Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 115 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών

Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για τους υποψήφιους

23 Ιουνίου 2021 15:59
ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 115 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός μονίμων μέσω ΑΣΕΠ κάνει δεκτούς 80 τίτλους σπουδών. Πρόκειται για την προκήρυξη 6Κ/2021 και αφορά στην πρόσληψη 115 υπαλλήλων στο υπουργείο Οικονομικών, μέσω ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00. Παράλληλα δείτε και τις θέσεις εργασίας για το Ελληνικό.

Ειδικότητες και κατανομή

 • Δύο - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών
 • 109 - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών
 • Τέσσερις - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στις εξής περιοχές:

 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
 • Αρκαδία
 • Θεσπρωτία
 • Μεσσηνία
 • Πιερία
 • Πρέβεζα

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της Προκήρυξης).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 115 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ - Προϋποθέσεις

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, τεσσάρων (4) ατόμων Κατηγορίας Ταχυδρομικού Έργου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αρναίας και Ιερισσού της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ - Δες αν πληροίς τις προϋποθέσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
  Κατ. Αρναίας Αριστοτέλους 72 630 74 ΑΡΝΑΙΑ (τηλ. επικοινωνίας: 23720 22221)

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
  Κατ. Ιερισσού 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ (τηλ. επικοινωνίας: 23770 22262) ώρες υποβολής 09.00 - 13.00

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 23-06-2021 και λήγει στις 02-07-2021. Επίσης, δες τις 77 προσλήψεις που άνοιξαν για τη νέα ομάδα στο Κτηματολόγιο.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share