Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Σας ενδιαφέρει: Προσλήψεις σε δήμο της χώρας!

4 Ιανουαρίου 2018 09:39
Σας ενδιαφέρει: Προσλήψεις σε δήμο της χώρας!

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου ο Δήμος Διδυμοτείχουνα μεταφέρει τα στερεά αστικά απόβλητα στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Κομοτηνή.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νέο έγκλημα που συγκλονίζει: Δολοφόνησαν άγρια δήμαρχο και τον γιο του!

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών που θα τους ανατεθούν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο της Γραμματείας (Νο. 4 ), σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων (2) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησής της στο δημοτικό μας κατάστημα, ήτοι από 04/1/2018 έως και 05/01/2018.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Υ.Δ. ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα, ήτοι ότι

α) δεν έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

β) δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε

γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και

δ) δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 3. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται εάν το τελευταίο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησής τους έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τους υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Tροχαίο-σοκ στην Κρήτη: Αυτό είναι το μελλόνυμφο ζευγάρι που σκοτώθηκε! (Photos)

4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

5. Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Ε΄ κατηγορίας

6. Απολυτήριος Τίτλος

7. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 8. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share