Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Βρέχει χρήμα: 5.240 ευρώ για 50.000 συνταξιούχους και πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη σας σε 420 δόσεις - Ποιες είναι οι παγίδες

Αναδρομικά έως 5.250 ευρώ για 50.000 συνταξιούχους

2 Ιουνίου 2021 08:19
Βρέχει χρήμα: 5.240 ευρώ για 50.000 συνταξιούχους και πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη σας σε 420 δόσεις - Ποιες είναι οι παγίδες
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Ανοιξε χθες η πλατφόρμα για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών φυσικών προσώπων, μέσω της οποίας οι οφειλέτες μπορούν -για πρώτη φορά- να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και έως και 420 δόσεις τις οφειλές σε τράπεζες.

Με μία αίτηση, φυσικά πρόσωπα που έχουν οφειλές σε τράπεζες, Δημόσιο και ιδιώτες θα μπορούν να συζητήσουν μια ρύθμιση για το σύνολο των οφειλών τους με όλους του πιστωτές τους και να συμφωνήσουν σε μια ρύθμιση με μία δόση και να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε διάστημα έως και 20 χρόνια για τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και σε διάστημα έως και 35 χρόνια για τις οφειλές τους στις τράπεζες. Παράλληλα, δείτε τι προβλέπει ο νέος πτωχευτικός νόμος.

Βρέχει χρήμα: 5.240 ευρώ για 50.000 συνταξιούχους και πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη σας σε 420 δόσεις - Ποιες είναι οι παγίδες

Δύο μήνες διορία

Η διαδικασία για αίτηση εξωδικαστικής διευθέτησης οφειλών μέχρι τη συμφωνία ή μη της ρύθμισης των οφειλών θα διαρκεί το πολύ δύο μήνες.

Οσοι επιλέξουν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα πρέπει, αφού κάνουν αίτηση, να παρέχουν εξουσιοδότηση για την άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Στη συνέχεια αυτοματοποιημένα θα καταγράφονται τα στοιχεία που αφορούν σε οφειλές, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία και θα παράγεται η σχετική ρύθμιση, χωρίς να απαιτείται εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα ή/και έγκριση οποιουδήποτε στελέχους του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στη συνέχεια οι χρηματοδοτικοί φορείς δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και της απαιτούμενης πλειοψηφίας των χρηματοδοτικών φορέων, διαβιβάζεται στο Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι καλούνται σε στενό χρονικό πλαίσιο να ελέγξουν την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου και εφόσον πληρούνται, τότε αυτομάτως παρέχεται η έγκρισή τους.

Προϋποθέσεις

Για να έχει κάποιος ρύθμιση των οφειλών του θα πρέπει να συμφωνήσει το σύνολο των πιστωτών που κατέχουν το 60% του χρέους του. Αν γίνει κάτι τέτοιο αυτοί συμπαρασύρουν και τους υπόλοιπους πιστωτές που κατέχουν το 40% των οφειλών και η ρύθμιση προχωρά με την υπογραφή των όρων και των προϋποθέσεων μεταξύ πιστωτή και οφειλετών

Σύμφωνα με το νόμο, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει μέσω της ρύθμισης κατ’ ελάχιστον την αξία ρευστοποίησης όλης της περιουσίας του (ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό καλύπτεται από τα δηλωμένα εισοδήματά του).

Βρέχει χρήμα: 5.240 ευρώ για 50.000 συνταξιούχους και πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη σας σε 420 δόσεις

Για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης προσδιορίζεται ως το μέγιστο ανάμεσα στη φορολογητέα αξία και την εμπορική αξία, μειωμένη κατά 3% λόγω των εξόδων της διαδικασίας ρευστοποίησης. Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία η αξία ρευστοποίησης ταυτίζεται με την εμπορική αξία.

Αυτό σημαίνει ότι αν η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη υπερβαίνει το ύψος των οφειλών, τότε δεν υπάρχει διαγραφή χρέους. Αν όμως υπολείπεται, σε συνδυασμό με τις άλλες παραμέτρους που θέτει ο νόμος, γίνεται διαγραφή οφειλής. Πρόσθετα στο παραπάνω ποσό, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει και το ποσό που περισσεύει από τα εισοδήματά του (μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης στην περίπτωση των φυσικών προσώπων και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης για τα νομικά πρόσωπα), εφόσον τα εισοδήματά του είναι επαρκή και μπορούν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο.

Επιπλέον, ο οφειλέτης έχει την ευχέρεια να δηλώσει ότι μπορεί να πληρώνει παραπάνω (με σκοπό να αποπληρώσει νωρίτερα και να αποφύγει την επιβάρυνση τόκων) και τότε προστίθεται και αυτό το ποσό

Οφέλη

Με τη ρύθμιση όλων των οφειλών επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

* Αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.

* Αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.) σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχεται αποπληρωμή σε έως 240 δόσεις, δηλαδή σε διπλάσιο αριθμό δόσεων από ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα. Αριθμός που μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις για οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

* Διαγραφή μέρους της οφειλής, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ενώ στον νέο μηχανισμό έχουν ενσωματωθεί ειδικές δικλίδες ασφαλείας, ώστε να μην υπάρξει κατάχρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Βρέχει χρήμα: 5.240 ευρώ

7 βήματα από την αίτηση μέχρι τις υπογραφές

Οι διαδικασίες ρύθμισης οφειλών διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού που σχεδίασε και ανέπτυξε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών. Συνοπτικά, η διαδικασία ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 1. Δημιουργία αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr.
 2. Αρση του απορρήτου του/της συζύγου, εξαρτώμενων μελών, συνοφειλετών και εγγυητών (εάν υπάρχουν) και άντληση προσωπικών και οικονομικών στοιχείων.
 3. Επιβεβαίωση κριτηρίων επιλεξιμότητας και διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων, με σκοπό τον αποκλεισμό στρατηγικών κακοπληρωτών.
 4. Παραγωγή, από την πλατφόρμα, μιας αυτοματοποιημένης πρότασης ρύθμισης οφειλών, βάσει αλγορίθμου με συγκεκριμένους οικονομικούς κανόνες/παραμέτρους (π.χ. αξία ρευστοποίησης, ικανότητα αποπληρωμής).
 5. Διενέργεια ψηφοφορίας επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών από τους πιστωτές. Εάν η πλειοψηφία των πιστωτών συμφωνήσει, τότε η πρόταση αποστέλλεται στον οφειλέτη.
 6. Αξιολόγηση προτεινόμενης συμφωνίας από τον οφειλέτη.
 7. Υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών.

Χείρα… βοηθείας

Αναλυτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας, καθώς και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr).

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο και τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.57.30.

Η διαδικασία της πτώχευσης

Αν στο διάστημα των 2 μηνών δεν έχει καταστεί δυνατό να επέλθει συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών προχωρά η διαδικασία της προσωπικής πτώχευσης. Στη διαδικασία αυτή ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Με το νέο πλαίσιο αίρεται και η προστασία της πρώτης κατοικίας και η μόνη πρόνοια που απομένει είναι για τους οικονομικά ευάλωτους δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν τη μεταβίβαση της πρώτης κατοικίας τους στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης που θα συσταθεί γι’ αυτόν το λόγο και να διαμένουν σε αυτή πληρώνοντας ενοίκιο για 12 έτη και στη συνέχεια να την επαναγοράσουν.

Βρέχει χρήμα

Ειδική μέριμνα

Για την ίδια κατηγορία δανειοληπτών προβλέπεται και η δυνατότητα χορήγησης στεγαστικού επιδόματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 210 ευρώ το μήνα. Αντίστοιχα, για όσους υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης του στεγαστικού δανείου με μέγιστη διάρκεια τα πέντε έτη.

Με δεδομένο ότι ο φορέας μίσθωσης και επαναμίσθωσης δεν έχει ακόμη συσταθεί, το ρόλο του φορέα θα παίζουν ως και τα μέσα του 2022 οι ίδιες οι τράπεζες .Δηλαδή, οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να τηρούν τις ίδιες υποχρεώσεις και να έχουν τα ίδια δικαιώματα ως προς την απόκτηση και επαναμίσθωση ακινήτων ευάλωτων δανειοληπτών, όπως αναφέρεται στο νόμο. Οι τράπεζες και οι δανειολήπτες θα πρέπει να ενεργούν όπως προβλέπεται από το νόμο για το Φορέα. Για παράδειγμα, οι τράπεζες δεν θα μπορούν να καταφεύγουν σε πλειστηριασμό εάν πρώτα δεν αποτιμηθεί το ακίνητο και οριστεί μία νέα δόση, σαν να ήταν το μηνιαίο ενοίκιο για 12 έτη κ.λπ. Ο δανειολήπτης δικαιούται στεγαστικό επίδομα, μπορεί να πάρει πίσω το ακίνητο νωρίτερα πληρώνοντας όλα τα ενοίκια συν την αναπόσβεστη αξία και χάνει το ακίνητο εάν δεν πληρώσει τρεις δόσεις.

Χρήστος Σταϊκούρας: «Εμπρακτη στήριξη σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις»

«Από σήμερα, οι πολίτες μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο σε έως 240 δόσεις -αριθμό διπλάσιο σε σχέση με το παρελθόν- και προς τις τράπεζες σε έως 420 δόσεις», τόνισε χθες ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας ότι για χρέη προς το Δημόσιο παρέχεται, υπό προϋποθέσεις και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, η δυνατότητα διαγραφής έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων. Ενώ τα ευάλωτα νοικοκυριά που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους λαμβάνουν 5ετή κρατική επιδότηση της δόσης των δανείων 1ης κατοικίας. «Με τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα και αποτελεσματικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις ώστε να προστατεύσουν την περιουσία τους, τόσο την 1η κατοικία όσο και την επαγγελματική στέγη».

Αιτήσεις τώρα

Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, δήλωσε: «Δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που στηρίζει, βήμα βήμα, τους οφειλέτες, έτσι ώστε να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού παράγει μια αυτόματη ρύθμιση οφειλών, βάσει της αξίας της περιουσίας και του διαθέσιμου εισοδήματος, μετά την κάλυψη των εύλογων και ανελαστικών δαπανών, του οφειλέτη, των συνοφειλετών και εγγυητών του».

Ο κ. Κουρμούσης κάλεσε όλους τους οφειλέτες να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης οφειλών και έτσι να λύσουν το πρόβλημα των υποχρεώσεων αυτών και να αποφύγουν τη λήψη μέτρων σε βάρους τους από τους πιστωτές.

Αναδρομικά έως 5.250 ευρώ για 50.000 συνταξιούχους

Από τις 24 έως τις 29 Ιουνίου, με την πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου, έρχεται το πρώτο κύμα πληρωμών για 50.000 νέους συνταξιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τον Μάιο του 2016 με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και δεν διατηρούν προσωπική διαφορά.

Μαζί με τις αυξήσεις η συγκεκριμένη κατηγορία θα λάβει και αναδρομικά έως 21 μηνών. Οι μηνιαίες αυξήσεις στις συντάξεις κυμαίνονται από 12 έως 250 ευρώ τον μήνα και τα αναδρομικά έως 5.250 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι αυξήσεις αφορούν μόνο όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30,1 και έως 44 έτη ασφάλισης και προκύπτουν από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης στις κύριες ανταποδοτικές συντάξεις. Οσοι έχουν αποχωρήσει με 30 έτη ασφάλισης και κάτω, όπως επίσης και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με 45 έτη ασφάλισης και άνω δεν δικαιούνται αύξηση με το νέο σύστημα.

Βρέχει χρήμα: 5.240 ευρώ για 50.000 συνταξιούχους

Ειδικότερα, οι νέοι συνταξιούχοι από όλα τα πρώην Ταμεία του ιδιωτικού τομέα και από το Δημόσιο που έχουν αποχωρήσει μετά τις 13 Μαΐου 2016 και δεν έχουν προσωπική διαφορά, θα λάβουν σύμφωνα με τα Νέα όλο το ποσό της αύξησης εφόσον έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης ως αναπροσαρμογή του μεικτού ποσού αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου 2019.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

 • Δημόσιοι υπάλληλοι ΥΕ και ΔΕ με χαμηλές και μεσαίες συντάξιμες αποδοχές, που έχουν συνταξιοδοτηθεί με 30,1 έτη έως 44 έτη ασφάλισης.
 • Αυτοκινητιστές του πρ. ΟΑΕΕ - ΤΣΑ που συνταξιοδοτήθηκαν την περίοδο 2016-2019 με περισσότερα από 30,1 έτη ασφάλισης και έως 44 έτη ασφάλισης.
 • Συνταξιούχοι των πρώην ειδικών Ταμείων των ΔΕΚΟ - Τραπεζών (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΟΑΠ-ΔΕΗ, ΤΣΠ-ΕΤΕ κ.λπ.) οι οποίοι αποχώρησαν με περισσότερα από 30 έτη και έως 44 έτη.
 • Μισθωτοί ΙΚΑ που αποχώρησαν με πάνω από 30 έτη – κυρίως όσοι έχουν πάνω από 35 έτη – και έως 44 έτη ασφάλισης.

  Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη κατηγορία συνιστούν οι νέοι συνταξιούχοι που αποχώρησαν από 13/5/2016 έως 31/12/2018 και διατηρούν προσωπική διαφορά στο πλαίσιο της σύντομης μεταβατικής περιόδου του νόμου Κατρούγκαλου.

Οσοι συνταξιοδοτήθηκαν από τον Μάιο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2018 δικαιώθηκαν τμήμα προσωπικής διαφοράς (25% έως 50%) στην περίπτωση που η νέα σύνταξή τους – όπως υπολογίστηκε µε τον νόμο 4387/2016 – ήταν μειωμένη κατά 20% και άνω από τη σύνταξη που θα έπαιρναν µε το παλαιό καθεστώς.

Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται δημόσιοι υπάλληλοι κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ με 35 και άνω έτη ασφάλισης, ασφαλισμένοι του πρώην ΤΕΒΕ που συνταξιοδοτήθηκαν με πάνω από 30 έτη ασφάλισης, ασφαλισμένοι του Ταμείου Νομικών, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που συνταξιοδοτήθηκαν με πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Στον νόμο υπάρχει ενσωματωμένη ρήτρα προστασίας των αποδοχών των εν λόγω συνταξιούχων, στην περίπτωση που η νέα σύνταξη προκύψει μικρότερη μετά τον επανυπολογισμό της με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Ειδικότερα αναφέρεται πως «το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά».

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share