Σάββατο, 28 Μαΐου 2022

120 δόσεις: Σε πόσες δόσεις θα ρυθμίσετε τα χρέη προς την Εφορία (photos)

Τα μυστικά και οι αλλαγές

1 Αυγούστου 2019 13:28
120 δόσεις: Σε πόσες δόσεις θα ρυθμίσετε τα χρέη προς την Εφορία (photos)

Εκατομμύρια φορολογούμενοι που θέλουν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των απλήρωτων οφειλών τους προς τις φορολογικές αρχές δικαιούνται πλέον περισσότερες και μικρότερου ύψους μηνιαίες δόσεις, μετά την ψήφιση του μίνι φορολογικού νομοσχεδίου με τις τροποποιήσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων. 120 δόσεις: 20 ευρώ το μήνα αρκούν για να εξοφληθούν τα χρέη έως 3.000 ευρώ!

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στη συντριπτική πλειονότητα των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων με οφειλές προς τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης να τεθούν οριστικά σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης καθώς παρέχει τη δυνατότητα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών σε πάρα πολλές και μικρές μηνιαίες δόσεις.

Τι αλλάζει

Η πιο σημαντική από τις αλλαγές που επήλθαν με το ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει ότι η ελάχιστη καταβλητέα μηνιαία δόση μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ για όλους τους οφειλέτες. Η τροποποίηση αυτή θα ευνοήσει κυρίως όσους είχαν το 2017 ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και οφείλουν στην εφορία ποσά από 2.400 έως 3.600 ευρώ, καθώς θα τους επιτρέψει να εξοφλήσουν τα χρέη τους αυτά σε 120 μηνιαίες δόσεις των 20-30 ευρώ εκάστη.

Ευνοημένοι όμως θα είναι και οι μικροοφειλέτες με χρέη μέχρι 2.400 ευρώ, καθώς με την καθιέρωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ αυξάνεται αυτόματα, κατά μεγάλο ποσοστό, ο αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Γενικότερα, η νέα βελτιωμένη ρύθμιση επιτρέπει την εξόφληση οφειλών από 2.400 ευρώ και άνω σε 120 μηνιαίες δόσεις, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς η εξόφληση σε 120 μηνιαίες δόσεις ήταν δυνατή μόνο για οφειλές ύψους 3.600 ευρώ ή μεγαλύτερες.

Επιπλέον, με τις βελτιώσεις που επήλθαν στη ρύθμιση, μικροοφειλές από 101 έως 500 ευρώ μπορούν πλέον να εξοφλούνται σε πάνω από 5 και έως 25 μηνιαίες δόσεις, οφειλές από 501 έως 1.000 ευρώ δύναται να αποπληρώνονται σε περισσότερες από 25 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, ενώ οφειλές από 1.001 έως 2.400 ευρώ μπορούν να εξοφλούνται σε περισσότερες από 50 και έως 120 μηνιαίες δόσεις.

O «E.T.» παρουσιάζει σήμερα αναλυτικούς πίνακες με πλήθος παραδειγμάτων που δείχνουν πώς διαμορφώνεται πλέον εκ νέου ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων και το ύψος κάθε μηνιαίας δόσης ανάλογα με το ποσό της οφειλής κάθε φορολογουμένου.

Τα μυστικά

Πέραν της μείωσης του ελάχιστου ποσού καταβλητέας μηνιαίας δόσης στα 20 ευρώ, οι διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος μίνι φορολογικού νομοσχεδίου προβλέπουν και τα ακόλουθα νέα οφέλη, κίνητρα και ευεργετήματα για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση:

1. Κατασχέσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσίες που ήδη έχουν επιβληθεί σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου αναστέλλονται εφόσον οι οφειλέτες υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση και οι αιτήσεις αυτές γίνουν αποδεκτές.

2. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ακόμη και ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η-1-2019 έως την 30η-9-2019, αλλά αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων για τις οποίες οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις έπρεπε να έχουν υποβληθεί μέχρι και 31-12-2018. Αυτό σημαίνει ότι όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για έτη μέχρι το 2017, δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι και τις 30-11-2018 καθώς και δηλώσεις άλλων φόρων, που έπρεπε να είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 31-12-2018, μπορούν να τις υποβάλουν εκπρόθεσμα μέχρι και 30-9-2019 και στη συνέχεια να ρυθμίσουν τις οφειλές που θα προκύψουν από τις δηλώσεις αυτές έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις! Επίσης, όλα τα ποσά των πρόσθετων φόρων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί φέτος ή θα επιβληθούν μέχρι 30-9-2019 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για υποθέσεις των ετών μέχρι και το 2018 θα μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις.

Από τις δυνατότητες αυτές εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις οφειλών που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν το διάστημα από 1ης-1-2019 έως 30-9-2019 αλλά αφορούν σε φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες οι κανονικές προθεσμίες υποβολής λήγουν από την 1η-1-2019 και μετά.

3.Το ετήσιο επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι ρυθμιζόμενες οφειλές μειώνεται από το 5% στο 3%.

4. Στις διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις μπορούν πλέον να ενταχθούν χιλιάδες εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων, εφόσον η βασική οφειλή φθάνει μέχρι το 1.000.000 ευρώ.

5. Εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

120 δόσεις: Τι κερδίζουν οι ασφαλισμένοι στον επανυπολογισµό χρεών;

120 δόσεις: Τι κερδίζουν οι ασφαλισμένοι στον επανυπολογισµό χρεών;

Για πέντε κατηγορίες ασφαλισµένων οφειλετών αποδεικνύεται συµφέρουσα επιλογή ο επανυπολογισµός χρεών στο πλαίσιο της ρύθµισης των 120 δόσεων. Ο επανυπολογισµός που µειώνει δραστικά το χρέος αλλά επηρεάζει και το ποσό της σύνταξης συνιστά για σηµαντικό αριθµό οφειλετών «σπαζοκεφαλιά», καθώς δεν είναι λίγοι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι οι οποίοι ψάχνουν την πλέον συµφέρουσα φόρµουλα για την περίπτωσή τους.

Οπως επισηµαίνουν οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης, ο «γρίφος» είναι σχετικά εύκολη υπόθεση για περίπου 25.000 ασφαλισµένους που βρίσκονται στο κατώφλι της σύνταξης, καθώς για την πλειονότητα ο επανυπολογισµός συµφέρει. Το ίδιο, ωστόσο, δεν συµβαίνει για όσους απέχουν πολύ από την ηλικία συνταξιοδότησης.

«Αν ο ασφαλισµένος είναι στο κατώφλι της σύνταξης, ο επανυπολογισµός συµφέρει στο 90% των περιπτώσεων. Αυτό ισχύει για έναν βασικό λόγο: Στις περισσότερες περιπτώσεις το επιπλέον µηνιαίο ποσό που κερδίζει ο ασφαλισµένος στη σύνταξή του αν δεν επανυπολογίσει το χρέος του και δεν “κουρέψει” τη βασική οφειλή του είναι τέτοιο ώστε να αποσβένει την απώλεια από την εξόφληση του συνόλου των οφειλοµένων σε 14 χρόνια και πάνω» εξηγεί ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης. Αντίθετα, όπως εξηγεί ο ίδιος, «στις περιπτώσεις που η σύνταξη είναι σε βάθος πέντε και άνω ετών, δηλαδή ο ασφαλισµένος πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί έπειτα από µια πενταετία και πλέον, τότε συµφέρει συχνά η ρύθµιση να γίνει στο σύνολο της οφειλής χωρίς τον επανυπολογισµό, µε την αφαίρεση των πρόσθετων τελών και των προστίµων».

Η οφειλή χωρίς επανυπολογισµό ξεπερνά τα όρια παρακράτησης από τη σύνταξη και δεν υπάρχει δυνατότητα καταβολής του υπόλοιπου ποσού ώστε ο ασφαλισµένος να µπορέσει να συνταξιοδοτηθεί.
Η οφειλή προς επανυπολογισµό αφορά χρονικό διάστηµα εισφορών µικρότερο των πέντε ετών, ενώ ταυτόχρονα έχουν καταβληθεί σχετικά υψηλές εισφορές για άλλο διάστηµα. Οπως σηµειώνει ο κ. Ρίζος, έως τα πέντε έτη οφειλών δεν επηρεάζεται το ποσό της σύνταξηςσοβαρά µε το «κούρεµα» βασικής οφειλής, ειδικά αν το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα έχουν καταβληθεί σχετικά υψηλές εισφορές.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share