Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Έκτακτο δώρο Πάσχα: Οι 11+1 κατηγορίες δικαιούχων-εργαζομένων - Ποιοι θα το πάρουν

Ολόκληρη η λίστα

31 Μαρτίου 2020 13:55
Έκτακτο δώρο Πάσχα: Οι 11+1 κατηγορίες δικαιούχων-εργαζομένων - Ποιοι θα το πάρουν
Αρθρογράφος: ATHENSMAGAZINE TEAM
ATHENSMAGAZINE TEAM

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μαζί με τη μισθοδοσία του Απριλίου θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα στους εργαζομένους στη Δημόσια Υγεία και την Πολιτική Προστασία, όπως είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Δώρο θα αντιστοιχεί στο 50% του βασικού μισθού τους. Αυτό ξεκαθαρίζει σημερινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Πρόκειται για "έκτακτη" παροχή. Παράλληλα σε μία έκτακτη ανακοίνωση προχώρησε ο ΟΑΕΔ, ανακοινώνοντας σε ποια δελτία παρατείνεται η αυτόματη ανανέωση

Τι προβλέπει η ΠΝΠ

Aναλυτικά, η ΠΝΠ προβλέπει πως στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί:

1. στα νοσοκομεία

2. στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.)

3. στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

4. στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας" (ΙΦΕΤ ΑΕ)

5. στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

6. στα κέντρα υγείας

7. στα κέντρα ψυχικής υγείας

8. στα αγροτικά ιατρεία

9. στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας

10. στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε)

11. στην κεντρική υπηρεσία των Υπε

12. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.

Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος μεταξύ 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 Απριλίου 2020.

Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 Απριλίου 2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Απριλίου 2020.

Η οικονομική ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος ή το προσωπικό που απασχολείται στους φορείς απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τις 15 Απριλίου 2020, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού σκοπού.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο (16 Δεκεμβρίου 2019 -15 Απριλιου 2020) καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

Πηγή: capital.gr

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share