Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Μειωμένα ενοίκια: Διευκρινίσεις για τις δηλώσεις COVID Μαρτίου 2020-Μαΐου 2021 - Δεύτερη ευκαιρία για αποζημιώσεις ιδιοκτητών

Η ΑΑΔΕ «φωτίζει» τα σκοτεινά σημεία με 12 ερωτήσεις και απαντήσεις

8 Ιουλίου 2021 08:46
Μειωμένα ενοίκια: Διευκρινίσεις για τις δηλώσεις COVID Μαρτίου 2020-Μαΐου 2021 - Δεύτερη ευκαιρία για αποζημιώσεις ιδιοκτητών
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Προσπάθεια να δοθεί λύση στον γρίφο των «κουρεμένων» ενοικίων επιχειρεί να δώσει η ΑΑΔΕ, μέσα από ένα νέο πλαίσιο – εγκύκλιο 12 ερωτήσεων και απαντήσεων για τις δηλώσεις Covid.

Το συγκεκριμένο θέμα με τα ενοίκια πάντως αποτελεί έναν ισχυρό πονοκέφαλο για όλους και η ΑΑΔΕ επιχειρεί να φωτίσει τα όποια σκοτεινά σημεία, που αφορούν τους εκμισθωτές ακινήτων Επίσης, μόνο ηλεκτρονικά θα γίνεται η υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Οι λύσεις που δίνει η ΑΑΔΕ άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Λήξη συμβολαίου: Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση λύσης της μίσθωσης για ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης (εξωσυμβατική χρήση) και καταβάλλεται ενοίκιο ή «αποζημίωση χρήσης», προκειμένου ο ιδιοκτήτης να λάβει αποζημίωση από το δημόσιο για τα ενοικίου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», στο πεδίο «Είδος μίσθωσης» να επιλεγεί «Εξωσυμβατική χρήση» και να αναγραφεί στο πεδίο «Συνολικό μηνιαίο μίσθωμα» το ποσό της αποζημίωσης χρήσης. Ο εκμισθωτής – ιδιοκτήτης αυτής της περίπτωσης καλείται να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το πραγματικό γεγονός όπως ενδεικτικά το μισθωτήριο που έληξε (ανάλογα με τη χρονική περίοδο έναρξης της μίσθωσης, ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο) και το Ε2 των προηγούμενων ετών στο οποίο δηλωνόταν το ποσό της αποζημίωσης ή του μισθώματος που καταβαλλόταν.

 2. Κυλικεία σχολείων: Οι μισθωτές κυλικείων δημόσιων σχολείων έχουν το δικαίωμα καταβολής μειωμένου. Ωστόσο, οι σχολικές επιτροπές που εκμεταλλεύονται τα ως άνω κυλικεία, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν δικαιούνται αποζημίωση, για το διάστημα από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 2020.

 3. Περίπτερα: Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και «Δήλωση Covid» για την παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου πριν από την έκδοση της Α.1058/2021 ΚΥΑ, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των ως άνω δηλώσεων.
 4. Καταστήματα Outlet: Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και η «Δήλωση Covid» υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, στις περιπτώσεις που ο ΚΑΔ της μισθώτριας επιχείρησης εντάσσεται στο 40%.

 5. Ακίνητα μέσω Leasing: Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο/νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα εκμεταλλεύεται ακίνητο για το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εταιρεία leasing το οποίο στη συνέχεια εκμισθώνει σε τρίτο, προκειμένου να διεκδικήσει αποζημίωση θα πρέπει να υποβάλλει «Δήλωση Covid» και «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Ο εκμισθωτής της περίπτωσης αυτής, εφόσον κληθεί, πρέπει να στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 6. Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σε περιπτώσεις εκμίσθωσης με δικαίωμα υπεκμίσθωσης βραχυχρόνια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Δηλαδή εάν κάποιος έχει μισθώσει σε κάποιον ένα ακίνητο και αυτός ο δεύτερος, το αξιοποιηθεί μέσω Airbnb τότε ο ιδιόκτητης δεν δικαιούται αποζημίωση και ο υπεκμισθωτής δεν μπορεί να του «κουρέψει» το ενοίκιο ανεξάρτητα αν δεν το «δούλεψε» μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

 7. Συνιδιοκτησία: Εφόσον υπάρχει συνιδιοκτησία, στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» θα πρέπει να δηλώνονται τα ορθά ποσοστά συνιδιοκτησίας ενός ακινήτου, προκειμένου να αντλούνται σωστά κατά την εκκαθάριση της «Δήλωσης Covid».

 8. Υπεκμισθώσεις με πολλά ακίνητα: Για τους μήνες Μάρτιο 2020 και εφεξής, για τις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων με πολλά ακίνητα, δύναται να υποβάλλεται τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», από την 5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2021, ώστε οι υπεκμισθωτές να προβούν σε αντιστοίχιση των ακινήτων που υπεκμισθώνουν στον υπομισθωτή με τους αύξοντες αριθμούς των ακινήτων που μισθώνουν από τον εκμισθωτή, όπως αυτοί αποτυπώνονται στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» που υποβλήθηκε για την αρχική εκμίσθωση.

 9. Υπεκμισθώσεις χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης:Τόσο ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής όσο και ο υπεκμισθωτής ενός ακινήτου, δεν δικαιούνται αποζημίωση, εφόσον:
  - έχει λυθεί η συμφωνία μίσθωσης κατά την περίοδο ισχύος των ως άνω ευνοϊκών ρυθμίσεων,
  - δεν έχει γίνει χρήση του δικαιώματος μειωμένης ή μη καταβολής μισθώματος από τους μισθωτές / υπομισθωτές.
  - πρόκειται για νομικό πρόσωπο το οποίο είναι σε κατάσταση αναστολής για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή έχει προβεί σε διακοπή εργασιών εντός του μήνα που αφορά η σχετική «Δήλωση Covid».
  - πρόκειται για νομικό πρόσωπο του οποίου ο μισθωτής δε δικαιούται πλήρους απαλλαγής μισθώματος άλλα μείωσης αυτού κατά 40% (για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Μάιο του 2021).
 10. Κληρονομιές – Αγορές ακινήτων: Τα πρόσωπα που υπεισέρχονται σε υφιστάμενη μίσθωση λόγω επαχθούς ή μη αιτίας (για παράδειγμα, αγορά ακινήτου, κληρονομιά ακινήτου, μετασχηματισμός επιχειρήσεων, κλπ.), προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι αποζημιώσεων , θα πρέπει να υποβάλλουν τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και τη «Δήλωση Covid»

 11. Αλλαγή ΚΑΔ: Στην περίπτωση που λόγω τροποποίησης των σχετικών κανονιστικών πράξεων (ΚΑΔ) μεταβλήθηκε το ποσοστό της μείωσης του μισθώματος που δικαιούνται οι μισθωτές ή οι υπομισθωτές, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση απαιτείται οι εκμισθωτές / υπεκμισθωτές να προβαίνουν σε διόρθωση των «Δηλώσεων Covid». Δηλαδή εάν η δραστηριότητα του ενοικιαστή άλλαξε ΚΑΔ μέσα στην προαναφερόμενη περίοδο ή ο συγκεκριμένος ΚΑΔ, κάποιο μήνα, άλλαξε ποσοστό μείωσης ενοικίου τότες ο ιδιοκτήτης τους ακινήτους θα ρέπει να κάνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στις δηλώσεις COVID.

 12. Μείωση ενοικίου: Στην περίπτωση που λόγω τροποποίησης των σχετικών κανονιστικών πράξεων μεταβλήθηκε το ποσοστό της μείωσης του μισθώματος που δικαιούνται οι μισθωτές ή οι υπομισθωτές, προκειμένου να εφαρμοστεί η μείωση, απαιτείται οι εκμισθωτές / υπεκμισθωτές να προβαίνουν σε διόρθωση των «Δηλώσεων Covid», μετά από σχετικό μήνυμα της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον η καταβολή ή μη καταβολή του μισθώματος έλαβε χώρα με βάση τα όσα ορίζουν οι κείμενες αποφάσεις.

Μειωμένα ενοίκια: Δεύτερη ευκαιρία για αποζημιώσεις ιδιοκτητών

Δεύτερη ευκαιρία έχουν από σήμερα όσοι ιδιοκτήτες για μια σειρά από λόγους δεν «πήγαν ταμείο» για να λάβουν αποζημιώσεις για τα κουρεμένα ενοίκια παρελθόντων μηνών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών, στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπορούν από σήμερα και μέχρι τις 20 Ιουλίου να υποβάλουν δηλώσεις covid όσοι ιδιοκτήτες δεν έλαβαν αποζημιώσεις:

 • για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021
 • για τις υπεκμισθώσεις που κουρεύτηκαν την περίοδο 2020 - 2021.

Όπως αναφέρεται θα αναρτηθούν ειδοποιήσεις λαθών και θα αποσταλούν μηνύματα στους ενδιαφερόμενους. Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής:

 • τροποποιητικών δηλώσεων για υπεκμισθώσεις με πολλά ακίνητα για το 2020 και το 2021, και
 • αρχικών δηλώσεων COVID από εκμισθωτές σε αλυσίδες υπεκμισθώσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση COVID για το 2020.

Η επεξεργασία και η καταβολή των αποζημιώσεων για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα διενεργηθεί μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μέσα στο διάστημα αυτό θα επιλυθούν και επιμέρους προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη μέχρι τώρα διαχείριση των αιτήσεων αυτών.

Μεωμένα ενοίκια: Δεύτερη ευκαίρια για αποζημιώσεις ιδιοκτητών - Τα sos που «ξεμπλοκάρουν» τις δηλώσεις

Τα SOS

Όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Οικονομικών είναι πολύ σημαντικό οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων:

 • Να μην ξεχάσουν να δηλώσουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet, ώστε να καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς.
 • Να υποβάλουν δηλώσεις COVID για τους μήνες που έχουν λάβει προκαταβολή αποζημίωσης, γιατί αλλιώς χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης και θα πρέπει γι’ αυτούς να κινηθεί η σχετική διαδικασία αναζήτησης των ποσών που έλαβαν.

Σημειώνεται ότι η επεξεργασία και η καταβολή των αποζημιώσεων για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 20 Ιουλίου θα διενεργηθεί μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μέσα στο διάστημα αυτό θα επιλυθούν και επιμέρους προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη μέχρι τώρα διαχείριση των αιτήσεων αυτών.

Ο Μάιος

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 – Μαΐου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 654,7 εκατ. ευρώ.

Μόνο το Μάιο 170.456 ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν ποσό συνολικού ύψους 92,6 εκατ. ευρώ, που καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Μάιο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, τα 72,9 εκατ. ευρώ αφορούν 165.446 φυσικά πρόσωπα και τα 19,7 εκατ. ευρώ αφορούν 5.010 νομικά πρόσωπα. Όμως όλοι οι προαναφερθέντες, για να μην κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα στο Δημόσιο, θα πρέπει , έως και τις 15 Ιουλίου. να υποβάλουν δηλώσεις COVID για τον μήνα Μάιο στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του συστήματος ΤΑΧΙSnet.

Τονίζεται, δε, για ακόμη μία φορά, ό το Υπουργείο Οικονομικών, ότι είναι πολύ σημαντικό οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων:

 • Να μην ξεχάσουν να δηλώσουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet, ώστε να καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς.
 • Να υποβάλουν δηλώσεις COVID για τους μήνες που έχουν λάβει προκαταβολή αποζημίωσης, γιατί αλλιώς χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης και θα πρέπει γι’ αυτούς να κινηθεί η σχετική διαδικασία αναζήτησης των ποσών που έλαβαν.

Μεωμένα ενοίκια: Δεύτερη ευκαίρια για αποζημιώσεις ιδιοκτητών

Ο Ιούλιος

Επίσης, για τον Ιούλιο προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου μόνο για τις επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα λειτουργίας στα τέλη Ιουνίου, όπως επιχειρήσεις του πολιτισμού και αθλητισμού, δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, πάρκα αναψυχής και επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται και τα γυμναστήρια, για τα οποία ίσχυε απαγόρευση δραστηριότητας έως πρόσφατα και λειτουργούν ακόμη με σημαντικούς περιορισμούς. Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Ιούλιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει το 2022 - Ποιοι θα δουν από 50% έως και 100% μείωση

Επεκτείνονται και για το 2021 οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ όπως και οι απαλλαγές των αγροτεμαχίων, όπως προβλέπει απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο φετινός φόρος κατοχής θα υπολογιστεί με την ίδια μέθοδο, όπως και πέρυσι, που, σε συνδυασμό με τη διατήρηση στα ίδια επίπεδα για φέτος των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σημαίνει οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα πληρώσουν τον ίδιο φόρο, πλην εξαιρέσεων. Επίσης, δες πώς θα βρεις το σπίτι σου στη νέα εφαρμογή για τις αντικειμενικές αξίες.

ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει το 2022

Η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ

Με την νέα απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2021 θα υπολογιστεί όπως και ο ΕΝΦΙΑ του 2020. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι και για το έτος 2021, δεν θα υπόκειται σε συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, όπως συνέβη και για τα έτη 2016-2020.

Επίσης, επεκτείνεται και στο έτος 2021 η ισχύς των διατάξεων για τη μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων κατά 22% σε σύγκριση με το ύψος στο οποίο είχε διαμορφωθεί το 2018.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις αυτές ίσχυσαν για πρώτη φορά το 2019 και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στο 2020, με τις οποίες, ο κύριος φόρος μειώνεται ως εξής:

 • κατά 30% για συνολική αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ,
 • κατά 27% για συνολική αξία ακίνητης περιουσίας από 60.000,01 μέχρι 70.000 ευρώ,
 • κατά 25% για συνολική αξία ακίνητης περιουσίας από 70.000,01 μέχρι 80.000 ευρώ,
 • κατά 20% για συνολική αξία ακίνητης περιουσίας από 80.000,01 μέχρι 1.000.000 ευρώ,
 • κατά 10% για συνολική αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Ποιοι πληρώνουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ

Στις εξαιρέσεις, εντάσσονται διάφορες κατηγορίες φορολογουμένων που θα πληρώσουν αυξημένο ή μειωμένο ΕΝΦΙΑ. Αυξημένο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι οι οποίοι στη διάρκεια του 2020:

 • Απέκτησαν με αγορά ή δωρεά ή γονική παροχή ή κληρονομιά κάποιο ακίνητο.
 • Διόρθωσαν το Ε9 στην εφορία, δηλώνοντας μεγαλύτερο εμβαδόν των ακινήτων τους, σε ευθυγράμμιση με τη δήλωση που υπέβαλαν στο Κτηματολόγιο.
 • Εμφάνισαν στους Δήμους τυχόν αδήλωτα τετραγωνικά των ακινήτων τους.
 • Νομιμοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους και τους δήλωσαν στην Πολεοδομία και στην Εφορία.

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα δουν από 50% έως και 100% μείωση

Ποιοι θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ

Μειωμένο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν, οι φορολογούμενοι που είχαν εισοδήματα λίγο πάνω από 9.000 έως 12.000 ευρώ και μικρής αξίας ακίνητη περιουσία και με τις μειώσεις των εισοδημάτων λόγω της πανδημίας, θα ενταχθούν στην κατηγορία των φορολογουμένων που πληρώνουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50%.

Τη συγκεκριμένη μείωση την εξασφαλίζουν όσοι συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Για το ζευγάρι το ποσό είναι 10.000 ευρώ, για το ζευγάρι με ένα παιδί, 11.000 ευρώ και τον έγγαμο με δύο παιδιά 12.000 ευρώ.
 • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
 • Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του, να μην υπερβαίνουν τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
 • Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τι θα αλλάξει από το 2022

Από τον Μάρτιο του 2022 θα ξεκινήσουν οι πληρωμές του ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους, όπως αποκαλύπτει η 10η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, με την οποία άνοιξε ο δρόμος για την εκταμίευση της δόσης των 748 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Έτσι, ΕΝΦΙΑ θα πληρώνουν όλο το χρόνο από το 2022 οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Πρόκειται για ένα παλιό σχέδιο που βρισκόταν εδώ και αρκετά χρόνια στα συρτάρια του υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν θα υλοποιηθεί από το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή της Κομισιόν, από το 2022 τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν τον Μάρτιο αντί για τον Αύγουστο και θα υπολογιστούν με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες, οι οποίες και θα ισχύσουν σύντομα.

ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει το 2022 - Ποιοι θα δουν από 50% έως και 100% μείωση

Η πληρωμή του φόρου θα γίνεται είτε σε 9 μηνιαίες δόσεις, είτε και σε 12, με την πρώτη να είναι τον Απρίλιο και την τελευταία, είτε τον Δεκέμβριο, είτε τον Μάρτιο.

Η έκθεση οριστικοποιεί το πλάνο που έχει χαράξει η κυβέρνηση: οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων -με τις οποίες θα καλύπτεται πλέον το 95% της επικράτειας μετά και την επέκταση του συστήματος σε νέες περιοχές- θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αλλά θα ενεργοποιηθούν από την 1/1/2022 και για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και για τον υπολογισμό των φόρων μεταβίβασης: αγορές, δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές.

Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν χρονικό περιθώριο περίπου έξι μηνών να αποφασίσουν αν τους συμφέρει να κάνουν τώρα τις μεταβιβάσεις τους (με το ισχύον πλαίσιο αντικειμενικών αξιών) ή να περιμένουν την ενεργοποίηση των νέων τιμών. Φυσικά, η αναμονή θα έχει νόημα σε περίπτωση που υπάρξει μείωση στις τιμές ζώνης.

Ακίνητα: Πού θα βρείτε κατοικίες κάτω των 50.000 ευρώ; Τι θα ισχύει για τα ανακαινισμένα ακίνητα και τον ΕΝΦΙΑ

Τα περισσότερα ακίνητα είναι από 30 έως 70 τ.μ. και χρήζουν είτε μερικής είτε ολικής ανακαίνισης, ενώ τα επιλέγουν επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναζητούν υψηλές αποδόσεις n Η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε Εξάρχεια, Παγκράτι, Αμπελόκηπους, Ζωγράφου, Νεάπολη καθώς και περιμετρικά στους σταθμούς του μετρό Αλσος Βεΐκου – Γουδή!

Από μονοκατοικία στον Αγιο Δημήτριο μέχρι διαμέρισμα 7ου ορόφου στον Βύρωνα υπάρχουν ακίνητα διαθέσιμα προς πώληση στην Αττική σε τιμές κάτω των 50.000 ευρώ. Βέβαια, τα περισσότερα από αυτά κυμαίνονται σε μέγεθος από 30 τ.μ. έως 70 τ.μ. και χρήζουν είτε μερικής είτε ολικής ανακαίνισης καθώς έχουν κατασκευαστεί σε παλαιότερες δεκαετίες. Τα παραπάνω προκύπτουν από στοιχεία που συγκέντρωσε από ιστοσελίδες αγγελιών το Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates για λογαριασμό των «ΝΕΩΝ».

Τα συγκεκριμένα ακίνητα αποτελούν κατά κύριο λόγο επιλογή επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναζητούν υψηλές αποδόσεις είτε μέσα από τη δραστηριοποίηση στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης είτε μέσα από τη μεταπώληση σε υψηλότερη τιμή. Η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε Εξάρχεια, Παγκράτι, Αμπελόκηπους, Ζωγράφου, Νεάπολη καθώς και περιμετρικά στους νέους σταθμούς της γραμμής 4 του μετρό (Αλσος Βεΐκου – Γουδή). Πρόκειται για ένα έργο που έπειτα από πολλές καθυστερήσεις αναμένεται να ξεκινήσει, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής και την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών του κέντρου της Αθήνας, ενώ θα διευκολύνει και την πρόσβαση των πολιτών σε πολλά σημαντικά κτίρια και εγκαταστάσεις, όπως δικαστήρια, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ. Υπολογίζεται ότι με τη γραμμή 4 θα μετακινούνται συνολικά περίπου 340.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ οι μετακινήσεις με ΙΧ αναμένεται να μειωθούν κατά 60.000.

Οσον αφορά τις τιμές πώλησης, αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή του ακινήτου και την κατάστασή του. Στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα, η ζητούμενη τιμή πώλησης διαμορφώνεται στα 614 έως 839 ευρώ/τ.μ. για τα ακίνητα που χρήζουν ολικής ανακαίνισης και από 635 έως 847 ευρώ/τ.μ. για τα ακίνητα που χρήζουν μερικής ανακαίνισης.

Οι ζητούμενες τιμές εκτοξεύονται όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα που έχουν εγγραφεί σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης: σε αυτή την περίπτωση κυμαίνονται από 1.500 έως 2.500 ευρώ/τ.μ. ανάλογα με την περιοχή και τον όροφο. Και αυτό γιατί οι προοπτικές της βραχυχρόνιας μίσθωσης παραμένουν θετικές στη μετά Covid-19 εποχή. Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τη φετινή σεζόν μπορεί να ανακτηθεί το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που κατεγράφησαν πέρυσι, αφού τα μηνύματα που έρχονται από το μέτωπο των προκρατήσεων είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά.

Ακίνητα: Πού θα βρείτε κατοικίες κάτω των 50.000 ευρώ;

Η νέα τάση
Μια νέα τάση που αναπτύσσεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων αγοραστών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates Θεμιστοκλή Μπάκα, είναι ότι οι περισσότεροι πλέον, σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν στόχευαν σε ακίνητα μικρότερης επιφάνειας, δηλαδή 25-45 τ.μ., με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, αναζητούν ακίνητα από 50 έως 75 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια.

Οπως λέει ο ίδιος, ένα μεγάλο ποσοστό των επενδυτών πλέον στοχεύει στην αγορά του ακινήτου, την άμεση ανακαίνιση, τη μακροχρόνια μίσθωση για 3-4 χρόνια λόγω των ικανοποιητικών αποδόσεων που προσφέρει η μίσθωση τα τελευταία 2-3 χρόνια και τη μεταπώληση μετά τη ωρίμανση της κτηματαγοράς και την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης, με σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης απόδοσης από την επένδυσή τους. Μεγαλύτερα και πιο καινούργια σπίτια με τιμή πώλησης μέχρι 50.000 ευρώ υπάρχουν στις άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Ενδεικτικά, στην περιοχή Κορδελιό της Θεσσαλονίκης διατίθεται προς πώληση διαμέρισμα πρώτου ορόφου 120 τ.μ. που κατασκευάστηκε το 1970, ενώ στον Βόλο υπάρχει διαμέρισμα 1ου ορόφου, με ένα υπνοδωμάτιο, 63 τ.μ., με έτος κατασκευής το 2002.

ΕΝΦΙΑ: Ρετούς στους συντελεστές παλαιότητας - Τι θα ισχύσει για τα ανακαινισμένα ακίνητα

Αλλαγές στους συντελεστές παλαιότητας οι οποίοι διαμορφώνουν το ύψος του ΕΝΦΙΑ σχεδιάζει το επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών, μετά την ανακοίνωση των νέων αντικειμενικών αξιών.

Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια για μια νέα εξίσωση η οποία θα λαμβάνει υπόψη της την πιθανή ανακαίνιση του ακινήτου, τις επισκευές, την ενεργειακή αναβάθμιση κ.α. Πρόκειται για εργασίες που διαφοροποιούν την αξία σε ακίνητα ίδιας παλαιότητας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συντελεστές παλαιότητας δεν προβλέπουν καμία ελάφρυνση για τα πολύ παλαιά ακίνητα, με ηλικίας μεγαλύτερη της 25ετίας, όταν το μεγαλύτερο μέρος του οικοδομικού ιστού της Αθήνας έχει κατασκευαστεί τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

undefined

Για παράδειγμα, έστω ακίνητο με βασικό φόρο 600 ευρώ. Ανάλογα με την ηλικία του ακινήτου ο ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται ως εξής:

 • Ακίνητο 30ετίας που έχει πλήρως και εξ ολοκλήρου ανακαινιστεί προ 2ετίας ώστε να χρησιμοποιηθεί για βραχυχρόνια μίσθωση (π.χ. airbnb) έχει σήμερα μηδενική επιβάρυνση στον ΕΝΦΙΑ από συντελεστή παλαιότητας. Δηλαδή θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 600 ευρώ
 • Ακίνητο 25ετίας που δεν έχει ανακαινιστεί μετά την κατασκευή του και παραμένει ως είχε το 1996: Έχει συντελεστή παλαιότητας 1,05. Δηλαδή θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 630 ευρώ
 • Ακίνητο 18ετίας που δεν έχει ανακαινιστεί μετά την κατασκευή του και παραμένει ως είχε το 2003: Έχει συντελεστή παλαιότητας 1,10. Δηλαδή θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 660 ευρώ
 • Ακίνητο 6ετίας: Έχει συντελεστή παλαιότητας 1,20. Δηλαδή θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 720 ευρώ
 • Ακίνητο 40ετίας που έχει πλήρως και εξ ολοκλήρου ανακαινιστεί προ 2ετίας ώστε να χρησιμοποιηθεί για βραχυχρόνια μίσθωση (π.χ. airbnb) έχει σήμερα μηδενική επιβάρυνση στον ΕΝΦΙΑ από συντελεστή παλαιότητας. Δηλαδή θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 600 ευρώ

Σύμφωνα με πηγές στο υπουργείο Οικονομικών, στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές στο σύστημα προσδιορισμού των συντελεστών παλαιότητας, καθώς σήμερα μοναδικό κριτήριο για τον συγκεκριμένο συντελεστή είναι η ηλικία του ακινήτου. Συζητείται, συνεπώς η καθιέρωση σύνθετων και διαφορετικών συντελεστών παλαιότητας που θα λαμβάνουν υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου, τα οποία διαφοροποιούν την αξία σε ακίνητα ίδιας παλαιότητας, όπως η ανακαίνιση, οι επισκευές και η ενεργειακή αναβάθμιση. Ωστόσο η εξίσωση δεν είναι εύκολη, καθώς πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο η φορολογική Διοίκηση θα διαπιστώνει και θα πιστοποιεί την ανακαίνιση - για παράδειγμα - ενός ακινήτου.

Παράλληλα αρμόδιοι παράγοντες εισηγούνται αλλαγές στα κλιμάκια με σπάσιμο τους σε περισσότερα έτσι ώστε να ενισχυθεί η αναλογικότητα και η προοδευτικότητα τους.

Σύμφωνα με το σημερινό καθεστώς ο Βασικός Φόρος υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες νεόδμητων ακινήτων. Για τα ακίνητα με παλαιότητα άνω των 25 ετών δεν υπάρχει σήμερα πρόβλεψη για μείωση του βασικού φόρου. Απλώς ο βασικός φόρος μένει ως υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά. Αντίθετα, για τα ακίνητα με παλαιότητα μικρότερη των 25 ετών, ο Βασικός Φόρος προσαυξάνεται κλιμακωτά κατά 5% έως και 25%, καθώς οι «συντελεστές παλαιότητας» χρησιμοποιούνται σήμερα μόνο για να αυξήσουν τον φόρο σε ακίνητα νεότερα της 25ετίας.

Πρόκειται για έναν συντελεστή που διατηρείται αμετάβλητος από το 1985 και σύμφωνα με παράγοντες της κτηματαγοράς ήρθε η ώρα να αλλάξει. Και αυτό γιατί δεν ταυτίζονται οι φορολογητέες αξίες, όπως φαίνεται από τους συντελεστές παλαιότητας, τους συντελεστές εμπορικότητας και τους συντελεστές ορόφου, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται φόροι σε πλασματικές αξίες και μπορεί να κρύβουν αδικίες.

Ειδική ομάδα εργασίας φορολογικής πολιτικής έχει συσταθεί και επεξεργάζεται διορθώσεις, ώστε ο νέος ΕΝΦΙΑ να είναι εναρμονισμένος με τις μεταβολές που έγιναν στις αντικειμενικές αξίες, με νέα δομή και νέα διάρθρωση. Στόχος είναι η διατήρηση της συνολικής δημοσιονομικής ουδετεροτητας, που σημαίνει ότι τα δημόσια έσοδα δεν θα αυξηθούν από τον ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, Χρήστος Τριαντόπουλος στο Open tv. Με βάση τα παραπάνω θα καθοριστούν οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο νέο ΕΝΦΙΑ, τον οποίο θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τον ερχόμενο Μάρτιο σε 10 ή 12 μηνιαίες δόσεις.

Οι σημερινοί συντελεστές παλαιότητας

Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον καθεστώς κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, η παλαιότητα ενός ακινήτου επηρεάζει με έξι διαφορετικούς συντελεστές το ύψος του φόρου.

Για τα παλαιά ακίνητα, ηλικίας άνω των 26 ετών ο συντελεστής είναι 1 και όσο μικρότερη είναι η ηλικία του ακινήτου, τόσο αυξάνεται ο φόρος. Δηλαδή οι συντελεστές παλαιότητας προασαυξάνουν το ποσό του φόρου εκτός της περίπτωσης που η ηλικία του ακινήτου ξεπερνά τα 26 έτη.

 • Ακίνητα 26 έτη και άνω ο συντελεστής παλαιότητας είναι 1,00.
 • Ακίνητα 20 έως 25 έτη εφαρμόζεται συντελεστής 1,05
 • Ακίνητα 15 έως 19 έτη εφαρμόζεται συντελεστής 1,10
 • Ακίνητα 10 έως και 14 έτη ισχύει συντελεστής 1,15
 • Ακίνητα 5 έως και 9 έτη εφαρμόζεται συντελεστής 1,20
 • Ακίνητα έως και 4 έτη ισχύει συντελεστής 1,25

Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια με παλαιότητα άνω 100 ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,60.

Η παλαιότητα του κτίσματος προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαμβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας λαμβάνεται το έτος κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσμα με την υποβολή προς τη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

Ο συντελεστής παλαιότητας, όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, απομειώνει τις αξίες όλων των υπολοίπων οικοδομών ως εξής:

 • Των κατοικιών: -5% ανά πενταετία και μόνον έως -40% (δηλαδή οι πρώτες πολυκατοικίες του '50 και του '60 εξομοιώνονται με τις κατοικίες του '80!).
 • Των επαγγελματικών ακινήτων: -5% ανά πενταετία και μόνον έως -20% (δηλαδή όλα τα γραφεία και καταστήματα του προηγούμενου αιώνα εξομοιώνονται με τα σχετικά νεόδμητα του 2000!).
 • Των κτισμάτων γενικά στον ΕΝΦΙΑ: +- 5% ανά πενταετία και μόνον έως -20% (με την εφαρμογή του πραγματικά ασύλληπτου «συντελεστή νεότητας» που αντί να μειώνει την αξία των παλαιών, αυξάνει κατά 25% την αξία των νέων!).
 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share