Κυριακή, 03 Μαρτίου 2024

Πανελλαδικές εξετάσεις 2021: Αυτά ισχύουν πια για τους υποψήφιους των ΑΕΙ

Μια καθημερινότητα... αστυνομευόμενη

14 Φεβρουαρίου 2021 13:52
Πανελλαδικές εξετάσεις 2021: Αυτά ισχύουν πια για τους υποψήφιους των ΑΕΙ
Από Ραφαήλ Αλαγάς

Ο νέος νόμος του Υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ και τη Γ’ Λυκείου φέρνει και αλλαγές στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων, όπως φυσικά και στην καθημερινότητα των Πανεπιστημίων, με την Αστυνομία να μπαίνει σε αυτά.

Οι νέες ρυθμίσεις θα έχουν άμεση εφαρμογή και οι πρώτες «επιπτώσεις» θα είναι ορατές κατά κύριο λόγο στους μαθητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή φοιτούν στη Γ΄ λυκείου και τον Ιούνιο θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια, με αλλαγές να υπάρχουν και στην ύλη.

Οι αλλαγές αυτές είναι σίγουρο ότι θα μετατρέψουν από φέτος την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο μια δύσκολη υπόθεση και φυσικά χιλιάδες απόφοιτοι λυκείων (πάνω από 25-30.000) θα μείνουν εκτός της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, λόγω της θέσπισης ελάχιστης βάσης εισαγωγής αλλά και γιατί τα τμήματα στο μηχανογραφικό δελτίο, φέτος, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι λιγότερα. Αυτό ιδιαίτερα το ζήτημα απασχολεί όχι μόνο τους μαθητές και τις οικογένειες τους, αλλά και τα ίδια τα πανεπιστήμια και κυρίως πολλά περιφερειακά τα οποία έχουν εκφράσει σφοδρές αντιρρήσεις στην βάση εισαγωγής καθώς χιλιάδες θέσεις στα τμήματά τους θα μείνουν κενές. Από φέτος θα ισχύσει λοιπόν η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία θα ορίζεται από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο.

Κάθε ΑΕΙ θα επιλέγει ένα ποσοστό (από το 80% έως το 120%) επί του συγκεκριμένου βαθμού που θα ορίζεται ως ΕΒΕ. Για παράδειγμα αν είναι η ΕΒΕ είναι για ένα πεδίο 12 (μέσος όρος των βαθμών όλων των εξετασθέντων του πεδίου) και το Τμήμα επιλέξει να βάλει 90% τότε η βάση για το συγκεκριμένο Τμήμα διαμορφώνεται σε 10,8. Αν η ΕΒΕ είναι 11/20 τότε με το 90% κατεβαίνει στο 9,9 για το ίδιο Τμήμα.

Κατά τα λοιπά φέτος οι μαθητές θα συμπληρώσουν όπως και τα προηγούμενα χρόνια το μηχανογραφικό τους και εάν θέλουν θα συμπληρώσουν και ένα δεύτερο στην περίπτωση, που επιθυμούν να εισαχθούν σε κάποιο δημόσιο ΙΕΚ, με βάση το απολυτήριό τους από το λύκειο και όχι τους βαθμούς, που κατέκτησαν στις πανελλαδικές.

Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Αυτές είναι οι δυσκολίες στις Πανελλαδικές

Από του χρόνου, δηλαδή στις πανελλαδικές του 2022, τα πράγματα ώστε να μπορεί κάποιος να κατακτήσει θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα καθώς κάθε τμήμα θα μπορεί να ορίζει και συντελεστές βαρύτητας σε πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Συνεπώς κάποια τμήματα θα μπορούν να βάζουν υψηλό συντελεστή βαρύτητας για τα μαθήματα ή το μάθημα που επιθυμούν καθιστώντας την εισαγωγή σε αυτά πραγματικό... άθλο. Από του χρόνου ,δηλαδή το 2022, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό σε δύο φάσεις.

Στην Α΄ φάση, οι υποψήφιοι θα καλούνται να συμπληρώσουν ένα μηχανογραφικό με περιορισμένο αριθμό επιλογών, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 10% των Τμημάτων πεδίου για τα ΓΕΛ και 20% για τα ΕΠΑΛ. Δηλαδή περίπου 15 έως 18 πρώτες επιλογές, ανάλογα με το είδος του Λυκείου. Θα ακολουθεί η δεύτερη φάση χωρίς περιορισμό επιλογών, αλλά τα μηχανογραφικά αυτά θα συμπληρώνονται ΜΟΝΟ από όσους υποψηφίους δεν εισήχθησαν στην Α' Φάση και θα περιέχουν ΜΟΝΟ τις θέσεις που απομένουν κενές και τα Τμήματα που δεν έχουν συμπληρώσει όλες τις θέσεις τους.

Τα αποτελέσματα του Α΄ Μηχανογραφικού θα γίνονται γνωστά γύρω στις 15 Αυγούστου και θα ακολουθεί η δεύτερη φάση κατά την οποία οι υποψήφιοι θα κληθούν να δηλώσουν τις κενές θέσεις που έχουν προκύψει στο Β' Μηχανογραφικό και το οποίο θα συμπληρώνεται εντός δέκα ημερών. Τα αποτελέσματα του Β' Μηχανογραφικού θα ανακοινώνονται στο τέλος Αυγούστου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν:

είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος, σχολής ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την οικεία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα αυτό:

  • δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και
  • μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 4Γ μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ..

  • είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ..
  • είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., καθώς και τους κατόχους ισότιμου τίτλου ΕΠΑ.Λ. και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους.

Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Οι διαφορές στην φοίτηση στα ΑΕΙ

Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η φοίτηση στα ΑΕΙ θα έχει χρονικό όριο, ρύθμιση που αφορά τόσο τους φοιτητές που θα εισαχθούν φέτος όσο και τους παλιότερους .Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα 4ετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΑΕΙ θα είναι τα 6 έτη. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών που ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 χρόνια, προβλέπονται κατά το μέγιστο άλλα 3 χρόνια. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για φοιτητές που εργάζονται ή συντρέχει λόγος υγείας ή άλλος σπουδαίος λόγος, στις οποίες περιπτώσεις είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου. Για τους ήδη φοιτούντες, ο ανώτατος χρόνος φοίτησης ξεκινά να υπολογίζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2021-2022.Το υπουργείο παιδείας ισχυρίζεται ότι το χρονικό όριο φοίτησης θεσπίζεται ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών, με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμισή τους.

Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Η φύλαξη στα Πανεπιστήμια

Σε κάθε ΑΕΙ εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης, και οι πανεπιστημιουπόλεις (campus) των ΑΕΙ περιβάλλονται υποχρεωτικά από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας. Σε περιπτώσεις που η εφαρμογή του συστήματος δεν είναι εφικτή σε εξωτερικούς χώρους (πχ αν το ΑΕΙ συνορεύει με δημόσιο πάρκο), τότε το σύστημα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλους τους εσωτερικούς χώρους /κτίρια.

Συστήνονται Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), οι οποίες θα στελεχώνονται από κατώτερους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικούς φρουρούς, με ειδική εκπαίδευση για την αποστολή τους στο χώρο των ΑΕΙ. Αυτοί θα διατίθενται σε ΑΕΙ στα οποία διαπιστώνονται σχετικές ανάγκες, θα υπάγονται στην Ελληνική Αστυνομία, η μισθοδοσία τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα συνεργάζονται με τον/την πρύτανη/αρμόδιο αντιπρύτανη του ΑΕΙ και αποστολή τους θα είναι η πρόληψη της παραβατικότητας και η αντιμετώπισή της εντός των χώρων των ΑΕΙ.

Η ομάδα αυτή υπάγεται στον πρύτανη ή αρμόδιο αντιπρύτανη του ΑΕΙ, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του ΑΕΙ, τη φύλαξη των υποδομών του ΑΕΙ, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση προσωπικού και φοιτητών σε θέματα ασφάλειας, προστασίας και διαχείρισης κρίσεων σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών, ανθρωπογενών καταστροφών και την προστασία των υποδομών και εξοπλισμού του ΑΕΙ από κάθε είδους κινδύνους.

 

Παιδεία

Ροή ειδήσεων

Share