Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθούν τα προνοιακά και διατροφικά επιδόματα;

Σας αφορά!

13 Μαΐου 2019 15:56
ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθούν τα προνοιακά  και διατροφικά επιδόματα;

Πότε θα καταβληθούν τα προνοιακά και διατροφικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ;

Όπως είχε εξαρχής δεσμευτεί ο Οργανισμός, τα στοιχεία των δικαιούχων που συγκεντρώθηκαν από διαφορετικές πηγές εντάχθηκαν σε ένα, ενιαίο μητρώο και πλέον όλοι οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν το επίδομά τους σε μηνιαία βάση. Κάθε μήνα θα καταβάλλεται την 25η ημέρα το μηνιαίο επίδομα που αντιστοιχεί στον τρέχοντα κάθε φορά μήνα.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε ότι τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα θα καταβάλλονται πλέον σε μηνιαία βάση σε όλους τους δικαιούχους και σε σταθερή ημερομηνία, η οποία θα είναι η 25η εκάστου μήνα.

ΟΠΕΚΑ

Έτσι, οι πληρωμές έρχονται νωρίτερα, καθώς τα Άτομα με Αναπηρία εισέπρατταν τα επιδόματά τους κάθε δίμηνο και για τους δύο μήνες που είχαν προηγηθεί (για παράδειγμα, τον Ιούλιο εισέπρατταν τον Μάιο και τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο εισέπρατταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κ.ο.κ.). Με το νέο σύστημα, όλοι θα γνωρίζουν πως θα λαμβάνουν στις 25 του μηνός το ποσό που αντιστοιχεί στο τρέχον μηνιαίο επίδομά τους.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα μηνός Μαΐου θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Μαΐου, καθώς η 25η τυγχάνει να είναι Σάββατο. Αναλυτικά, θα εξοφληθούν τα δικαιούμενα ποσά σε όλους όσοι πληρώνονταν, μέχρι το 2018, από τους δήμους και τις Περιφέρειες, όπως και σε όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Κέντρων Κοινότητας και αυτή έχει εγκριθεί, μετά από τους ηλεκτρονικούς και διοικητικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΑ. Όλοι θα εισπράξουν τα μηνιαία επιδόματα που δικαιούνται για τον Μάιο.

120 δόσεις: Πώς θα κάνετε την ασφαλή αίτηση για οφειλές; - Ποιοι αποκλείονται από την ρύθμιση;

Δόσεις

Πώς θα κάνετε την ασφαλή αίτηση για οφειλές που αφορούν τις 120 δόσεις; Ποιοι αποκλείονται από την ρύθμιση;

Το δικαίωµα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος υποβάλλεται µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κατ’ εξαίρεση όμως αν υπάρχει αδυναµία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, μόνο τότε η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

Στο efka.gov.gr θα γίνουν οι αιτήσεις για τη ρύθμιση των 120 δόεων για οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία. Σύµφωνα µε πληροφορίες, µέχρι την Παρασκευή αναµένεται να ανοίξει η πλατφόρμα.

Για τους οφειλέτες μη μισθωτών και ασφαλισμένων (π. ΟΓΑ) η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Πρώτον, ζητείται ο προσδιορισµός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΦΚΑ.

Στους οφειλέτες μη μισθωτούς που επιλέγουν επανυπολογισµό της οφειλήςπαρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαµορφώνεται πριν και µετά τον επανυπολογισµό.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

Για τους οφειλέτες εργοδότες και οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές υποβάλλεται απευθείας αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ. Αρµόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη δόση της ρύθµιση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ημέρα του µήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ημέρα κάθε επόµενου μήνα από το µήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθµιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθµός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Υπενθυμίζεται πως η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του υποβάλλεται έως 30/09/2019.

TAGS
 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share