Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Digital Media in Foreign Language Education: Ένα ολοκληρωμένο βιβλίο που εισάγει τον αναγνώστη στον πλούσιο κόσμο των ψηφιακών μέσων

Της Bessie Mitsikopoulou

29 Ιουνίου 2022 10:38
Digital Media in  Foreign Language Education: Ένα ολοκληρωμένο βιβλίο που εισάγει τον αναγνώστη στον πλούσιο κόσμο των ψηφιακών μέσων
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Ένα αναλυτικό και ολοκληρωμένο βιβλίο που εισάγει τον αναγνώστη στον πλούσιο κόσμο των ψηφιακών μέσων και εξετάζει πτυχές της πολύπλοκης σχέσης μεταξύ της εκμάθησης γλωσσών και των ψηφιακών μέσων.

Ο σκοπός του βιβλίου

Ο σκοπός του βιβλίου είναι διττός:

  • να διερευνήσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα ψηφιακά μέσα μπορούν να ενσωματωθούν στην τάξη της ξένης γλώσσας μέσω της ανοιχτής εκπαίδευσης
  • και να εξετάσει τι απαιτεί η ενσωμάτωση του ψηφιακού και πολυτροπικού γραμματισμού στη γλωσσική εκπαίδευση αναλύοντας γλωσσικές πολιτικές και κείμενα (όπως προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικά μοντέλα και πλαίσια) και ψηφιακά πολυτροπικά είδη.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε επιστήμονες που ασχολούνται με την εφαρμοσμένη και εκπαιδευτική γλωσσολογία, εκπαιδευτές καθηγητών, καθηγητές ξένων γλωσσών, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με ενδιαφέρον για τη χρήση ψηφιακών μέσων και του ψηφιακού γραμματισμού στη γλωσσική εκπαίδευση. Παρότι τα περισσότερα παραδείγματα αντλούνται από τον χώρο της διδασκαλίας και εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, τα ζητήματα που αναπτύσσονται στο βιβλίο αφορούν τη διδασκαλία όλων των ξένων γλωσσών.

DIGITAL MEDIA IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

 

Βιβλίο

Ροή ειδήσεων

Share