Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021

Θρίαμβος της τεχνολογίας: Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτεροι ζήτηση στην Ελλάδα - Ποιοι είναι οι μισθοί

Τα στοιχεία του ΣΕΒ είναι ξεκάθαρα

18 Οκτωβρίου 2021 18:59
Θρίαμβος της τεχνολογίας: Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτεροι ζήτηση στην Ελλάδα - Ποιοι είναι οι μισθοί
Από Ραφαήλ Αλαγάς

Ένα... θρίαμβο της τεχνολογίας μας δείχνει ο ΣΕΒ στην Ελλάδα, μιας και η μελέτη του για την περίοδο 2013-2019 έδειξε με σαφήνεια την υπεροχή της μεταξύ των 11 επαγγελμάτων με τη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης.

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με πυξίδα τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, τη στιγμή που εκτιμάται πως υπάρχει μια μεγάλη φτωχοποίηση του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τη μελέτη τα επαγγέλματα αυτά αμείβονται και με καλύτερους μισθούς σε σχέση με το μέσο όρο και είναι τα εξής:

 • τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας,
 • υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο,
 • υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών,
 • υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών,
 • πωλητές,
 • χειροτέχνες και τυπογράφοι,
 • ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί,
 • τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης,
 • χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού,
 • συναρμολογητές (μονταδόροι),
 • οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού.

Ποιες οι απολαβές

Σχετικά με τις αμοιβές, αναφέρεται ότι οι μέσοι μισθοί επαγγελμάτων, όπως των: «Ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών», «Τεχνικών του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας» και «Υπάλληλων γενικών καθηκόντων και χειριστών μηχανών με πληκτρολόγιο» είναι υψηλότεροι από τον μέσο μισθό της οικονομίας, γεγονός που συνιστά ένδειξη υπερβάλλουσας ζήτησης για ανθρώπινο δυναμικό στα εν λόγω επαγγέλματα. Επιπλέον, οι μέσοι μισθοί ορισμένων δυναμικών επαγγελμάτων χαμηλών τυπικών προσόντων, όπως είναι οι «Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού», οι «Συναρμολογητές (μονταδόροι)» και οι «Χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού» βρίσκονται πολύ κοντά στο μέσο μισθό της οικονομίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβή των τυπικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού για τα εν λόγω επαγγέλματα, όπως και για τους «Ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς», είναι χαμηλή σε σχέση με άλλα επαγγέλματα υψηλών προσόντων (για παράδειγμα αυτών για τα οποία απαιτείται πανεπιστημιακή εκπαίδευση), θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο μέσος μισθός τους βρίσκεται κοντά στο μέσο μισθό της οικονομίας ή τον υπερβαίνει, εξαιτίας της υπερβάλλουσας ζήτησης εκ μέρους των επιχειρήσεων για ανθρώπινο δυναμικό στα επαγγέλματα αυτά.

Συνολικά σύμφωνα με τη μελέτη κατά την περίοδο 2013 – 2019 στους παραγωγικούς κλάδους βιομηχανίας, μεταφορών και επικοινωνιών καταγράφεται μέχρι και τριπλάσια αύξηση της απασχόλησης σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share