Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Κομισιόν: Πακέτο στήριξης 793 εκατ. σε επιχειρήσεις

Τι πρέπει να γνωρίζετε

18 Μαΐου 2021 15:30
Κομισιόν: Πακέτο στήριξης 793 εκατ. σε επιχειρήσεις
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες (17/5) το ελληνικό καθεστώς κρατικής στήριξης ύψους 793 εκατομμυρίων ευρώ σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού.

Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, ενώ η κρατική στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για την κάλυψη μέρους των δόσεων του υφιστάμενου χρηματοοικονομικού χρέους, με μηνιαία περιορισμένη συνεισφορά ανάλογα με την πιστωτική κατάσταση του δανείου και του δικαιούχου.

Η στήριξη είναι ανοικτή σε ΜμΕ, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, και οι οποίοι συμμορφώνονται με πρόσθετους όρους όπως ο κύκλος εργασιών ή το εισόδημα, η αξία των ακινήτων, το ποσό των καταθέσεων στην Ελλάδα και το ποσό των χρηματοοικονομικών προϊόντων που έχουν εγγραφεί. Παράλληλα, διαβάστε για την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις.

Για οκτώ μήνες

Η ενίσχυση θα παρέχει υποστήριξη ρευστότητας σε δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις για οκτώ μήνες.

Ο σκοπός του μέτρου είναι να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από τον κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν την οικονομική τους δραστηριότητα, βοηθώντας τις να ανακάμψουν μετά το ξέσπασμα και να μετριάσουν τις πιθανές επιπτώσεις από το τέλος της αναστολής των πληρωμών χρέους από τις τράπεζες.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Πώς διανέμονται

Συγκεκριμένα:

1) η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 225.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, των 270.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και των 1,8 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς,

2) εταιρίες μεσαίου μεγέθους που είχαν ήδη δυσκολίες στις 31 Δεκεμβρίου 2019 δεν είναι επιλέξιμες,

3) η ενίσχυση θα χορηγηθεί μόνο σε πολύ μικρές και μικρές εταιρίες που δεν υπόκεινται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας

4) η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share