Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Ποιες είναι οι επενδύσεις που χρειάζονται για να αποκτήσετε "Golden Visa";

Τι ακριβώς απαιτείται στην χώρα μας;

14 Νοεμβρίου 2019 11:22
Ποιες είναι οι επενδύσεις που χρειάζονται για να αποκτήσετε
Follow us on Google News

Θέλετε να αποκτήσετε "Golden Visa" στην Ελλάδα και δεν ξέρετε ποιες είναι οι επενδύσεις που χρειάζονται να κάνετε; Η Εφημερίδα της Κυβέρνησης ανακοίνωσε τι χρειάζεται για να αποκτήσετε για την "Golden Visa"!

Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις». ΕΣΠΑ: 31 νέα επενδυτικά προγράμματα για τις τουριστικές επιχειρήσεις!

Πώς θα χορηγείται η 5ετής άδειας διαμονής στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών για τη χορήγηση 5ετούς άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Χρυσή Βίζα) σε όποιον πραγματοποιεί άυλη επένδυση, εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από πρόσφατη πιστοποίηση, όχι προγενέστερη του διμήνου, από τη διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Golden Visa Ελλάδα

Οι επενδύσεις που θα πρέπει να κάνει ο υποψήφιος για να λάβει «Χρυσή Βίζα»:

- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας) για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου.

- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.

- Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια, κατά τον χρόνο αγοράς, τουλάχιστον 3 έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακά τους.

- Προθεσμιακή κατάθεση ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.

- Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αξίας κτήσης κατ' ελάχιστο 800.000 ευρώ, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.

- Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο, και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.

- Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Η ελάχιστη αξία επένδυσης για την αγορά ακινήτου έχει ορισθεί στα 250.000 ευρώ.

Δόθηκε «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για την επένδυση στο Ελληνικό!

Νομικά πρόσωπα

Golden Visa Ελλάδα επένδυση

Σε περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης από νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών ως έξης:

α) για επένδυση που υλοποιείται από ημεδαπό νομικό πρόσωπο ποσού τουλάχιστον ίσου με 400.000 ευρώ, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στη Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων, το οποίο πρέπει να διαπιστώνεται εκ της νομικής μορφής ή και του τύπου των εταιρικών μεριδίων.

β) για επένδυση που υλοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα μέχρι 3 πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέτοχοι ή στελέχη αυτού. Ο ανώτατος αριθμός αδειών εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα αναλόγως του ύψους της επένδυσης που πραγματοποίησε το νομικό πρόσωπο, προβλέπει τα εξής:

- τουλάχιστον 800.000 ευρώ για μια άδεια, 1,6 εκατ. ευρώ για 2 άδειες και 2,4 εκατ. ευρώ για 3 άδειες.

- το ποσό αυτό αυξάνει στα 1,6 εκατ. ευρώ, 3,2 εκατ. ευρώ και 4,8 εκατ. ευρώ για 1, 2 ή 3 άδειες αντίστοιχα στην περίπτωση αγοράς μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης.

Εντονο το ενδιαφέρον των Κινέζων για Χρυσή Βίζα

Το Γαλλικό πρακτορείο είχε επισημάνει ότι Ελλάδα και Κίνα προχωρούν σε ολοένα και μεγαλύτερη σύσφιξη των σχέσεών τους στον εμπορικό τομέα και τις επενδύσεις. Οι Κινέζοι δεν αντιμετωπίζουν πλέον την Ελλάδα ως «πάτημα» εισόδου στη ζώνη Σένγκεν, αλλά απολαμβάνουν τη ζωή τους στη νέα τους πατρίδα.

Το πρακτορείο αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη Χρυσή Βίζα, την περίπτωση ενός Κινέζου επενδυτή, ονόματι Ζιανγκ Ρουνγκόνγκ, που μετακόμισε προ τριετίας στην Ελλάδα με την οικογένειά του και δηλώνουν ευτυχισμένοι με το νέο τους σπίτι σε παραλιακή συνοικία στην ελληνική πρωτεύουσα.

«Επιλέξαμε την Ελλάδα λόγω της πολιτισμικής της κληρονομιάς, της ιστορίας της, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Μας αρέσει πολύ η ατμόσφαιρα εδώ. Από τη μέρα που πήραμε τη βίζα ταξιδέψαμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κι όποτε επιστρέφουμε στην Ελλάδα, μόλις πατάμε το πόδι μας στο αεροδρόμιο νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε στο σπίτι μας».

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share