Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Δασικοί χάρτες: Καμπανάκι για χιλιάδες ιδιοκτήτες οι δασωμένοι αγροί!

Σας αφορά!

22 Μαρτίου 2019 14:28
Δασικοί χάρτες: Καμπανάκι για χιλιάδες ιδιοκτήτες οι δασωμένοι αγροί!

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν "καμπανάκι" για χιλιάδες ιδιοκτήτες αφού υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν πολλά εκατοµµύρια στρέµµατα σε όλη την Ελλάδα. Πλήθος ενστάσεων και στα νησιά. Στο κόκκινο Αράχοβα και Αγόριανη!

Πρόβληµα που έµενε επί δεκαετίες κρυµµένο κάτω από το χαλί, ταλαιπωρώντας χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικής γης, αναδεικνύει η πρόοδος του έργου των δασικών χαρτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 5,2% των αναρτηµένων δασικών χαρτών που αφορούν τη µισή επικράτεια (51%) αντιστοιχεί σε εκτάσεις που δασώθηκαν.

Ποιες παγίδες θα αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο κτηματολόγιο και το Ε9;

Πρόκειται ουσιαστικά για έκταση που αντιστοιχεί σε 3,5 εκατοµµύρια στρέµµατα γης, ενώ αναγόµενη στην ελληνική επικράτεια θα µπορούσε να φτάσει τα 7 εκατοµµύρια στρέµµατα και να αντιστοιχεί -ούτε λίγο ούτε πολύ- σε περίπου... δύο νοµούς της χώρας. Στον αντίποδα, το 2,4% των αναρτηµένων δασικών χαρτών αφορά εκτάσεις που απώλεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα κυρίως από εκχερσώσεις, προκειµένου να καλλιεργηθούν ή να αξιοποιηθούν.

Δασικοί χάρτες

Τα στοιχεία για το ποσοστό των δασωµένων αγρών στους κυρωµένους και αναρτηµένους δασικούς χάρτες, ζήτηµα που θα αποτελέσει την επόµενη µεγάλη πρόκληση για το εγχείρηµα της ολοκλήρωσής τους, παρουσίασε ο Σταύρος Τσιλίκουνας, προϊστάµενος της Διεύθυνσης Δασικών Εργων και Υποδοµών του υπουργείου Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια ηµερίδας µε θέµα «Αγροί που άλλαξαν µορφή - Λύση στην αδικία». Την εκδήλωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Δασοπονίας, διοργάνωσε η Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση.

Εκχερσώσεις
«Το ζήτηµα των δασωµένων αγρών αποτελεί µια κατάφωρη αδικία και θα πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. Τη στιγµή που λαµβάνονται αλλεπάλληλα µέτρα για τους καταπατητές και για όσους έχουν εκχερσώσει εκτάσεις, οι ιδιοκτήτες αυτοί έχουν εγκαταλειφθεί» τονίζει στο «Εθνος» ο δασολόγος Ηλίας Αποστολίδης, προσθέτοντας ότι «αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες όχι µόνο σε περιοχές στις οποίες η αξία των γεωτεµαχίων είναι κυρίως συναισθηµατική αλλά και σε περιοχές, όπως η Αράχοβα,η Αγόριανη ή η Γραβιά, µε µεγάλη αξία». Το πρόβληµα, όπως προκύπτει και από τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί µέχρι σήµερα, είναι ιδιαίτερα οξύ στα νησιά, όπου ως δασική έκταση έχει χαρακτηριστεί το µεγαλύτερο τµήµα ολόκληρων νησιών, όπως της Πάτµου ή της Σύµης. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, σε αυτά τα δύο νησιά το 68% των εκτάσεων στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες που εµφανίζονται ως δασωµένοι αγροί έχει ήδη αµφισβητηθεί ως προς τον χαρακτήρα του.

Σε Πάτµο και Σύµη το 68% των εκτάσεων που εµφανίζονται ως δασωµένοι αγροί έχει ήδη αµφισβητηθεί!

Ο χαρακτηρισµός αποδίδεται κυρίως σε µια αυστηρή ερµηνεία του νόµου, βάσει του οποίου έχουν αποδοθεί -κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη- ως δάση/ δασικές εκτάσεις κάποιες αγροτικές κατά το παρελθόν περιοχές, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν και ήδη καλύπτονται από φρύγανα. Ουσιαστικά έχουν περιγραφεί τα φρύγανα ως ξυλώδη φυτά,χαρακτηριστικό που προσδίδει στην περιοχή δασικό χαρακτήρα. Στις περιοχές µε υψηλό ποσοστό δασωµένων αγρών επί των αναρτηµένων εκτάσεων συγκαταλέγονται η Αρκαδία µε 12,8%, η Μεσσηνία µε 12,6%, ο Πειραιάς (νησιά) µε 9,7%, τα Ιωάννινα µε 7,2%, η Λακωνία και η Αχαΐα µε 6,8% και η Δράµα µε 5,7%. Μεταξύ των συγκεκριµένων περιοχών, «πρωταθλητές» στις αντιρρήσεις ως προς αυτό το ζήτηµα είναι ο Πειραιάς (νησιά) µε 14,7% και η Λακωνία µε 11,3%.

Αντίστοιχα, στις περιοχές µε τα χαµηλότερα ποσοστά δασωµένων αγρών συγκαταλέγονται η Λάρισα, η Πιερία και η Χαλκιδική, ενώ από τα µεγαλύτερα ποσοστά εκχερσωµένων δασικών εκτάσεων έχει η Ηλεία µε 8,3%, το οποίο αποδίδεται στη µεγάλη πίεση για αγροτική δραστηριότητα παλαιότερα. Το ζήτηµα της απώλειας περιουσιών εξαιτίας εκτάσεων που δασώθηκαν ξεκίνησε στις περισσότερες περιπτώσεις από την εγκατάλειψή τους είτε λόγω εσωτερικής ή εξωτερικής µετανάστευσης τη δεκαετία του 1960 είτε λόγω της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας µε εγκατάλειψη των αγρών εξαιτίας της µη επαρκούς απόδοσης εισοδήµατος. Ωστόσο, σήµερα αποκτά άλλη διάσταση, δεδοµένου ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που θέλουν να επιστρέψουν στα πατρογονικά εδάφη εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης ή για να εφαρµόσουν εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας.

Από τα µεγαλύτερα ποσοστά εκχερσωµένων δασικών εκτάσεων έχει η Ηλεία µε 8,3%, το οποίο αποδίδεται στη µεγάλη πίεση για αγροτική δραστηριότητα παλαιότερα

Τίτλοι ιδιοκτησίας

Οι περισσότερες εκτάσεις αυτής της κατηγορίας βρίσκονται σε ορεινές ή ηµιορεινές περιοχές, οι οποίες άλλωστε δασώνονται ευκολότερα και ταχύτερα. Οσοι τις καλλιεργούσαν το έκαναν συστηµατικά την περίοδο 1945-1965 και στην πλειονότητά τους δεν βρίσκονται εν ζωή, ενώ δεν διέθεταν τίτλους και θεµελίωναν την εξουσίασή τους σε διαθήκες που έκαναν αναφορά µόνο σε θέση και στρέµµατα, χωρίς αναφορά σε όρια και τίτλους διαδοχής φερόµενων ως δικαιοπαρόχων τους. Οι φερόµενοι σήµερα ως κληρονόµοι σε αρκετές περιπτώσεις είναι τόσο πολλοί ώστε δύσκολα συναποφασίζουν ακόµα και την αποδοχή κληρονοµιάς. Βάσει της υφιστάµενης νοµοθεσίας, οι ιδιοκτήτες αυτοί θα µπορούσαν να καταφύγουν στο άρθρο 67 του Ν. 998/79 για την αναγνώριση της ιδιοκτησίας τους, κάτι που όµως προϋποθέτει την ύπαρξη τίτλων προ του 1946. Ωστόσο, ακόµα και στις ελάχιστες περιπτώσεις που αυτοί υπάρχουν, θα πρέπει να ακολουθήσει διαπιστωτική πράξη της ∆ιοίκησης για την υπαγωγή ή µη της ιδιοκτησίας στη δασική νοµοθεσία και επί της ουσίας στον αποχαρακτηρισµό της, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο. Ετσι, πρακτικά, οι άνθρωποι αυτοί, ακόµα κι αν δικαιωθούν στο πρώτο βήµα, θα βρεθούν µε µια ιδιωτική δασική έκταση, στην οποία ουσιαστικά δεν θα έχουν κανέναν δικαίωµα διαχείρισης και δεν θα µπορούν να προσβλέπουν στην ελεύθερη χρήση της. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι δεν προχωρούν καν στην υποβολή αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Ανάµεσα στις προτάσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος που παρουσίασαν οι ειδικοί δασολόγοι (Ηλίας Αποστολίδης, Ηλίας Καπράλος, πρώην διευθυντής ∆ασών Νοµών Εύβοιας, Φωκίδας, Βοιωτίας, και Ελευθέριος Φραγκουδάκης, πρώην γενικός διευθυντής ∆ασών) στην ηµερίδα και θα κωδικοποιηθούν προκειµένου να αποσταλούν στην ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, συγκαταλέγονται:

Η υποχρεωτική παραδοχή του δασικού χαρακτήρα της έκτασης από τον ενδιαφερόµενο και η οριστική χωροθέτηση χρήσεων γης στην περιοχή.

Η επίλυση του ζητήµατος χρήσης των εκτάσεων και όχι του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Η διαφοροποίηση των επιβαλλόµενων περιορισµών για δάση και δασικές εκτάσεις, και συγκεκριµένα η παραδοχή ότι τα δάση -όπου κι αν βρίσκονται- προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Οι δασικές εκτάσεις ανήκουν στους ιδιοκτήτες, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και αλλάζουν χρήση χωρίς περιορισµό, µε εξαίρεση όσες είναι χαρακτηρισµένες ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και όσες βρίσκονται σε προστατευόµενες περιοχές.

Κανένας περιορισµός στους εγκαταλελειµµένους αγρούς.

Η επανακαλλιέργεια της έκτασης, εφόσον αυτή δεν προκαλεί προβλήµατα στο οικοσύστηµα.

Η αντικατάσταση της έκτασης µε άλλη, µε τη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη.

Η αποζηµίωση του ιδιοκτήτη µε χρήµατα που θα συγκεντρωθούν σε ειδικό ταµείο από τα έσοδα που θα προκύψουν από τους καταπατητές δασικών εκτάσεων. Προϋπόθεση, βέβαια, για την οποιασδήποτε µορφής αποζηµίωση ή αντικατάσταση είναι η εκτίµηση της αξίας της έκτασης.

Πηγή: ethnos.gr

Χαμός με την πρώτη κατοικία: Οι ξένοι θέλουν να περάσουν «λεπίδι» 170.000 Έλληνες!

Απίστευτες εξελίξεις με την πρώτη κατοικία και τους ξένους που θέλουν να πιουν το αίμα σε 170.000 Έλληνες! Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε! Πρώτη κατοικία: Εξελίξεις και αγκάθια! Tι θα γίνει με το νόμο Κατσέλη;

Το "συμβόλαιο συμβίωσης" του νόμου Κατσέλη με το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας είναι το νέο πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς που συνεχίζονται και σήμερα. Κατά τις δύο τηλεδιασκέψεις που έγιναν χθες με τους θεσμούς, ανέβηκε στην ατζέντα της συζήτησης το θέμα της δευτερεύουσας νομοθεσίας.

Ενός ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα συνέδεε το νέο καθεστώς για την προστασία της πρώτης κατοικίας με το νόμο Κατσέλη και λιγότερο με το εξωδικαστικό μηχανισμό σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση πρώτης κατοικίας, που είναι βέβαιο ότι θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς.

Με πιο απλά λόγια, οι δανειστές επιμένουν να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος δανειολήπτης να επιλέξει να μεταβεί από το ένα καθεστώς σε κάποιο άλλο πιο ευνοϊκό, με δεδομένο ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε ένα καθεστώς ρύθμισης.

Το θέμα αφορά κυρίως τους 170.000 που έχουν κάνει αίτηση για το νόμο Κατσέλη των οποίων ακόμη εκκρεμεί η εκδίκαση, είτε έχουν πάρει ρητή δικάσιμο είτε όχι. Στο θέμα αυτό υπήρχε μια κατά αρχήν συμφωνία κατά τις διαπραγματεύσεις του κυβερνητικού επιτελείου με τους Τραπεζίτες, η οποία δεν ήταν ευδιάκριτη και στην πρόταση προς τους θεσμούς.

Πρώτη κατοικία

Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάποιους «κόφτες» και ενδιάμεσους ελέγχους ώστε να μην υπάρχει περιθώριο να παρεισφρήσουν στρατηγικοί κακοπληρωτές εκμεταλλευόμενοι τα κενά που θα υπάρχουν.

Το κακό είναι ότι θεσμοί είναι ανυποχώρητοι προς το παρόν στο να περιληφθεί αυτή η ενδιάμεση νομοθεσία άμεσα στο διάδοχο του νόμου Κατσέλη. Ο Κυβερνητικός σχεδιασμός ήθελε αρχικά την ψήφιση του νέου καθεστώτος και στη συνέχεια την ψήφιση ξεχωριστή ρύθμισης που θα έλυνε το θέμα.

Τι θα πρέπει να συμπληρωθεί στον Νόμο;

Συνεπώς ο νόμος θα πρέπει να συμπληρωθεί σε χρόνο μηδέν για να προλάβει την κατάθεση του στην Βουλή σήμερα ή το αργότερο την Τρίτη ως τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου ανάπτυξης ώστε να ψηφιστεί την Τετάρτη

Αντίθετα στο θέμα της «περιμέτρου» του νέου νόμου υπήρξε και χθες σημαντική σύγκλιση μεταξύ των θεσμών και του κυβερνητικού επιτελείου.

Από τα 11 δισ. κόκκινων στεγαστικών που είχε προγραμματιστεί αρχικά να ενταχθούν μ με βάση την συμφωνία με τους τραπεζίτες ότι με μια μικρή τροποποίηση των κριτηρίων θα κλείσει ένα ποσό 9,8 - 10 δις στεγαστικών δανείων που θα ρυθμιστούν.

Μέχρι και αργά χθες το βράδυ σε ό,τι αφορά τα κριτήρια ένταξης είχε προταθεί το περιουσιακό κριτήριο να περιοριστεί από τα 500.000 (μαζί με την κάλυψη πρόσθετη ακίνητη περιουσίας 250.000 ευρώ ) στα 350.000 που μεταφράζεται το ότι ο υπό ένταξη δανειολήπτης θα μπορεί να σώσει κύρια κατοικία 250.000 ευρώ και πρόσθετη ακίνητη περιουσία αξίας 100.000 ευρώ, ή μια πρώτη κατοικία 350.000 ευρώ, φτάνει βέβαια το υπόλοιπο της οφειλής να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

Στο εισοδηματικό κριτήριο το όριο μάλλον έγινε αποδεκτό από τους θεσμούς να παραμείνει στα 31.000. Εκεί που θα πρέπει να υποχωρήσει σίγουρα η Ελλάδα, είναι το ανώτερο ύψος καταθέσεων των υποψηφίων προς ένταξη δανειοληπτών.

Η ελληνική πρόταση ήθελε να εντάσσονται στο νέο καθεστώς όσοι πληρούσαν τα υπόλοιπα κριτήρια και επιπλέον είχαν κατώτερο ύψος καταθέσεων 50.000 ευρώ. Οι δανειστές θεωρούν ότι το ποσό αυτό θα μειωθεί στα 20.000.

Πηγή: news247.gr

Διαβάστε περισσότερα θέματα που πρέπει και σας αφορούν στο Athensmagazine.gr.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share