Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

500 ευρώ επιπλέον στις τσέπες σας! Τεράστια ανάσα

Σας αφορά όλους!

17 Φεβρουαρίου 2020 12:35
500 ευρώ επιπλέον στις τσέπες σας! Τεράστια ανάσα

Bonus 500 ευρώ για τον κατώτατο μισθό – Χρήσιμες πληροφορίες: Σημαντική αύξηση εσόδων για τους Έλληνες πολίτες θα φέρει, η αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό, διότι αν ένας εργαζόμενος αμείβεται με 548 ευρώ, θα παίρνει 581 ευρώ το μήνα ή επιπλέον 470 ευρώ τον χρόνο. Παράλληλα, θα μειωθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού αναμένεται να διαρκέσει έως τον Ιούνιο, ενώ αυτή θα προκαλέσει αύξηση του εργοδοτικού κόστους, αλλά και αύξηση του δημοσιονομικού κόστους. Οι καθαρές αποδοχές θα αυξηθούν κατά 33 ευρώ μηνιαίως ή 465 ευρώ, καθώς καταβάλλονται 14 μισθοί ετησίως.

Επιπλέον, για τον εργοδότη θα αυξηθούν τα έξοδα κατά 42 ευρώ το μήνα ή 5866 ευρώ το χρόνο. Σε περίπτωση που η αύξηση είναι της τάξεως του 4,4%, τότε οι μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου θα αυξηθούν κατά 27 ευρώ και οι ετήσιες κατά 400 ευρώ μεικτά ή 377 ευρώ καθαρά.

Bonus 500 ευρώ για τον κατώτατο μισθό – Χρήσιμες πληροφορίες: Αλλαγές για αύξηση κατώτατου μισθού κατά 5,6% (σ.σ. πρώτο σενάριο)

500 ευρώ επιπλέον στις τσέπες σας!

Bonus 500 ευρώ για τον κατώτατο μισθό – Χρήσιμες πληροφορίες: Επιπτώσεις για αύξηση κατώτατου μισθού κατά 4,4% (σ.σ. δεύτερο σενάριο)

Κατώτατος Μισθός 500 ευρώ επιπλέον στις τσέπες σας!


Η διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί προβλέπει μια σειρά από διαβουλεύσεις, εκθέσεις και επιτροπές. Στην έκθεσή τους οι ειδικοί φορείς πρέπει να προβούν σε εκτιμήσεις για την προσαρμογή του μισθού «στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες».

Μετά το πέρας μιας πεντάμηνης διαδικασίας, το τελευταίο 15νθήμερο του Ιουνίου ο υπουργός Εργασίας θα πρέπει να εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο τον νέο κατώτατο μισθό. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, ο υπουργός Εργασίας θα υπογράψει την υπουργική απόφαση.

Bonus 500 ευρώ για τον κατώτατο μισθό – Χρήσιμες πληροφορίες: Τα επιδόματα που θα επηρεαστούν από την αύξηση του κατώτατου μισθού
– Επίδομα ανεργίας: 400 €
– Παροχή προστασίας μητρότητας: Ίση με κατώτατο μισθό (650 €)
– Εποχικό επίδομα ανεργίας
– Επίδομα μακροχρόνια ανέργων
– Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης ανεργίας
– Αμοιβές ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ
– Βοήθημα επίσχεσης εργασίας
– Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη
– Επίδομα μαθητείας
– Επίδομα ασκούμενων φοιτητών
– Επίδομα ανεργίας ξεναγών, νοσοκόμων, φορτοεκφορτοτών κτλ.
– Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share