Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023

Δώρο Χριστουγέννων: Τι γίνεται σε περίπτωση απόλυσης ή παραίτησης - Πόσα δικαιούστε και πότε πρέπει να τα πάρετε (Video)

Το δώρο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό ή με 25 ημερομίσθια

9 Δεκεμβρίου 2022 14:42
Δώρο Χριστουγέννων: Τι γίνεται σε περίπτωση απόλυσης ή παραίτησης - Πόσα δικαιούστε και πότε πρέπει να τα πάρετε (Video)
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να καταβάλλουν το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους, καθώς η μη καταβολή του αποτελεί ποινικό αδίκημα. Παράλληλα, κατατέθηκε η τροπολογία για το «καλάθι του Αϊ-Βασίλη» που αφορά στα παιδικά παιχνίδια.

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη, όπως και οι επιδοτούμενοι άνεργοι (ΟΑΕΔ).

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το δώρο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό ή με 25 ημερομίσθια (ανάλογα τον τρόπο αμοιβής του εργαζόμενου).

Τι γίνεται σε περίπτωση απόλυσης ή παραίτησης

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ωστόσο, δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται και όσοι εργαζόμενοι απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν από τις δουλειές τους νωρίτερα από τις 31 Δεκεμβρίου.

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές κατά την ημέρα λύσης της εργασιακής σχέσης

Αν, λοιπόν, κάποιος έχει απολυθεί ή παραιτηθεί πριν τα τέλη Δεκεμβρίου, τότε το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως ακολούθως:

  • 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό
  • 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Χριστουγέννων.

Όσον αφορά την καταβολή του, στις περιπτώσεις απόλυσης και παραίτησης ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλλει και μαζί με τα χρήματα που προβλέπονται για την παραίτηση – απόλυση. Ειδάλλως, το αργότερο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share