Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

ΕΝΦΙΑ: Πότε πρέπει να καταβληθούν οι δόσεις - Ελαφρύνσεις και απαλλαγές

Πώς υπολογίζεται ο φετινός ΕΝΦΙΑ - Τι ισχύει για την φετινή καταβολή του ΕΝΦΙΑ

23 Σεπτεμβρίου 2020 13:43
ΕΝΦΙΑ: Πότε πρέπει να καταβληθούν οι δόσεις - Ελαφρύνσεις και απαλλαγές
Από Γιάννης Κυριακόπουλος

Τη δυνατότητα καταβολής διπλής δόσης του ΕΝΦΙΑ τον Οκτώβριο, χωρίς προσαυξήσεις εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών, την ώρα που την Παρασκευή αναμένεται να ξεκινήσει η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών.

Αναλυτικότερα, το υπουργείο Οικονομικών, προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες είτε να καταβάλουν την πρώτη από τις έξι μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ έως τις 30 Σεπτεμβρίου, είτε να καταβάλουν τις πρώτες δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ (Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου) μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση.

Τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο TAXISnet. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών τα εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσουν να αναρτώνται από τις 25 Σεπτεμβρίου, αργά το απόγευμα, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στο σύστημα εκκαθάρισης του φόρου που οφείλονται στην πρόσφατη ρύθμιση, με την οποία απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι των μικρών ακριτικών νησιών.

Αν και το αρχικό σχέδιο ανέφερε ανάρτηση των εκκαθαριστικών πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, η απόφαση εξαίρεσης από τον φετινό ΕΝΦΙΑ 28 μικρών ακριτικών νησιών προκάλεσε καθυστέρηση στην όλη διαδικασία.

ΕΝΦΙΑ

Πώς υπολογίζεται ο φετινός ΕΝΦΙΑ

Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα υπολογιστεί, για όλους τους υπόχρεους, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που υπολογίστηκε και ο ΕΝΦΙΑ του 2019. Στην πλειονότητά τους, ανάλογα θα είναι και τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4223/2013), ο ΕΝΦΙΑ διακρίνεται σε κύριο και συμπληρωματικό.

Τον κύριο ΕΝΦΙΑ θα κληθεί να καταβάλει φέτος κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που κατείχε την 1η-1-2020 κατά πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ποσοστό επί ακινήτου ή ολόκληρο ακίνητο.

Ο κύριος ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές τιμές ζώνης ανά τ.μ., τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας κάθε ακινήτου και με συντελεστές που αυξομειώνουν το φόρο ανάλογα με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται μόνο σε ακίνητες περιουσίες συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ.

Υπολογίζεται δε, με συντελεστές που κυμαίνονται από 0,15% έως και 1,15% και εφαρμόζονται κλιμακωτά επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας κάθε ακίνητης περιουσίας, ανάλογα με το ύψος αυτής.

ΕΝΦΙΑ: Παράταση για την πληρωμή των δύο πρώτων δόσεων

Οι ελαφρύνσεις

Σύμφωνα, με την ισχύουσα νομοθεσία:

1. Ειδικότερα, και για το έτος 2020 θα χορηγηθεί μείωση (έκπτωση) 10%-30% στον κύριο και τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εφαρμογή των προβλεπόμενων κλιμάκων και συντελεστών.

Η μείωση (έκπτωση) θα είναι κλιμακούμενη, σε ποσοστά αντιστρόφως ανάλογα με τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο, ως εξής:

  • μείωση 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ,
  • μείωση 27% για αξία ακίνητης περιουσίας από 60.000 ευρώ και μέχρι 70.000 ευρώ,
  • μείωση 25% για αξία ακίνητης περιουσίας από 70.000 ευρώ και μέχρι 80.000 ευρώ,
  • μείωση 20% για αξία ακίνητης περιουσίας από 80.000 ευρώ και μέχρι 1 εκατ. ευρώ,
  • μείωση 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

2. Ισχύει και το τρέχον έτος η απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του νόμου 4706/2020, ο ΕΝΦΙΑ του 2020 επιτρέπεται να εξοφληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών της περιόδου από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021.

Ωστόσο, φέτος θα δοθεί η εναλλακτική δυνατότητα στους φορολογουμένους να πληρώσουν και την 1η και την 2η δόση έως το τέλος του μηνός Οκτωβρίου χωρίς καμία επιβάρυνση με προσαύξηση.

Ποιοι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ

4. Χορηγείται απαλλαγή από το 50% του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ σε κάθε φορολογούμενο που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

  • Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
  • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
  • Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

5. Στις τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες ή σε εκείνες που περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω, χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και
  • το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

6. Φέτος, με νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να εξαιρεθούν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ περίπου 10.000 φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν την κύρια κατοικία τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 1.200 κατοίκων.

TAGS
 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share