Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Αυστηρά πρόστιμα για πλοία που ρυπαίνουν τις θάλασσες

Ευρύτερη απαγόρευση της ρύπανσης από πλοία και αποτελεσματικές κυρώσεις

20 Νοεμβρίου 2023 13:59
Αυστηρά πρόστιμα για πλοία που ρυπαίνουν τις θάλασσες
Πηγή φωτογραφίας: Shutterstock
Από Παναγιώτης Παπανικολάου

Αποτρεπτικής φύσης πρόστιμα για πλοία που ρυπαίνουν στις θάλασσες της ΕΕ, όχι μόνο για πετρελαιοκηλίδες, αλλά και για λύματα και απορρίμματα, ζητούν οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών.

Αναλυτικότερα, την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ψήφισε για την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ με γνώμονα την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία στις ευρωπαϊκές θάλασσες και να διασφαλιστεί ότι οι δράστες αντιμετωπίζουν πρόστιμα.

Στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για την τελική μορφή της νομοθεσίας οι ευρωβουλευτές θα διασφαλίσουν ότι όλα τα διεθνή πρότυπα για την πρόληψη των παράνομων απορρίψεων από πλοία, που αναπτύχθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, θα καταστούν μέρος του δικαίου της ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα ευκολότερα εκτελεστά.

Αυστηρά πρόστιμα για πλοία που ρυπαίνουν τις θάλασσες
Πηγή φωτογραφίας: Shutterstock

Ευρύτερη απαγόρευση της ρύπανσης από πλοία και αποτελεσματικές κυρώσεις

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν την πρόταση επέκτασης των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ που απαγορεύουν την απόρριψη πετρελαίου και επιβλαβών υγρών ουσιών, ώστε να περιλαμβάνεται η απόρριψη λυμάτων, σκουπιδιών και καταλοίπων καθαρισμού.

Θέλουν ακόμη οι πλοιοκτήτες να φέρουν την ευθύνη για τυχόν περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται από τη ρύπανση, σε περίπτωση που ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα που ευθύνεται για την παράνομη απόρριψη δεν μπορεί πλέον να βρεθεί ή δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της ποινής. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης οι κυβερνήσεις της ΕΕ να αποφύγουν τον καθορισμό μέγιστων ή ελάχιστων κυρώσεων για παραβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα και η αναλογικότητα των κυρώσεων.

Περισσότερες επιτόπιες αυτοψίες

Με βάση τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ δημιουργήθηκε το CleanSeaNet, το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα προειδοποίησης για τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων και σκαφών.

Επειδή το σύστημα αυτό δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης των περιστατικών ρύπανσης, οι ευρωβουλευτές στον τομέα των μεταφορών είναι υπέρ της ενθάρρυνσης της μεγαλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα περιστατικά ρύπανσης.

Θέλουν επίσης το 50% των προειδοποιήσεων του CleanSeaNet να επαληθεύονται επιτόπου και το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά παράνομων απορρίψεων και, ως εκ τούτου, να μην μπορούν να εντοπιστούν μέχρι τη στιγμή της άφιξης στην τοποθεσία.

Αυστηρά πρόστιμα για πλοία που ρυπαίνουν τις θάλασσες
Πηγή φωτογραφίας: Shutterstock

Οι ισχύοντες κανόνες εφαρμόζονται ανεπαρκώς από τα κράτη-μέλη

«Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ δεν λειτουργούν, διότι εφαρμόζονται ανεπαρκώς από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι καιρός τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να προστατεύσουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες από τις επιβλαβείς επιπτώσεις των πλοίων που απορρίπτουν παράνομα απόβλητα. Είναι απαραίτητο να εντοπιστούν αποτελεσματικά οι παράνομες απορρίψεις και να καθοριστούν κυρώσεις σε επίπεδα που θα χρησιμεύσουν ως πραγματικό αποτρεπτικό μέσο», δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ, Marian-Jean Marinescu (ΕΛΚ, Ρουμανία).

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής εγκρίθηκε με 36 ψήφους υπέρ και μία κατά. Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών στήριξαν επιπλέον ομόφωνα (36 ψήφοι υπέρ) την απόφαση να ξεκινήσουν συνομιλίες με τα κράτη μέλη σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας, μόλις η ολομέλεια δώσει το πράσινο φως την επόμενη εβδομάδα.

Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη ρύπανση από τα πλοία αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων που παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2023 και η οποία μέτρων αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θαλάσσιων κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης.

Οι νέοι κανόνες επικεντρώνονται στα διοικητικά πρόστιμα για τη ρύπανση από τα πλοία, ενώ οι ποινικές κυρώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ξεχωριστή νομοθεσία που οι ευρωβουλευτές διαπραγματεύονται επί του παρόντος με τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share