Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Άδεια ειδικού σκοπού: Τι γίνεται με τις ημέρες κανονικής άδειας - Πόσες μέρες θα χάσουν οι εργαζόμενοι

Σας αφορά!

23 Μαΐου 2020 21:37
Άδεια ειδικού σκοπού: Τι γίνεται με τις ημέρες κανονικής άδειας - Πόσες μέρες θα χάσουν οι εργαζόμενοι
Από Νάντια Ξυθάλη Τσουκνάκη

Το δικαίωμα άδεια ειδικού σκοπού έδωσε η Κυβέρνηση σε όσους γονείς εργάζονται αφού κλειστά παρέμεναν τα σχολεία λόγω κορωνοϊού. Τι ισχύει όμως με την κανονική άδεια και πόσες μέρες χάνουν οι εργαζόμενοι που έκαναν χρήση της συγκεκριμένης άδειας; Την ίδια ώρα ανατροπή έρχεται για το επίδομα των 534 ευρώ, δείτε εδώ ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Η άδεια αυτή δόθηκε υπό την προϋπόθεση ότι, για κάθε τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, κάνουν χρήση και μιας ημέρας από την κανονική τους άδεια, η οποία αφαιρείται από τη συνολικά δικαιούμενη κανονική άδεια για το έτος 2020.

Άδεια ειδικού σκοπού

Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα το σχήμα αυτό να επαναλαμβάνεται κυκλικά για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τη λήξη του έκτακτου και προσωρινού αυτού μέτρου, και πάντα κατ’ αναλογία με το δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας.

Από την πλευρά του το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι οι διατάξεις περί ετήσιας κανονικής άδειας και κατάτμησης αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο και στις παρούσες έκτακτες και προσωρινές συνθήκες. Ιδιαίτερα δε, όσον αφορά σε εργαζόμενους γονείς που έχουν κάνει χρήση άδειας ειδικού σκοπού (και συνεπώς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνη των εργαζομένων που έχουν προβεί σε κατάτμηση του χρόνου αδείας τους σε περισσότερες των δύο περιόδων κατά τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις περί κατάτμησης του χρόνου αδείας), και θέλουν να κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής άδειας, μπορούν να το κάνουν εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λήψης ετήσιας κανονικής άδειας και τηρούν τη νομίμως προβλεπόμενη διαδικασία.

Στην περίπτωση αυτή, η μία εκ των περιόδων κατάτμησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 10 εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων 12 εργασίμων ημερών, εκτός εάν οι υπολειπόμενες ημέρες αδείας των εν λόγω εργαζομένων δεν επαρκούν για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτή θα λάβουν το υπόλοιπο των ημερών που έχουν.

άδεια ειδικού σκοπού

Ετήσια άδεια

Η ετήσια κανονική άδεια πρέπει να χορηγείται αυτούσια στον εργαζόμενο, ενώ η χρονική περίοδος χορήγησης της αδείας συμφωνείται μεταξύ του εργοδότη και του μισθωτού, με τον εργοδότη, σε κάθε περίπτωση να είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια το πολύ εντός διμήνου από την διατύπωση της σχετικής αίτησης από τον εργαζόμενο.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναφορικά με την κατάτμηση της ετήσιας κανονικής άδειας, η νομοθεσία παρέχει δύο δυνατότητες:

την κατ` εξαίρεση κατάτμησή της σε δύο περιόδους εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους με απόφαση του εργοδότη, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης
την κατάτμησή της, με απόφαση του εργαζόμενου μετά από έγγραφη αίτησή του, προς τον εργοδότη, σε περισσότερες των δύο περιόδων από τις οποίες η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου και 10 εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων 12 εργάσιμες ημέρες.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share