίας. Όσο για τα καθαρά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), στη χρήση 2020 ανήλθαν σε 12,9 εκατ. ευρώ ή 4,07% επί κύκλου εργασιών από 9,5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Η καθαρή θέση της εταιρείας την 31.12.2020 ανέρχεται σε 4,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 73,4 εκατ. ευρώ έναντι 86,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

The Mart εξελίξεις με Σκλαβενίτη

Πώς αντιμετωπίστηκε η... παράξενη χρονιά

Αν και η διοίκηση της The Mart κρατά μια επιφύλαξη για τις προοπτικές της εταιρείας ενόψει της αβεβαιότητας σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, οι επιδόσεις του 2020 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητά της. Οπως υποστηρίζει, παρά το lockdown στη ho.re.ca και το σημαντικό αποτύπωμα της πανδημίας στην εστίαση και στον τουρισμό, η The Mart κατάφερε να επιτύχει σημαντικά κέρδη, λόγω της άρτιας οργάνωσής της και της αύξησης των πωλήσεών της σε τομείς που τα περιθώρια κέρδους ήταν σαφώς μεγαλύτερα. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία θέτει στόχο τόσο την ανάπτυξή της με την περαιτέρω ενδυνάμωση των μεριδίων αγοράς της όσο και την αύξηση της κερδοφορίας της με περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων.

Σημειώνεται ότι για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020, από το σύνολο των καθαρών κερδών 1,9 εκατ. ευρώ το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσού 95.066,61 ευρώ και το εναπομείναν ποσό των καθαρών κερδών, 1,8 εκατ. ευρώ, να μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.

Τέλος, η The Mart στις 31.12.2020 απασχολούσε 1.432 μισθωτούς και ημερομισθίους (έναντι 1.463 εργαζομένων στην προηγούμενη οικονομική χρήση). Η εταιρεία πέρυσι κατέβαλε 29,3 εκατ. ευρώ για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές που αφορούν στο προσωπικό από 29,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

 

Shopping

Ροή ειδήσεων

Share