Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

Σας αφορά: Μείωση ορίων ηλικίας με προσαύξηση σύνταξης

Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας!

15 Μαρτίου 2019 16:25
Σας αφορά: Μείωση ορίων ηλικίας με προσαύξηση σύνταξης

Μείωση ορίων ηλικίας αλλά και πριμ στο τελικό ποσό σύνταξης για τους ασφαλισμένους που πλήρωναν εισφορές σε δύο ή περισσότερα Ταμεία, με διαδοχική ή και με παράλληλη ασφάλιση, φέρνει νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Να σας υπενθυμίσουμε, όπως σας ενημερώσαμε στο Athensmagazine.gr ότι σε 250.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους έρχονται εισφορές σε επικουρικές και εφάπαξ με αναδρομική ισχύ από το 2017.

Ολόκληρη την εγκύκλιο του υπουργείου, με τα παραδείγματα που περιλαμβάνει, αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος.

Αυτό που αλλάζει σε σχέση με προηγούμενες οδηγίες είναι ότι όσοι έχουν ασφαλιστεί για παράδειγμα 25 χρόνια σε δύο Ταμεία είτε διαδοχικά (15 έτη στο ένα και 10 στο άλλο) είτε και παράλληλα για κάποιο διάστημα (15 έτη σε ένα Ταμείο και 10 έτη ταυτόχρονα σε δυο Ταμεία) μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη γλιτώνοντας πάνω και από 5 χρόνια στα όρια ηλικίας. Ταυτόχρονα, κερδίζουν προσαύξηση σύνταξης καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν το χρονικό διάστημα της διαδοχικής που θέλουν ή της παράλληλης ασφάλισης που πλήρωναν διπλές εισφορές, για να βγάλουν καλύτερο ποσό ανταποδοτικής σύνταξης!

Επιλογή
Το κομβικό σημείο της νέας εγκυκλίου που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος είναι ότι δίδεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει όσο χρόνο χρειάζεται από τη διαδοχική ή και την παράλληλη ασφάλιση για να βγει με μικρότερο όριο ηλικίας και να χρησιμοποιήσει τον υπολειπόμενο χρόνο ως προσαύξηση σύνταξης.

εγκύκλιος υπουργείο Εργασίας

Με τις νέες οδηγίες αποσαφηνίζεται ότι οι χρόνοι ασφάλισης με τους οποίους θεμελιώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Οι χρόνοι ασφάλισης παράλληλοι και μη παράλληλοι που δεν λαμβάνονται υπόψη στη θεμελίωση του δικαιώματος προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης.

Κάθε χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί έως 31.12.2016 και δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπολογίζεται στο ποσό της σύνταξης.

Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλα χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς, ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει, για το παράλληλο αυτό διάστημα, το χρόνο που επιθυμεί να συνυπολογίσει ως τμήμα διαδοχικής ασφάλισης.

Μπάχαλο με το επίδομα ενοικίου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

Ο κακός χαμός με τις αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου, όπου επικρατεί κυριολεκτικά ένα μπάχαλο! Όλα όσα πρέπει να ξέρετε, λίγες ώρες μετά τα ευχάριστα νέα για χιλιάδες δικαιούχους!

Εξαιτίας των προβλημάτων που προκαλούν εμπόδια στην ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, το 60% περίπου των ενοικιαστών που έχουν ήδη επιχειρήσει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ, δεν τα έχουν καταφέρει!

Σημαντικά προβλήματα που προκαλούν ταλαιπωρία και αναστάτωση σε χιλιάδες ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ανακύψει μέσα από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την είσπραξη του επιδόματος στέγασης.

Χιλιάδες ενοικιαστές δικαιούχοι του επιδόματος, όταν επιχειρούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epidomastegasis.gr), διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής, εξαιτίας εμποδίων που προκύπτουν είτε με ευθύνη των ιδιοκτητών τους είτε με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων που έχουν στήσει το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας των αιτήσεων. Προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων μπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, να χρειαστεί να πληρώσουν πρόστιμα 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων μισθωτηρίων!

Εξαιτίας των προβλημάτων που προκαλούν εμπόδια στην ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, το 60% περίπου των ενοικιαστών που έχουν ήδη επιχειρήσει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ, δεν τα έχουν καταφέρει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προσωρινά στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΗΔΙΚΑ, επί συνόλου 108.686 αιτήσεων οι οποίες τέθηκαν σε διαδικασία υποβολής, μόλις 36.258 (33,36% του συνόλου) υποβλήθηκαν επιτυχώς και εγκρίθηκαν, ενώ 54.485 (50,1% του συνόλου) παραμένουν ανολοκλήρωτες σε αναμονή, 10.532 (9,69% του συνόλου) ακυρώθηκαν και 7.030 (6,47% του συνόλου) απορρίφθηκαν! Ουσιαστικά, η διαδικασία υποβολής έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς μόνο για το 1/3 των αιτήσεων που έχει επιχειρηθεί να υποβληθούν!

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει ο «Ε.Τ.», ο βασικότερος λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και αποστολής των αιτήσεων από χιλιάδες ενοικιαστές είναι το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό σύστημα που ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία των υποβαλλόμενων αιτήσεων με τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα TAXISnet για τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια ακινήτων εντοπίζει πολλές περιπτώσεις ιδιοκτητών που δεν έχουν ανανεώσει τα μισθωτήρια τα οποία είχαν υποβάλει αρχικά. Ουσιαστικά, οι ενοικιαστές δεν μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις επειδή το σύστημα δεν εντοπίζει ηλεκτρονικά μισθωτήρια σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.

Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, εξάλλου, το σύστημα που επεξεργάζεται τις αιτήσεις δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους ενοικιαστές, επειδή τα υποβληθέντα από τους ιδιοκτήτες και αποδεχθέντα από τους ενοικιαστές μισθωτήρια τα οποία εντοπίζει στο σύστημα TAXISnet είναι μεν σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, αλλά έχουν ημερομηνίες λήξεως πριν από την 30ή-9-2019! Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το προβλέπει ο νόμος και η σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση, αλλά το έχει καθορίσει το ίδιο το σύστημα!

Ουσιαστικά, τα κυριότερα εμπόδια με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι χιλιάδες ενοικιαστές στην προσπάθειά τους να υποβάλουν τις αιτήσεις οφείλονται στο ότι το ηλεκτρονικό σύστημα που επεξεργάζεται τις αιτήσεις «απαιτεί» από τους ιδιοκτήτες να έχουν υποβάλει και από τους ενοικιαστές να έχουν αποδεχθεί, μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet, μισθωτήρια που όχι μόνο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, αλλά και να περιλαμβάνουν, οπωσδήποτε, στη διάρκεια ισχύος τους το χρονικό διάστημα από την 1η-4-2019 έως την 30ή-9-2019! Αν για παράδειγμα ένα υποβληθέν μισθωτήριο έχει ημερομηνία λήξης 30-6-2019, ο ενοικιαστής δεν μπορεί να ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησης!

Δείτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο Athensmagazine.gr!

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share