Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Τραπεζικές καταθέσεις έως 1.000 ευρώ έχει το 72,5% των Ελλήνων

Πάντως οι μεγάλες καταθέσεις, αυτές πάνω από 100.000 ευρώ, αυξήθηκαν το 2022 σε σύγκριση με το 2021

1 Ιουνίου 2023 14:30
Τραπεζικές καταθέσεις έως 1.000 ευρώ έχει το 72,5% των Ελλήνων
Από Παναγιώτης Παπανικολάου

Καταθέσεις έως 1.000 ευρώ έχουν σχεδόν 8 στους 10 καταθέτες, στοιχείο που δείχνει ότι τα χρήματα που περισσεύουν στους περισσότερους έτσι ώστε να αποταμιεύσουν είναι λίγα.

Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) για τις τραπεζικές καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, αυτές στο τέλος του 2022 ανέρχονταν σε 191,87 δισ. ευρώ έναντι 179,97 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021, αυξημένες κατά 6,61%.

Από αυτές τα 134,03 δισ. ευρώ αφορούν καταθέσεις κάτω των 100.000, ενώ τα υπόλοιπα 57,84 δισ. ευρώ είναι μη εγγυημένες επιλέξιμες καταθέσεις, καταθέσεις δηλαδή άνω των 100.000 ευρώ (σ.σ. οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι εγγυημένες μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη).

Πάντως οι μεγάλες καταθέσεις, αυτές πάνω από 100.000 ευρώ, αυξήθηκαν το 2022 σε σύγκριση με το 2021 πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Συγκεκριμένα ενισχύθηκαν κατά 13,9% ή κατά περίπου 7 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα κατά 3,79% ή κατά 5 δισ. ευρώ περίπου.

Τραπεζικές καταθέσεις έως 1.000 ευρώ έχει το 72,5% των Ελλήνων

Το 72,5% των καταθετών είναι μικροκαταθέτες, καθώς διατηρούν καταθέσεις έως 1.000 ευρώ. Καταθέσεις πάνω από 1.000 ευρώ και έως 5.000 ευρώ είχε το 2022 το 12,4% των καταθετών, από 5.001 έως 50.000 ευρώ το 13%, από 50.001 έως 100.000 ευρώ το 1,4% και καταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ είχε μόλις το 0,7% των καταθετών.

Οι καταθέσεις όπου το υπόλοιπο του λογαριασμού στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν μέχρι 1.000 ευρώ αποτελούσαν μόλις το 1,4% του συνόλου, περίπου 2,69 δισ. ευρώ, το 5,1% ή 9,78 δισ. ευρώ ήταν μικρές καταθέσεις 1.001-5.000 ευρώ, το 35,7% ή 68,49 δισ. ευρώ των καταθέσεων ήταν από 5.001 έως 50.000 ευρώ, ενώ το 15,7% ή 30,12 δισ. ευρώ αφορούσε καταθέσεις από 50.001 έως 100.000 ευρώ.

Αν και οι διαφορές με τα δύο χρόνια της πανδημίας δεν είναι πολύ μεγάλες, διαπιστώνεται το 2022, με βάση πάντα τα στοιχεία από τους ετήσιους απολογισμούς του ΤΕΚΕ, μια αύξηση του ποσοστού των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ.

Το 2020 αποτελούσαν το 36,5% του συνόλου των καταθέσεων, το 2021 αυξήθηκαν σε 40% και πέρυσι σε 42%. Επιπλέον, το 2022 αυξήθηκε το ποσοστό των πολύ μικρών καταθετών με υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους έως 1.000 ευρώ: το 2020 αποτελούσαν το 71,9%, περίπου όσο και το 2021 (71,8%), και το 2022 αυξήθηκαν στο 72,5%. Από την άλλη, εκεί που παρατηρούνται οι μεγαλύτερες απώλειες είναι στον αριθμό των καταθετών με καταθέσεις πάνω από 1.000 και έως 5.000 ευρώ – στην ουσία δηλαδή οι μικροί καταθέτες.

Το ποσοστό όσων είχαν καταθέσεις 1.001-5.000 ευρώ ήταν το 2020 13,8% και το 2021 13,1%, για να πέσει στο 12,4%. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι ακόμη και αν αρκετοί είχαν λίγο μεγαλύτερα υπόλοιπα στους λογαριασμούς τους τη διετία 20202021, απόρροια των λιγότερων δαπανών που έκαναν τα νοικοκυριά εξαιτίας των lockdowns, το 2022 με την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα να έχει ανακάμψει πλήρως, αλλά και την ακρίβεια να «σαρώνει», αρκετοί ήταν αυτοί που κατέφυγαν στις αποταμιεύσεις.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share