Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

ΑΣΕΠ: 3000 προσλήψεις σε υπουργεία, δημόσιους φορείς και ΕΛ.ΑΣ!

Πότε θα γίνουν;

24 Απριλίου 2019 14:55
ΑΣΕΠ: 3000 προσλήψεις σε υπουργεία, δημόσιους φορείς και ΕΛ.ΑΣ!

Έρχονται σχεδόν 3000 προσλήψεις από τον ΑΣΕΠ σε δημόσιους φορείς, υπουργεία και ΕΛ.ΑΣ.! Πότε όμως θα ξεκινήσει η διαδικασία και ποιες είναι οι θέσεις;

Συγκεκριμένα, ζητούνται 2.954 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης. Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις θέσεις:

Υπουργεία ΑΣΕΠ: 411 νέες προσλήψεις στο υπ. Εσωτερικών

ΑΣΕΠ προσλήψεις

ΑΣΕΠ: 160 νέες προσλήψεις σε 18 δήμους και φορείς (Υπ. Εσωτερικών)

ΑΣΕΠ - υπ. Εσωτερικών: Εγκρίθηκαν 180 προσλήψεις σε 15 δήμους

ΑΣΕΠ: 900 προσλήψεις στο υπ. Εσωτερικών Υπ. Δικαιοσύνης: 88 μόνιμες θέσεις στα Εφετεία της χώρας (PDF)

ΑΣΕΠ: Η κατανομή για 940 νέες προσλήψεις στις Περιφέρειες (pdf)

ΕΛ.ΑΣ. ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στην ΕΛ.ΑΣ.

Φορείς ΑΔΙΠ: Προσλήψεις στην Αρχή Διασφάλισης Πιστοποίησης και Ποιότητας

ΑΣΕΠ: Προθεσμία για 93 προσλήψεις διοικητικών, μηχανικών, εργατοτεχνιτών

ΑΣΕΠ: 11 προσλήψεις διοικητικών στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

ΑΣΕΠ: 150 νέες προσλήψεις στην ΕΕΤΑΑ - Έως το 2020 οι συμβάσεις 13 θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 5 θέσεις στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας

ΟΑΕΔ: Μαζικές προσλήψεις μέχρι το Πάσχα!

ΟΑΕΔ προσλήψεις

Έρχονται νέες προσλήψεις στο Δημόσιο μέχρι το Πάσχα 2019. Οι νέες θέσεις εργασίες ανοίγουν λόγω πέντε νέων προγραμμάτων που έχουν ως κύριο στόχο την μείωση της ανεργίας τα οποία ετοιμάζει ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας.

Τα προγράμματα και οι ειδικότητες

Σε ανακοίνωση νέων θέσεων εργασίας έχουν προχωρήσει δήμοι, μουσεία, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις, περιφέρειες, δημοτικές επιχειρήσεις και άλλοι φορείς.

Το μόνιμο προσωπικό θα απορροφηθεί σε φορείς του υπουργείου Υγείας, στη Βουλή, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, στον ΟΑΕΔ, και στο ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας).

Οι ειδικότητες που ζητούνται κυρίως είναι μηχανικοί, διοικητικοί, νοσηλευτές τεχνίτες και άλλες ειδικότητες.

Αναλυτικά:

Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για 62 μόνιμους πτυχιούχους

Με 62 μόνιμους υπαλλήλους θα ενισχυθεί η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – « Enterprise Greece».

Θα προσληφθούν: 56 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 6 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 22 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 10 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «αίτηση-υπεύθυνη δήλωση» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την προκήρυξη 4Κ/2019, Τ.Θ 14308 Αθήνα, Τ.Κ 11510

ΟΑΕΔ προσλήψεις

40 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (έως δύο μήνες) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Διαχείρησης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο / Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών του Δήμου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30 Χαλάνδρι στο τμήμα διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου. ( Πληρ. Ε. Κορομάντζου τηλ. 2132023862-865).

-31 εποχικοί στο Δήμο Μαρκοπούλου – Μεσογαίας

-24 Εργάτες στο Δήμο Κιλκίς

-1.116 μόνιμοι υπάλληλοι σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

-12 μόνιμες προσλήψεις στη Βουλή

-55 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Λάρισας

-17 οικοδόμοι στη ΔΕΥΑ Κω

-15 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτ. Ελλάδας

-90 προσλήψεις στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

-Χρόνος ανεργίας (4 μήνες)

-Ανήλικα τέκνα

-Βαθμός βασικού τίτλου (δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

-Εμπειρία ομοειδής με την εκάστοτε ειδικότητα (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες)

α. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)

β. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ιδιωτικό τομέα (έως 120 μήνες)

-Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% και

-Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.

ΟΑΕΔ προσλήψεις

Έξι προσλήψεις στο δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά, και συγκεκριμένα τους εξής:

1 ΔΕ ηλεκτρολόγων εναεριτών

3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων εναερίων και υπόγειων δικτύων

1 ΔΕ Χειριστών κομπρεσέρ και

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Γερανοφόρων- Καλαθοφόρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος,Γραφείο 12, (τηλ. επικονωνίας:213-2022566-250-256) έως 18/04/2019.

137 στις Κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η που έχει τα παρακάτω προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες του, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων θέσεις:

-1 αρχηγός κατασκήνωσης

-Βοηθοί αρχηγοί κατασκήνωσης

-4 υπαρχηγοί κατασκήνωσης

-12 βοηθοί παιδαγωγικού προγράμματος

-18 κοινοτάρχες- κοινοτάρχισσες και

-100 ομαδάρχες – ομαδάρχισσες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της οδού Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα την καταθέσουν) εντός προθεσμίας, ήτοι για χρονικό διάστημα έως και 04/05/2019.

ΟΑΕΔ προσλήψεις

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν:

-Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β’ κύκλου ή Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

-Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α. Επεξεργασίας κειμένων β. υπολογιστικών φύλλων και γ. υπηρεσιών Διαδικτύου
-Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέθουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρρυσσόμενων θέσεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει σήμερα και λήγει αύριο 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. Το εκπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

93 θέσεις στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Στερεών Αποβλήτων

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών συνολικά ενενήμτα τριών (93) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο αξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310-508800)

11 υπάλληλοι στο Δήμο Λάρισας

Η Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από την υπ αριθμό. 6/2019 απόφαση Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων:

-3 υπαλλήλων υποδοχής ΔΕ
-2 εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
-1 εργάτη γενικών καθηκόντων ΥΕ
-3 εργάτες καθαριότητας ΥΕ και
-2 νυχτοφύλακες ΥΕ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Εταιρίας (Διεύθυνση: Στόμιο Λάρισας, τηλ. 24953-50210) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κυρία Κρανιώτη Καλλιόπη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

30 καθαριστές στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περφέρειας Κρήτης

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ΥΕ Καθαριότητας, για την αντιμετώπιση αναγκών καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν στη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ. 71307 Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κυρίας Εργαζάκη Αλεξάνδρας τηλ. επικονωνίας: 2813-413166.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share