Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

Επίσημο για τις Εκλογές 2019: Στις 25 Απριλίου!

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις!

3 Απριλίου 2019 11:54
Επίσημο για τις Εκλογές 2019: Στις 25 Απριλίου!

Στις 25 Απριλίου ξεκινά και επίσημα η προεκλογική περίοδος για τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

Στην εγκύκλιο αυτή καθορίζονται ακόμα οι επιτρεπόμενες εκλογικές δαπάνες αλλά και ό,τι έχει να κάνει με την προβολή των υποψηφίων και των συνδυασμών.

Οι εμφανίσεις των υποψηφίων για τις εκλογές

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εμφανίσεις των υποψηφίων σε εκπομπές δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:

• 2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εµβέλειας

• 1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εµβέλειας

• 1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες

• Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται ως εµφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενηµέρωση που παρέχεται από τα αιρετά µονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους.

Επίσημο για τις Εκλογές 2019: Στις 25 Απριλίου!

Οι… εξαιρέσεις για τις εκλογές

Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθµιση που προβλέπει τον αριθµό των εµφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασµών να συµµετέχουν χωρίς περιορισµό σε εκποµπές µε οργανωµένες συζητήσεις εφόσον:

α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασµών από το αρµόδιο πρωτοδικείο, έχει διασφαλιστεί η συµµετοχή τουλάχιστον 3 ακόµη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές και

β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαµβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων.

γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, µετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασµών.

Επίσημο για τις Εκλογές 2019: Στις 25 Απριλίου!

Δαπάνες για τις εκλογές

Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις δηµοτικές εκλογές, αθροίζονται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήµου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση.

Αναφορικά με τις απαγορεύσεις στη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων, απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους παροχές προς περιφερειακούς και δηµοτικούς συνδυασµούς και προς υποψήφιους περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους από:

Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ για ποσό άνω των 1.000 ευρώ

ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και ιδρύµατα

ΟΤΑ κάθε βαθµού, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών

Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.

Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπάλληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντιστοίχων νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων µε σκοπό τη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα θέματα πολιτικής στο Athensmagazine.gr.

 

Πολιτική

Ροή ειδήσεων

Share